Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Nadmerný výskyt komárov – vplyv na zdravie a odporúčania na ochranu pred komármi PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 09. Júl 2020 14:37

komarKomáre sú človekom vnímané ako obťažujúci hmyz znižujúci komfort, resp. kvalitu života obyvateľov, a to aj pri miernom premnožení. Veľké množstvo bodnutí vyvoláva u ľudí nervozitu, zníženie sústredenosti, nepozornosť, nespavosť, podráždenosť a iné.


Zo zdravotného hľadiska
ide o mikroporanenia a inokuláciu - teda vpravenie výlučkov slinných žliaz do ľudského tela. Samotné bodnutie (pichnutie, poštípanie) vyvolá lokálnu imunitnú reakciu, ktorú vnímame ako bolesť, pálenie, svrbenie, sčervenanie a opuch. Normálna imunitná reakcia sa môže u niektorých osôb zmeniť na alergickú reakciu, pričom uvádzame, že vážne alergie na komáre sú najmenej desaťkrát zriedkavejšie ako nebezpečné a život ohrozujúce komplikácie po bodnutí včelou či osou.


Výskyt ochorení prenášaných komármi v našich končinách je veľmi zriedkavý.


Komáre najviac útočia ráno
(hodinu pred a hodinu po východe slnka) a večer (hodinu pred a hodinu po západe slnka). V lesoch a pri zamračenej oblohe napádajú ľudí a zvieratá v priebehu celého dňa.  Pri kalamitnom výskyte pôsobia vonku obťažujúco aj celých 24 hodín. Za kalamitu považujeme taký výskyt komárov, keď je možné zaznamenať niekoľko desiatok - slabá kalamita, alebo niekoľko stoviek - silná kalamita, útokov na jednu osobu počas jednej minúty. Bežný výskyt komárov v prírode nie je problémom, ktorý by sa mal riešiť umelým zásahom človeka. Len narušenie rovnováhy (kalamitný výskyt) môže byť argumentom pre umelý zásah do prírodného prostredia. Aj vtedy by malo ísť o biologicky presný, časovo krátky a územne nevyhnutný odborný dezinsekčný zásah.

Čítať celý článok...
 
Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva" Tlačiť E-mail
Piatok, 10. január 2020 12:30

logo_projekt_OPII_velke2

Bratislava, 9. januára 2020: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a spoločnosť Asseco CE podpísali kontrakt na realizáciu informačných systémov v rámci projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva" (ISÚVZ). Ide o národný projekt, na ktorý je z eurofondov vyčlenených 17 950 449,59 Eur. Projekt bude realizovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra aj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.


Podpisom zmluvy sa začal proces prác na národnom projekte, ktorého zámerom je najmä zvýšenie ochrany a podpory zdravia občanov Slovenska ako aj prehľadnejšia a lepšia informovanosť občanov. Údaje napríklad o stave a výsledkoch hygienických kontrol kúpalísk, ihrísk, detských táborov, hotelov, reštaurácii, potravín či kozmetických výrobkov alebo výskyte radónu, budú zverejňované priebežne a bez oneskorenia. Informácie budú navyše transparentne publikované vo forme „open data". Úrady ich budú môcť lepšie využiť aj pri plánovaní kontrol či preventívnych opatrení, ako aj pri zavádzaní nových pracovných postupov. Ďalším prínosom tohto projektu je aj úspora finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

Čítať celý článok...
 
Zaujíma nás váš názor, vyplňte dotazník o radóne Tlačiť E-mail
Streda, 02. december 2020 14:30

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu zastrešuje medzinárodný projekt STEAM - Radónový medzikulturálny viacjazyčný prieskum verejnej mienky. Jeho cieľom je zistiť úroveň informovanosti obyvateľov o problematike radónu.


Do projektu sa zapojila aj Slovenská republika a naším spoločným cieľom je preto osloviť čo najviac občanov zo všetkých regiónov SR. Dotazník môžu vyplniť občania SR všetkých vekových kategórií, ale do záverečného vyhodnotenia budú zahrnuté len odpovede od občanov vo veku 18-64 rokov.


Vyplnenie prieskumu zaberie 10 až 15 minút času. Neexistujú správne alebo nesprávne odpovede. Chceme vedieť len váš názor.

Čítať celý článok...
 
21.04.2020 mezinárodní seminář "Obaly pro potraviny a kosmetiku" - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 10. marec 2020 08:31

obaly_pro_kosmetiku21.04.2020 mezinárodní seminář "Obaly pro potraviny a kosmetiku" - pozvánka (pdf)

 
Vyjadrite svoj názor k bezpečnejšiemu nakladaniu s chemickými látkami v Európe. Zúčastnite sa krátkeho prieskumu na tému „Ľudský biomonitoring v Európe” PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 15. január 2021 11:48

V našom každodennom živote sme vystavení chemickým látkam, ktoré sa okrem iného vo veľkej miere používajú v potravinárskych a spotrebiteľských výrobkoch. Ľudský biomonitoring je metóda, ktorá nám umožňuje zmerať množstvo týchto látok alebo ich skoré biologické účinky v našom organizme. Výsledky môžu byť užitočné na zníženie vystavenia sa týmto chemickým látkam a zlepšenie verejného zdravia.


Európsky program pre ľudský biomonitoring (HBM4EU, https://www.hbm4eu.eu) je spoločné úsilie 30 krajín, Európskej agentúry pre životné prostredie a Európskej komisie. Súčasťou je tento prieskum medzi občanmi EÚ o ľudskom biomonitoringu. Cieľom HBM4EU je informovanie tvorcov politiky v Európe a na národnej úrovni založené na vedeckých dôkazoch o vystavení občanov chemickým znečisťujúcim látkam a ich možných účinkoch na zdravie.


Prieskum je koordinovaný Európskou environmentálnou agentúrou; v Slovenskej republike ho distribuuje Úrad verejného zdravotníctva SR v mene Ministerstva zdravotníctva SR.


Keďže vystavenie sa chemickým látkam je niečo, čo sa nás všetkých dotýka, chceli by sme pochopiť, čo občania EÚ vedia a čo si myslia o ľudskom biomonitoringu. Zároveň nás zaujíma aké sú ich potreby, obavy a otázky týkajúce sa tejto témy.

Posledná úprava Piatok, 15. január 2021 13:15
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 326