ÚVZ SR: Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 Tlačiť
Štvrtok, 02. november 2017 15:53

Aktualizáciu Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020  schválila dňa 25.10.2017 vláda Slovenskej republiky. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 zdôrazňuje multisektoriálny charakter riešenia problémov súvisiacich s alkoholom, spotrebu alkoholu v Slovenskej republike a súčasne zohľadňuje aj možnosti a kompetencie na úrovni jednotlivých rezortov.

Hlavným zámerom aktualizácie Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 je v prvom rade zvýšiť zdravotné uvedomenie o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu. Druhým významným cieľom je kontrola predaja alkoholických nápojov, kontrola veku kupujúceho a kontrola požívania alkoholu na pracoviskách a v doprave. 


Aktualizácia národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 (pdf)