Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v malých zásobovaných oblastiach v roku 2010 Tlačiť
Piatok, 17. február 2012 11:16

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v malých zásobovaných oblastiach v roku 2010 (pdf)

SWSZ_2010 (xls)
SWSZ_2010 (ods - openoffice)