Linky Tlačiť

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky

Národné centrum zdravotníckych informácií


Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou


Štátny ústav pre kontrolu liečiv


Epidemiologický informačný systém


Štátna veterinárna a potravinová správa


Svetová zdravotnícka organizácia - Kancelária SR


Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organisation)


Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC)


Informácie o vtáčej chrípke


Sieť na podporu "európskeho" zdravia - EuroHealthNet


Štátna obchodná inšpekcia


Centrum pre chemické látky a prípravky


Národné toxikologické informačné centrum


Centrálna databáza farmaceutických produktov (registrované lieky, výživové doplnky, kozmetické výrobky, zdravotnícke pomôcky)


Bedeker zdravia


Všeobecná zdravotná poisťovňa


Narodná databáza antimikrobiálnej rezitencie SR


Národný portál zdravia

Portal Zdravie.sk


www.preventivne.sk
 - Všeobecná zdravotná poisťovňa
 

www.majetokstatu.sk