Úrazovosť detí Tlačiť
Piatok, 30. máj 2014 11:58

safetyDetská úrazovosť je najčastejšou príčinou úmrtia u detí v Európe a najčastejšou príčinou úmrtnosti u detí a mladistvých vo veku 5 – 19 rokov.

Na 5. Ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví v Parme v r. 2010 prijali všetky členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) okrem iného, záväzok zamerania sa na prevenciu a podstatné zníženie zdravotných dôsledkov z dôvodu úrazov.

 

Svetová správa o úrazoch detí (European Report on Child Injury Prevention) z roku 2008 uvádza, že zranenia a násilie sú hlavným zabijakom detí po celom svete. Podľa údajov SZO okolo 950 000 detí zomrie ročne v dôsledku úrazov a násilia na deťoch vo veku do 18 rokov. Neúmyselné úrazy predstavujú takmer 90% z týchto prípadov. Skutočnosť, že existujú významné rozdiely medzi krajinami naznačuje, že je tu stále priestor na zlepšenie v oblasti ich prevencie.

 

Úrazy môžeme z hľadiska charakteru rozdeliť na úmyselné a neúmyselné.

 

sipkaKrajinami s najvyššou mierou úmrtnosti pre neúmyselné úrazy sú podľa správy z roku 2012 (Child safety report card 2012, European Summary for 31 countries) Litva, Bulharsko a Rumunsko.

Krajinami s najvyššou mierou úmrtnosti pre úmyselné úrazy sú Litva, Írsko a Fínsko.