Kto je prítomný

Máme online 412 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3282
Počet zobrazení obsahu : 18695058
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 47 kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Epidemiologická situácia
Piatok, 26. november 2021 14:28

chripkaV 47. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 30 766 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 537,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 14,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 481,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 708 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (383). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (187) a otitídy (138).

Ochorenia hlásilo 44 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 32 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (25.11.2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Piatok, 26. november 2021 11:32

V priloženom dokumente nájdete prezentáciu zo štvrtkovej tlačovej konferencie za účasti členov Inštitútu zdravotných analýz, Konzília odborníkov a Hlavného hygienika SR k aktuálnej situácii na Slovensku. Dokument obsahuje kľúčové parametre tretej vlny COVID-19 na Slovensku, potvrdené spracované prípady podľa vekovo špecifickej incidencie, vývoj počtu výjazdov záchraniek ku COVID pacientom a tiež vývoj podielu takýchto výjazdov z celkového počtu výjazdov záchranárov.

V prezentácii nájdete informácie o vývoji denných príjmov do nemocníc vrátane podielu nezaočkovaných osôb, vekové zastúpenie hospitalizovaných pacientov, vývoj hospitalizácií s potvrdeným COVID-19 po krajoch a úmrtia v nemocnici. Dokument obsahuje aj týždenný počet prvoočkovancov a booster (posilňujúcich) dávok.


Celá prezentácia ministerstva zdravotníctva (25.11.2021) (pdf)

Čítať celý článok...
 
Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od pondelka 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 25. november 2021 09:51

1.      Vyhláška k zavedeniu povinného režimu OTP na pracoviskách


Vyhláška v kompletnom znení tu:

Zavedenie povinného režimu OTP na pracoviskách alebo v iných priestoroch zamestnávateľa sa vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR stanovuje od pondelka 29. novembra 2021.

Vyhláška sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj iných pracovníkov bez ohľadu na formu zmluvy so zamestnávateľom (napríklad živnostníci, dohodári).

Povinnosť zavedenia OTP režimu sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do styku s inými osobami.


Na účely plnenia vyhlášky  je pod pojmom OTP nutné rozumieť:


Očkovaní (O):
 

  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou

  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou

  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

Čítať celý článok...
 
Informácia k zavedeniu povinnosti OTP na pracoviskách Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Sobota, 20. november 2021 09:17

V súčasnosti stále prebiehajú medzirezortné rokovania k povinnému zavedeniu režimu OTP na pracoviskách.
Rieši sa zabezpečovanie logistiky a ďalšie potrebné procesy na úrovni príslušných rezortov.
Úrad verejného zdravotníctva SR s prihliadnutím na tieto skutočnosti nenariadi túto povinnosť s účinnosťou od pondelka 22. novembra 2021.
O ďalších krokoch bude verejnosť včas informovaná.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 
19.11.2021 – 260. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení 259. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Tlačiť E-mail
COVID-19
Sobota, 20. november 2021 09:07

260/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

 
18.11.2021 – 258. a 259. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 18. november 2021 20:52

258/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

259/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

 
18.10.2021 - Medzinárodný deň bez fajčenia Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 16. november 2021 16:00

Medzinárodný deň bez fajčenia si pripomíname v tretí novembrový štvrtok z iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti onkológov a s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tento deň sa zameriava na informovanie verejnosti o negatívnom vplyve tabakových výrobkov na ľudský organizmus, najmä vo vzťahu k riziku rakovinových ochorení a vzniku srdcovo–cievnych chorôb.


Okrem tohto hlavného cieľu je nemenej dôležité upriamiť pozornosť fajčiarov na možnosti odvykania od tejto závislosti.


S odvykaním vám pomôžu odborníci


Poradenstvo funguje na telefonickej linke 0908 222 722, každý pracovný deň od 8:00 do 15:00.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečný kozmetický výrobok 16.11.2021 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Utorok, 16. november 2021 12:07

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán  vo Francúzsku. Ide o nasledujúci výrobok:


1.hlásenie č.A12/01552/21

názov: Glycérine éclaircissante aux extraits naturels de plantes – sans hydroquine- výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: NUTRICLAIR

typ výrobku/číslo výrobku: 250 ml

výrobná dávka: 1121

čiarový kód: 5425024360018

krajina pôvodu: Belgicko

výrobca: COSMEBEL Av Bempt 16 1190 BRUXELLES, Belgium

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: výrobok na zosvetlenie pokožky v 250 ml  fľaši s modrým vrchnákom, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Pandémia COVID-19: RÚVZ pribudli nové právomoci Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 16. november 2021 09:23

V Zbierke zákonov bol dňa 15.11. 2021 zverejnený zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Medzi nimi je aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá regionálnym úradom verejného zdravotníctva stanovuje počas pandémie COVID-19 nové právomoci.

Úrad verejného zdravotníctva SR prináša najzásadnejšie zmeny súvisiace s novelou zákona č. 355/2007/ Z.z:

•  Pri porušení opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR uvedených vo vyhláške bude môcť RÚVZ nariadiť uzatvorenie prevádzky na 30 dní.

•  Nerešpektovanie opatrenia, ktorým RÚVZ nariadil uzatvoriť prevádzku, bude považované za osobitne závažné porušenie. V takomto prípade živnostenský úrad zruší prevádzkovateľovi živnosť.

•  Ak prevádzka bude mať opakovane v priestoroch osoby nespĺňajúce podmienky stanoveného režimu (napr. nezaočkovaní pri vybranom režime “zaočkovaní”), alebo ich opakovane nebude vykazovať z priestorov, pôjde o závažné porušenie. Živnostenský úrad v takomto prípade môže zrušiť alebo pozastaviť živnosť.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 01.11.2021 Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 10. november 2021 14:08

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd od 25. októbra do 1. novembra 2021 v rámci monitoringu odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 celkovo 272 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami bolo 251 (92,28 %) vzoriek.

Od 35. kalendárneho týždňa sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. Aj v 43. týždni bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Čítať celý článok...
 
Európsky týždeň boja proti drogám Tlačiť E-mail
Aktuálne
Streda, 10. november 2021 13:18

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách.

Ľudia, ktorí trpia poruchami spojenými s užívaním drog, majú ťažkosti v práci a vo vzťahoch s rodinou a priateľmi. Niekoľko štúdií poukazuje na úzke prepojenie medzi nezákonným užívaním drog, zločinom a násilím. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že v roku 2019 viac ako 180-tisíc úmrtí súviselo priamo s poruchami spojenými s užívaním drog a približne 269 miliónov ľudí (približne 5,5 % svetovej populácie vo veku 15 – 64 rokov) užívalo drogy v predchádzajúcom roku.

V Slovenskej republike patrí medzi najčastejšie zneužívané omamné a psychotropné látky marihuana a látky so stimulačným účinkom, najmä metamfetamín. Narastá tiež podiel konzumentov užívajúcich kokaín. Školský prieskum TAD (Tabak, Alkohol, Drogy) na Slovensku zisťoval skúsenosť žiakov základných škôl s fajčením marihuany. Údaje z prieskumu TAD1 ukázali , že v roku 2018 a rovnako aj v roku 2014 fajčilo už niekedy marihuanu 2,3 % respondentov. Tento percentuálny podiel nasleduje po klesajúcom trende z predošlých rokov (G1). Stúpajúci trend má podiel respondentov z prieskumu TAD 2 u študentov stredných škôl, ktorí by hlasovali za legalizáciu drog. V roku 2018 uviedlo približne 27 % respondentov, že by hlasovali za legalizáciu drog (G2).

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 119