Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Vplyv solárií na zdravie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 18. február 2022 13:06

Podľa údajov medzinárodných vedeckých a odborných inštitúcií ( WHO a IARC - medzinárodná agentúra pre výskyt rakoviny ) sa potvrdilo, že používanie solárií môže byť významne nebezpečné z hľadiska vzniku rakoviny kože. Z hľadiska vážnych následkov nadmernej expozície UV žiarenia IARC preradila zdroje solárií z kategórie „pravdepodobne karcinogénne“ do kategórie „karcinogénne pre ľudí“. V posledných rokoch sú UV žiariče vyrábané tak, že produkujú viac UV-B žiarenia, aby sa priblížili slnečnému spektru a urýchlilo sa opálenie. Zároveň sa skracuje čas expozície a intervaly medzi opaľovaním v soláriách a tiež veľkosť exponovanej plochy tela je v soláriách väčšia než pri opaľovaní na slnku.  Najúčinnejšou ochranou pred negatívnymi účinkami UV žiarenia je primárna prevencia od ranného detstva až po dospelosť, založená na edukácii o spôsoboch ochrany zdravia, relevantných znalostiach a vypracovaní návykov a postojov.

Na základe vyššie uvedeného Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil leták a brožúru ,,Soláriá a zdravie´´, ktoré informujú o možných zdravotných rizikách v súvislosti s opaľovaním sa v soláriách.

Posledná úprava Utorok, 22. február 2022 08:37
Čítať celý článok...
 
Oznam pri príležitosti Svetového dňa vody 2022 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 16. marec 2022 10:23

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, sa vzhľadom na aktuálnu situáciu neuskutoční.

Čítať celý článok...
 
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2022 (stav ku dňu 11.6.2022) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 17. jún 2022 13:12

ChlapecVodaPočas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2022 budú pre rekreačné kúpanie verejnosti dostupné umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.


Na Slovensku je vo všeobecnosti považované za KS obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Na začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk s organizovanou rekreáciou má každoročne vplyv stav ich pripravenosti, aktuálne počasie a záujem verejnosti. Kontrolu kvality vody budú počas KS na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor. Na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať kontrolu kvality vody miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát max. trikrát za KS príp. podľa aktuálnej situácie).

Posledná úprava Piatok, 17. jún 2022 13:31
Čítať celý článok...
 
Prípady opičích kiahní (mpox) v európskom regióne (základné informácie o ochorení) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 20. máj 2022 11:53

mpxv_zaklad_thumb

Informácie boli aktualizované k 16.12.2022


Tri krajiny v európskom regióne (Veľká Británia, Portugalsko a Španielsko) zaznamenali v priebehu prvej polovice mája 2022 potvrdené aj podozrivé prípady opičích kiahní. Prvé prípady boli zaznamenané vo Veľkej Británii a predpokladá sa, že išlo o importovanú infekciu z Afriky. 


Epidémia najviac zasiahla USA, Brazíliu, Španielsko, Francúzsko, Veľkú Britániu, Nemecko, Peru, Kolumbiu, Mexiko a Kanadu. Spolu evidujú až 86,6 % globálnych prípadov opičích kiahní.


Tempo šírenia opičích kiahní sa v globálnom meradle postupne spomalilo. Vírus však naďalej cirkuluje a treba byť preto obozretný.


V európskom regióne bolo medzičasom zaznamenaných vyše 25-tisíc potvrdených prípadov opičích kiahní s výskytom v 29 krajinách (údaje ECDC k 7.12.2022).


Laboratórne potvrdené prípady opičích kiahní boli zaznamenané aj na Slovensku. Prvý laboratórne potvrdený prípad bol na Slovensku zaznamenaný začiatkom júla 2022.


Slovensko nie je endemickou oblasťou výskytu opičích kiahní, avšak obyvatelia majú široké možnosti cestovania, a preto nemôžeme vylúčiť, že počet potvrdených prípadov na našom území bude narastať.

Aj na základe doterajšieho vývoja však nepredpokladáme rozsiahle epidémie.

Posledná úprava Piatok, 16. december 2022 10:01
Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie aktivít RÚVZ v rámci Svetového dňa bez tabaku 2022 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 21. jún 2022 11:51

V dňoch 30. až 31. mája 2022 sa v rámci Svetového dňa bez tabaku na 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva uskutočnil Deň otvorených dverí. Odborní pracovníci návštevníkom okrem iného ponúkali aktivity ako:

  • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov,

  • spirometria (na poradniach, ktorých súčasťou vybavenia je aj prístroj spirometer),

  • zisťovanie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód,

  • poskytovanie individuálneho poradenstva,

  • poskytovanie informácií o možnostiach návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.


Cieľom kampane bolo poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť. Odborní pracovníci umožnili návštevníkom podujatí získať pravdivejší obraz o vlastnom zdravotnom stave a  fajčiarom ponúkli nástroje, návody a odporúčania, ktorými zvýšili ich šance na úspešné odvykanie od nikotínu, resp. tabakových výrobkov.

Posledná úprava Štvrtok, 23. jún 2022 07:59
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 326