Hlavný hygienik SR na XV. ročníku Slezské dni preventívnej medicíny Tlačiť
Utorok, 17. marec 2015 13:14

Hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH prijal pozvanie a v dňoch 10. a 12. marca 2015  sa zúčastnil na konferencii s medzinárodnou účasťou pri príležitosti XV. ročníka Slezských dní preventívnej medicíny, ktorá sa konala v liečebnom dome Darkov v Karvinej.

Úvodom konferencie hlavná organizátorka, krajská hygienička Krajskej hygienickej stanice Moravskoslezského kraja so sídlom v Ostrave MUDr. Šebáková Helena privítala domácich i zahraničných hostí, medzi ktorých patril HH SR i HH Poľska.
Hlavné témy odbornej konferencie boli  venované Vysoko nebezpečným nákazám (Ebola), kaziustike infekčnej epidemiológie, preventívnym programom, bezpečnosti potravín, významu výživy pre zdravie človeka a  zdraviu a prostrediu.

Hlavný hygienik v úvode konferencie predniesol príhovor, v ktorom informoval účastníkov o aktuálnom stave na Slovensku k danej problematike. Záverom svojho vystúpenia vyjadril poďakovanie krajskej hygieničke MUDr. Šebákovej za pozvanie na konferenciu  a zároveň osobne pozval hlavného hygienika Českej republiky MUDr. Vladimíra Valentu, PhD a hlavného hygienika Poľskej republiky dr. Mareka Posobkiewicza na rokovanie hlavných hygienikov Vyšehradskej skupiny, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. - 23. apríla 2015 v Bratislave, týkajúce sa intervencie vo výžive a zdravého životného štýlu ako faktora prevencie obezity a ostatných neprenosných ochorení, pripravenosť krajín V4 na  vysoko virulentné nákazy a situácie v sledovaní stavu zdravia rómskej populácie v krajinách V4.

slezke_dni