Kto je prítomný

Máme online 505 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22130196
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ionizujúce žiarenie

Celkom: 9 nájdených výsledkov.

... 14 prevádzkovateľov zdrojov ionizujúceho žiarenia (medicínske aplikácie, priemyselné aplikácie, pracoviská s prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia, atď.) a poskytovateľov služieb v oblasti ...
Štvrtok, 07 Júl 2022
... označenie, že je ošetrená ionizujúcim žiarením, alebo, že je takto upravená niektorá jej zložka. Ktoré potraviny môžu byť ošetrené ionizujúcim žiarením? Ionizujúce žiarenie sa môže použiť len pri ...
Štvrtok, 30 jún 2022
... faktorov, ako je napríklad kozmické žiarenie, magnetické pole zeme a pod. V dôsledku týchto rôznych fyzikálnych faktorov sú niektoré časti územia vystavené vo vyššej miere pôsobeniu ionizujúceho ...
Pondelok, 07 marec 2022
4. Národné referenčné centrá s problematikou ochrany zdravia pri práci
(Informácie/Preventívne pracovné lekárstvo)
...  sídlo NRC pre neionizujúce žiarenie   ÚVZ SR NRC pre tepelno - vlhkostnú mikroklímu   ÚVZ SR NRC pre expozičné testy xenobiotík   ...
Piatok, 15 október 2021
5. Náležitosti posudku o riziku z hľadiska rizika ionizujúceho žiarenia
(Informácie/Preventívne pracovné lekárstvo)
Posudok o riziku pre prácu s faktorom ionizujúce žiarenie má obsahovať údaje o faktoroch práce a pracovného prostredia z hľadiska rizika ionizujúceho žiarenia pre každú profesiu alebo ...
Štvrtok, 20 jún 2019
6. Svetový deň proti rakovine
(Podpora zdravia/Aktuálne)
... výpary z dieselových motorov (karcinóm pľúc), prach vznikajúci pri opracovávaní koží (nádory v nosovej dutine), ionizujúce žiarenie (leukémia, nádory štítnej žľazy, slinných žliaz, pľúc, kostí, pažeráka, ...
Piatok, 25 január 2019
7. Právne predpisy Európskej únie
(Legislatíva/Legislatíva)
... ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,97/43/Euratom a 2003/122/Euratom ...
Streda, 10 jún 2009
8. Odbor radiačnej ochrany
(Organizačná štruktúra/Organizačná štruktúra)
Radiačná ochrana je samostatný špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá sledovaním a hodnotením účinkov ionizujúceho žiarenia na zdravie pracovníkov, obyvateľov a pacientov, ktorí sa podrobujú lekárskemu ...
Streda, 03 jún 2009
9. Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
(Organizačná štruktúra/Organizačná štruktúra)
... Zastupuje Slovenskú republiku ako národné referenčné laboratórium v Európskom centre pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC) a podieľa sa na tvorbe národnej legislatívy. NRC pre neionizujúce žiarenie ...
Streda, 03 jún 2009