Kto je prítomný

Máme online 325 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3263
Počet zobrazení obsahu : 18699201
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2021 (stav ku dňu 11.6.2021) Tlačiť E-mail
Pripravenosť na kúpaciu sezónu
Streda, 16. jún 2021 15:44

funRekreačné kúpanie budú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2021 poskytovať sezónne umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.

Za KS je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk s organizovanou rekreáciou je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti. Počas KS kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách budú zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor. Kontrolu kvality vody na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát, max. trikrát za KS, príp. podľa aktuálnej situácie).

Čítať celý článok...
 
Manuál letnej kúpacej sezóny 2021 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 16. jún 2021 15:33

AKO_SA_SPRAVAT_NA_KUPALISKU_OPRPandémiou COVID-19 bude poznačená už druhá kúpacia sezóna za sebou. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preto zverejňuje zásady zdravotne bezpečného kúpania sa a protiepidemické opatrenia pre verejnosť a prevádzky umelých a prírodných kúpalísk. Nastavené hygienické podmienky je potrebné naďalej dôsledne dodržiavať: vírus je totiž stále v populácii a šíri sa kvapôčkovou infekciou.


Ako sa správať na kúpalisku: všeobecné odporúčania pre verejnosť

 • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia – ohrozujete seba aj ostatných.

 • Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky – na častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celého pobytu na kúpalisku u seba i detí a vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.

 • Pri pobyte na voľných oddychových plochách odporúčame dodržiavať odstup aspoň dva metre od okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín či domácností.

 • Aspoň dvojmetrové odstupy odporúčame dodržiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska: bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a podobne.

 • Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami.

 • Uprednostňujte bezkontaktné platby.

 • Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.


Pamätajte si:


Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou infekciou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vodou na kúpanie. Rizikom na kúpaliskách nie je teda samotná voda, ale zhromažďovanie ľudí, ktorí navyše v bazéne, z pochopiteľných dôvodov, nenosia rúška.
 

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 16. jún 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 16. jún 2021 15:26

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku, ich premietnutie do COVID automatu a situáciu v Európe. Prezentácia obsahuje informácie o priebehu vakcinácie na Slovensku, vrátane vývoja zaočkovanosti prvou dávkou po vekových skupinách. V závere prezentácie nájdete aktualizovaný prehľad okresov podľa stupňa varovania či ostražitosti, ktorý platí od budúceho týždňa.


Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 16. jún 2021) pdf

 
Informácia k potvrdenému výskytu variantu B.1.621 pandemického vírusu na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 11. jún 2021 14:22

Na Slovensku sme laboratórne potvrdili prítomnosť variantu B.1.621 pandemického vírusu, ktorý bol prvýkrát detegovaný v Kolumbii. Vedci ho odhalili prostredníctvom rutinného sekvenovania  SARS-CoV-2 pozitívnych vzoriek.


“Identifikovali sme tri prípady ako tzv. kolumbijský variant, teda odborne variant B.1.621, na základe bioinformatických analýz vykonaných našimi partnermi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,”
uviedol virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.


Variant B.1.621 bol potvrdený u členov jednej rodiny.

“Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nezistil epidemiologickým vyšetrovaním u osôb cestovateľskú anamnézu. Rodina uviedla ako úzky kontakt ďalších troch ľudí. Žiadna z osôb nebola zaočkovaná proti COVID-19. Všetky potrebné protiepidemické opatrenia boli zabezpečené. Osoby sa okamžite po výskyte príznakov vzájomne kontaktovali, dobrovoľne nastúpili do domácej karantény a následne podstúpili testovanie na COVID-19,” povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že aj v čase uvoľňovania opatrení a letných dovoleniek sú obozretnosť a dodržiavanie nastavených preventívnych pravidiel v rámci krajiny i po príchode do nej mimoriadne dôležité: znižujeme tým riziko šírenia pandemického vírusu i jeho variantov.

Čítať celý článok...
 
10.6.2021 – 216. VYHLÁŠKA, 217. VYHLÁŠKA a 218. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 10. jún 2021 23:28

216/2021 V. v. SR (PDF) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí


217/2021 V. v. SR
 (PDF) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok


218/2021 V. v. SR
 (PDF) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 9. jún 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 09. jún 2021 16:47

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku, ich premietnutie do COVID automatu a vývoj situácie v okolitých štátoch. Prezentácia obsahuje informácie o príjmoch, prepusteniach a obsadenosti nemocníc, ako aj o priebehu vakcinácie na Slovensku, vrátane vývoja zaočkovanosti prvou dávkou po vekových skupinách.  V závere prezentácie nájdete aktualizovaný prehľad okresov podľa stupňa varovania či ostražitosti, ktorý platí od budúceho týždňa.

 

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 9. jún 2021) pdf

 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2021 - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Zoznamy vôd určených na kúpanie
Utorok, 08. jún 2021 10:47

kupaciasezonaZoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2021 - Informácia pre verejnosť (pdf)

 
Nebezpečné kozmetické výrobky 7.6.2021 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Pondelok, 07. jún 2021 14:39

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Dánsku, Írsku a v Českej republike. Ide o nasledujúce výrobky:

1.
hlásenie č. A12/00667/21
názov: Teeth Whitening Kit from HiSMILE Teeth Whitening K - výrobok na bielenie zubov

značka: HiSMILE
typ výrobku/číslo výrobku: Lot nr.: 003042020
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 019962296611
krajina pôvodu: Austrália
výrobca: HiSmile PTY LTD
               Gold Coast Highway 2563
               QLD 4218 Mermaid Beach, Australia
popis:biela škatuľka s označením: „HiSMILE TEETH WHITENING KIT“, návod na použitie na zadnej strane balenia,  viď. obrázky.

Čítať celý článok...
 
BEZPEČNÁ REŠTAURÁCIA (Manuál) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 03. jún 2021 14:44

Princípy bezpečnej reštaurácie a obdobnej prevádzky

 • Informujme zákazníkov o opatreniach bezpečnej prevádzky

 • Dodržiavajme osobnú hygienu, hygienu prevádzky a systém bezpečnosti potravín

 • Čistime a dezinfikujme priestory každý deň aj po každej jednej obsluhe zákazníka dezinfekčnými prostriedkami s virucidným účinkom

 • Často vetrajme priestory

 • Zabezpečujme vzdialenosť 2 metre medzi stolmi

 • Zamestnanci majú riadne prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško) a umývajú si dôsledne ruky

 • Vykonávajme časté čistenie a dezinfekciu toaliet, každú hodinu vykonávajme a zaznamenávajme dezinfekciu hygienických zariadení

 • Odstránili sme individuálne menu lístky, jedálne lístky z pevného materiálu dezinfikujme po každom zákazníkovi,

 • Riad i príbory umývajme na viac ako 60 °C v umývačkách, pri ručnom umývaní použime aj dezinfekčný prostriedok,

 • Čistime a dezinfikujme stoličky a stoly po každom použití

 • Aplikujme dezinfekciu na ruky zákazníkom pri vstupe do prevádzky

 • Perme obrusy a všetky pracovné oblečenia na teplotách viac ako 60 °C

 • Používajme pravidlá pre bezpečný odber surovín

 • Aktívne komunikujme pravidelne a intenzívne s našimi pracovníkmi o aktuálnych opatreniach

 • Riaďme sa a dodržujme všetky ostatné nariadenia, na národnej aj regionálnej úrovni.

Čítať celý článok...
 
Choroby z povolania v SR v roku 2020 Tlačiť E-mail
Preventívne pracovné lekárstvo
Štvrtok, 03. jún 2021 14:36

Na základe analýzy údajov, poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), bolo v r. 2020 v SR novohlásených 252 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv, pričom z celkového počtu novozistených prípadov sa ženy podieľali 46 % (t. j. 116 chorobami z povolania).


K najčastejšie hláseným chorobám z povolania  v SR v r. 2020 patrili:

 • ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia (položka č. 29 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 133 zamestnancov, t. j. u 52,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • prenosné a parazitárne ochorenia (položky č. 24 – 26 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 28 zamestnancov, t. j. u 11,1 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • ochorenie končatín z vibrácií (položka č. 28 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 24 zamestnancov, t. j. u 9,5 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • vonkajšie alergické alveolitídy - hypersenzitívna pneumonitída (položka č. 44 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 17 zamestnancov, t. j. u 6,7 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • porucha sluchu z hluku (položka č. 38 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 16 zamestnancov, t. j. u 6,3 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • profesionálne dermatózy (položka č. 22 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 12 zamestnancov, t. j. u 4,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • profesionálna bronchiálna astma (položka č. 37 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 8 zamestnancov, t. j. u 3,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR. 

Čítať celý článok...
 
Rizikové práce v SR v roku 2020 Tlačiť E-mail
Preventívne pracovné lekárstvo
Štvrtok, 03. jún 2021 14:10

V r. 2020 vykonávalo v SR rizikové práce 103 380 zamestnancov (z toho 22 649 žien) (graf č. 1). Oproti r. 2019 ich počet klesol o 4 283 zamestnancov, z toho o 1 039 žien.

Počet exponovaných zamestnancov v 3. kategórii bol 93 641 a 9 739 zamestnancov v 4. kategórii (graf č. 2).

Najviac zamestnancov bolo v r. 2020 exponovaných hluku, chemickým látkam a zmesiam, vibráciám, fyzickej záťaži, chemickým karcinogénom a mutagénnom, záťaži teplom a chladom, ionizujúcemu žiareniu a psychickej pracovnej záťaži (graf č. 3, 4).

Mierny vzostup počtu exponovaných zamestnancov oproti r. 2019 bol evidovaný najmä v expozícii vibráciám (o 476 zamestnancov) a biologickým faktorom (o 458 zamestnancov).

Sledovanie rizikových prác podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti neprinieslo oproti r. 2019 výraznejšie zmeny. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v r. 2020 najviac zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce pracovalo v priemyselnej výrobe (71 587 zamestnancov) a v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb (9 854 zamestnancov) (graf č. 5). Najväčší podiel žien (75,5 %) medzi zamestnancami vykonávajúcimi rizikové práce bol v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 10 z 118