Kto je prítomný

Máme online 535 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3468
Počet zobrazení obsahu : 20121367
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Fotoreportáž: Radiačná ochrana na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Nedeľa, 20. marec 2022 09:54

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredím radiačnej monitorovacej siete. Radiačnú situáciu na Slovensku monitorujeme nepretržite už desiatky rokov.

Navyše, v súčasnosti máme aktuálne v neustálej pohotovosti deväť mobilných jednotiek pripravených zasahovať v teréne 24 hodín, sedem dní v týždni.

Na celom území Slovenska sú rovnomerne a v rôznych nadmorských výškach rozmiestnené desiatky detekčných zariadení viacerých inštitúcií, ktorými monitorujeme gama žiarenie v ovzduší. Niektoré z nich sa nachádzajú aj na vybraných strechách úradov verejného zdravotníctva. Pri neobvyklých hodnotách dostanú pracovníci radiačnej ochrany upozorňujúci e-mail a sms. Na vybraných strechách úradov sa nachádzajú aj filtračné zariadenia, ktorými monitorujeme prítomnosť rádionuklidov v aerosóloch v ovzduší a v prípade akejkoľvek udalosti vieme mať informáciu o stave ovzdušia za cca. desať minút.

Údaje o radiačnej situácii získavame aj zo zahraničia a aj v prípade udalosti mimo Slovenska vieme pomocou počítačovej simulácie cez inteligentný prognózovací systém veľmi promptne zistiť prognózu dopadov na Slovensku, čo nám dáva dostatok času na prijatie opatrení na ochranu obyvateľstva.

Na prítomnosť rádionuklidov pravidelne monitorujeme rieky, potraviny, mlieko, huby a ďalšie iné.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň vody 2022: Využite poradenstvo či analýzy vôd na vybraných úradoch verejného zdravotníctva Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 18. marec 2022 15:37

SDV2022Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR majú pre verejnosť pripravené aktivity v rámci blížiaceho sa Svetového dňa vody (22.3.2022). Počas stanovených termínov budú zapojené úrady  poskytovať v prvom rade odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody. Na vybraných regionálnych úradoch budú tiež k dispozícii bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.


O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať minimálne 1- až 2-krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na RÚVZ v SR). Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 18.3.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Piatok, 18. marec 2022 10:39

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. A12/00445/22

názov: Olive Oil ORS Hair Relaxer –  výrobok na vlasy

značka: DABUR

               Formerly Organic Root Stimulator

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Južná Afrika

výrobca: Urban Laboratories International LLC

                SA, 10 Brafford Rd, Bedfordview

                2067 Geylecq, Južná Afrika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: krém na vlasy na báze olivového oleja, výrobok je zabalený v zelenej kartónovej krabici, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia – 16.3.2022 Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 16. marec 2022 18:19

Prezentácia obsahuje informáciu o raste prípadov v EÚ v súvislosti s uvoľnením opatrení a subvariantu omikronu BA.2 a základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku.

Sledovať môžete vývoj počtu pozitívne testovaných, vývoj počtu testov a pozitivity testov, pozitivitu PCR testov podľa okresov, 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch a to vrátane jej zmeny, ako aj vývoj incidencie vo vekových skupinách. Prezentácia zahŕňa informácie zo sekvenovania pozitívnych vzoriek – postupný nárast zastúpenia subvariantu BA.2 a výsledky sekvenácie vzoriek podľa krajov.
Zobrazený je aj vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, vývoj príjmov do nemocníc a hospitalizácií pacientov, denné úmrtia na a s COVIDom a vývoj týždenného počtu zaočkovaných osôb.

Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 
Peľová situácia v SR za 10. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 16. marec 2022 12:46

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité brest, jaseň, topoľ, vŕba, dub

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom kalendárnom týždni sa peľová situácia na Slovensku výraznejšie nezmenila. Pokračovala najmä peľová sezóna liesky a jelše, v teplejších oblastiach aj peľová sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a topoľa.


Peľová sezóna liesky v Bratislave a teplejších oblastiach končí, ale na strednom a severnom Slovensku peľ liesky v ovzduší miestami dosahoval aj vysoké denné koncentrácie. V Bratislave, Nitre a v teplejších oblastiach Slovenska pokračuje naplno peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a jaseňa. Výraznejšie sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu topoľa a vŕby.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, a to 392 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 25 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave a v Trnave to bolo už len 13 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Banskej Bystrici, a to 341 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 168 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 56 a v Nitre 52 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave – 13 659 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 884 peľových zŕn v m3 vzduchu. Jeho denné koncentrácie pomaly stúpajú aj na ostatnom území Slovenska, kde dosiahli zatiaľ len nízke hladiny.

  • Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Nitre, a to 52 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Bratislave 40 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Peľ topoľa dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Bratislave - 86 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 76 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 16.3.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Streda, 16. marec 2022 11:45

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. A12/00400/22

názov: Sequence Lightening Beauty Lotion výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: Mama Africa Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: L#13345

čiarový kód: 6 280675 004457

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml fľaša, pleťové mlieko na zosvetlenie pokožky s obsahom konzervačných látok methylchloroisothiasolinone a methylisothiazolinone, ktoré sú povolené do zmývateľných výrobkov, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (07. marec – 13. marec 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Utorok, 15. marec 2022 17:00

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúceho týždňa (07. – 13. marec 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/


Výsledky meraní priemerných denných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia
v 4 vybraných lokalitách v Slovenskej republike, ktoré vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prikladáme nižšie:

Čítať celý článok...
 
Oznam pri príležitosti Svetového dňa vody 2022 Tlačiť E-mail
Svetový deň vody
Streda, 16. marec 2022 11:23

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, sa vzhľadom na aktuálnu situáciu neuskutoční.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (07. marec – 11. marec 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 14. marec 2022 09:56

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (07. – 11. marec 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/


Výsledky meraní priemerných denných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia
v 4 vybraných lokalitách v Slovenskej republike, ktoré vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prikladáme nižšie:

Čítať celý článok...
 
TÝŽDEŇ MOZGU 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 11. marec 2022 14:07

Od 14. do 20. marca 2022 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Ide o celosvetové podujatie, do ktorého sa už 15. rok zapája aj Slovensko. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a poukázať na dôležitosť cvičení na podporu činnosti mozgu.


Mozog potrebuje v boji proti predčasnému starnutiu sústavný tréning a neustálu stimuláciu svojich funkcií. Tréningom môžeme mozog rozvíjať a udržiavať v dobrej kondícii.


Počas Týždňa mozgu 2022
na sociálnej sieti ÚVZ SR nájdete každý deň (od pondelka do nedele) zverejnenú novú úlohu na „precvičenie mozgových závitov“.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 10 z 148