Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie - vyhodnotenie dotazníka Tlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 30. august 2011 08:02

Hluk v životnom prostredí je v súčasnosti považovaný za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov väčších miest nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Intenzívny nárast dopravy ako aj vznik nových zdrojov hluku v posledných desaťročiach orgány štátnej správy, vrátane úradov verejného zdravotníctva, podnecujú k aktualizácii a tvorbe nových opatrení s cieľom minimalizovať negatívne dopady environmentálneho hluku na zdravie obyvateľov.

Jedným zo spôsobov, akým možno sledovať súčasné trendy v tejto oblasti, určovať priority vývoja environmentálno-zdravotnej politiky vo vzťahu k environmentálnemu hluku, získavať argumenty potrebné pri presadzovaní tejto politiky v činnostiach iných rezortov a zároveň aj informácie pre výkon štátneho zdravotného dozoru, je aj dotazník určený na vyjadrenie podnetov a názorov verejnosti k tejto problematike. V období od 14. 1. 2011 do 18. 7. 2011 vyplnilo dotazník na internete spolu 143 respondentov.

Viac informácií - Vyhodnotenie dotazníka (pdf)

Posledná úprava Pondelok, 05. september 2011 12:16