Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
ÚVZ SR: Na vši platí hygiena a disciplína PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 11. október 2019 07:14

kindergartenNajúčinnejšia prevencia proti všiam je striktné dodržiavanie zásad osobnej hygieny.  Prevádzkovatelia škôl nemajú povinnosť zisťovať výskyt vší u žiakov, v prevádzkovom poriadku majú ale stanovený postup, ktorý musia uplatniť, ak sa u detí pedikulóza objaví.


Zavšivenie – pedikulóza, je parazitárne ochorenie prenosné z človeka na človeka. Ak ním dieťa trpí, nesmie navštevovať školu alebo škôlku a musí sa liečiť. Pokiaľ ide o liečbu a preventívne opatrenia proti šíreniu nákazy v rodine, každý jej člen by mal používať liečebný vlasový prípravok, až kým sa vší a hníd úplne nezbaví. „Vši a hnidy vyčesávajte z vlhkých vlasov, smerom od pokožky až po končeky vlasov. Po každom prečesaní vlasy dôkladne prezrite a hrebeň umyte. Nevyhnutné je aj dôkladné vypranie posteľnej bielizne a dezinfekcia predmetov osobnej potreby -  hrebeňov, kief na vlasy, aj hračiek. Bielizeň perte pri čo najvyššej teplote, posteľnú bielizeň a uteráky aj vyvarte a vyžehlite. Teplota pri praní čiapok a šálov závisí od materiálu, z ktorého sú vyrobené. Na dezinfekciu použite bežne dostupné dezinfekčné prípravky,“ radí docentka MUDr. Jana Hamade, vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Odborníčka upozorňuje, že dezinsekcia prostredia je pri pedikulóze neúčinná, pretože voš hlavová mimo hostiteľa neprežíva.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti, pomôže nám to pri znižovaní zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 14. Júl 2020 13:52

sunglasses2Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR) zbiera v rámci prebiehajúcej kúpacej sezóny prostredníctvom anonymného dotazníka na webe údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach súvisiacich s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, a to na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách. V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné dostatočné štatistické údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách.


Budeme vám preto vďační, ak si nájdete na zodpovedanie otázok niekoľko minút času.


Poskytnuté údaje nám poslúžia k zmapovaniu a vyhodnoteniu situácie týkajúcej sa výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie a pobytom na kúpaliskách v Slovenskej republike. Získané údaje budú podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie. Rovnako nám pomôžu skvalitniť výkon štátneho zdravotného dozoru nad problematikou vody na kúpanie.

Čítať celý článok...
 
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2021 (stav ku dňu 11.6.2021) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 16. jún 2021 14:44

funRekreačné kúpanie budú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2021 poskytovať sezónne umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.

Za KS je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk s organizovanou rekreáciou je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti. Počas KS kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách budú zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor. Kontrolu kvality vody na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát, max. trikrát za KS, príp. podľa aktuálnej situácie).

Posledná úprava Streda, 16. jún 2021 14:51
Čítať celý článok...
 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2021 - Informácia pre verejnosť PDF Tlačiť E-mail
Napísal Stefan Sicko   
Utorok, 08. jún 2021 09:47

kupaciasezonaZoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2021 - Informácia pre verejnosť (pdf)

Posledná úprava Utorok, 08. jún 2021 11:07
 
Informácia k Správe WHO o globálnej epidémii tabaku za rok 2021, zameraná na riešenie nových a vznikajúcich produktov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Peter Penák   
Streda, 28. Júl 2021 14:13

WHO_tobacco_2021Podľa najnovšej Správy WHO o globálnej epidémii tabaku z r. 2021 sa dosiahol určitý pokrok v boji proti tabakovým výrobkom. Novú hrozbu ale v súčasnosti podľa tejto správy predstavujú novovznikajúce produkty, ktorými sa tabakový priemysel snaží presadiť, pričom zavádzaním verejnosti o nižšej škodlivosti výrobkov (najmä e-cigariet) a pridávaním atraktívnych príchutí oslovuje čoraz väčšiu skupinu mladých ľudí.

Vzhľadom na tento znepokojivý trend WHO odporúča  vládam krajín, aby intenzívnejšie implementovali nariadenia, ktoré majú zabrániť nefajčiarom užívať tabakové výroby, a zároveň aby vyvinuli maximálne úsilie pri regulácii výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh ako novovznikajúce výrobky.

Podľa novej správy 84 krajinám sveta chýbajú ochranné opatrenia na ochranu pred neregulovaným šírením elektronických systémov na dodávanie nikotínu.

V súčasnosti 32 krajín zakázalo predaj elektronických systémov na dodávanie nikotínu (ENDS). Ďalších 79 krajín prijalo najmenej jedno čiastočné opatrenie, ktorým sa zakazuje používanie týchto výrobkov na verejných miestach, zakazuje sa ich reklama, propagácia a sponzorstvo, alebo sa vyžaduje uvádzanie zdravotných varovaní na obaloch.

Posledná úprava Piatok, 30. Júl 2021 09:19
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 10 z 326