Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2014 – 2016 Tlačiť
Štvrtok, 01. marec 2018 01:00

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2014 – 2016 (pdf)
Príloha 1 (xls)
Príloha 1
 (pdf)
Príloha 2 (pdf)