Správa o podlimitnej zákazke – tovar bežne dostupný na trhu „Dodávka zemného plynu.“ spísaná podľa § 21 ods. 2 a 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Tlačiť
Pondelok, 03. február 2014 14:35

Správa o podlimitnej zákazke – tovar bežne dostupný na trhu „Dodávka zemného plynu." spísaná podľa § 21 ods. 2 a 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf)