Hlavný hygienik SR na 68. zasadnutí Regionálneho výboru WHO pre Európu Tlačiť
Streda, 19. september 2018 14:46

20180919_092017sHlavný hygienik SR Ján Mikas sa v dňoch 17. – 19. septembra 2018 zúčastňuje 68. zasadnutia Regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu v Ríme.


V rámci svojho vystúpenia sa zameral najmä na oblasť vakcinácie z hľadiska prevencie infekčných ochorení a udržania vysokej úrovne zaočkovanosti. Slovenská republika sa usiluje plniť všetky ciele definované v Európskom vakcinačnom akčnom pláne na roky 2015-2020. Hlavný hygienik SR vo svojom vystúpení informoval aj o realizácii Imunologického prehľadu v Slovenskej republike, ktorého hlavným cieľom je zistiť stav imunity slovenskej populácie proti šiestim prenosným ochoreniam – osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B a C.


Slovenská delegácia na regionálnom výbore vystúpi aj v rámci agendy Implementácie roadmap plánu vykonávania rozvojovej agendy OSN 2030 vo vzťahu k politickému rámcu Zdravie 2020 a revízia spoločného monitorovacieho rámca ako aj k agende Stratégia zdravia a well-beingu mužov v európskom regióne. 


20180919_092017