Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v Slovenskej republike k 31. 8. 2015 Tlačiť

Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v SR k 31. 8. 2015 - komentár (pdf)
Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v SR k 31. 8. 2015 - tabuľky (pdf)