Čo sú to neúmyselné úrazy? Tlačiť
Piatok, 30. máj 2014 11:55

ideaNeúmyselné úrazy z hľadiska ich vzniku delíme na 6 oblastí (dopravné nehody, utopenie, pády, otravy, popálenie/obarenie, udusenie/uškrtenie).

V Európe sú hlavnou príčinou úmrtí na neúmyselné úrazy dopravné nehody, nasleduje utopenie, otravy, úmrtia v dôsledku popálenia a pády. Prieskumy tiež ukázali, že okrem dopravných nehôd takmer polovica neúmyselných úrazov sa stáva v domácom prostredí.  


Podľa posledných oficiálnych údajov SZO z roku 2008 boli úrazy v dôsledku dopravných nehôd v Slovenskej republike hlavnou príčinou úmrtí  u detí vo veku od 15 - 18 rokov a druhou najčastejšou príčinou u detí vo veku 5 - 14 rokov. (Sethi D et al., European report on child injury prevention, Copenhagen, WHO Regional office for Europe, 2008).


sipkaPoradie najčastejších príčin úmrtia detí v dôsledku neúmyselných úrazov na Slovensku je nasledovné: dopravné nehody, utopenie, pády, otravy a popálenie.


Podľa aktuálnych údajov z roku 2012 (Child safety report card 2012) sa Slovensko podľa hodnotenia 28 krajín v Európskom regióne (okrem Luxemburgu, Cyprusu, Islandu a Malty pre malý počet obyvateľstva) nachádza na 16 mieste s mierou štandardizovaného úmrtia 9,27/100 000 detí (priemer EÚ 9,57) zo všetkých úrazov a 8,26/100000 detí (priemer EÚ 7,46) neúmyselných úrazov.

Európski odborníci odhadujú, že pri uplatnení účinných preventívnych opatrení by sa mohlo predísť až 90-tim percentám úrazov a k zníženiu počtu úmrtí až o polovicu.


sipkaÚmrtia vo vekovej skupine 15 - 19 rokov sú výrazne najčastejšie, viac u  chlapcov ako u dievčat, na druhom mieste je veková skupina  detí do 1 roka, viac u dievčat ako u chlapcov
.