PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA Tlačiť

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÉ MAJÚ OPRÁVNENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI PZS DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM PRE ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH PRÁCU ZARADENÚ DO KATEGÓRIE 1, 2, 3 alebo 4 (pdf)


ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÉ VYKONÁVAJÚ SAMOSTATNE DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM ČINNOSŤ PZS PRE ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH PRÁCU ZARADENÚ DO KATEGÓRIE 1 alebo 2 (aktualizovaný od 1.12.2017) (pdf)

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB - PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM ZANIKLA PLATNOSŤ NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI PZS
 (pdf)


ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÉ VYKONÁVALI SAMOSTATNE DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM ČINNOSŤ PZS PRE ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH PRÁCU ZARADENÚ DO KATEGÓRIE 1 alebo 2 (od 1.8.2014 do 30.11.2017) (pdf)
Pre vyhľadávanie v pdf zoznamoch použite skratku CTRL+F.