Kto je prítomný

Máme online 736 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3102
Počet zobrazení obsahu : 17243243
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ionizujúce žiarenie

Celkom: 5 nájdených výsledkov.

1. Náležitosti posudku o riziku z hľadiska rizika ionizujúceho žiarenia
(Informácie/Preventívne pracovné lekárstvo)
Posudok o riziku pre prácu s faktorom ionizujúce žiarenie má obsahovať údaje o faktoroch práce a pracovného prostredia z hľadiska rizika ionizujúceho žiarenia pre každú profesiu alebo ...
Štvrtok, 20 jún 2019
2. Svetový deň proti rakovine
(Podpora zdravia/Aktuálne)
... výpary z dieselových motorov (karcinóm pľúc), prach vznikajúci pri opracovávaní koží (nádory v nosovej dutine), ionizujúce žiarenie (leukémia, nádory štítnej žľazy, slinných žliaz, pľúc, kostí, pažeráka, ...
Piatok, 25 január 2019
3. Národné referenčné centrá s problematikou ochrany zdravia pri práci
(Informácie/Preventívne pracovné lekárstvo)
...    sídlo NRC pre neionizujúce žiarenie   ÚVZ SR NRC pre tepelno - vlhkostnú mikroklímu   ÚVZ SR NRC pre expozičné testy xenobiotík ...
Pondelok, 16 január 2012
4. Právne predpisy Európskej únie
(Legislatíva/Legislatíva)
... ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,97/43/Euratom a 2003/122/Euratom ...
Streda, 10 jún 2009
5. Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
(Organizačná štruktúra/Organizačná štruktúra)
... pre neionizujúce žiarenie vykonáva merania a hodnotenia elektrostatického poľa, elektromagnetického poľa v pásme rádiových frekvencií, denného, umelého a združeného osvetlenia, infračerveného a ultrafialového ...
Streda, 03 jún 2009