Kto je prítomný

Máme online 291 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3263
Počet zobrazení obsahu : 18699181
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Informácia k výskytu delta variantu pandemického vírusu na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 28. jún 2021 20:36

Prítomnosť delta variantu na Slovensku bola rutinným sekvenovaním potvrdená v ďalších dvoch prípadoch. Ide o spolu dva nesúvisiace prípady. Osoby majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu a neboli zaočkované.


Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečili všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Úzkym kontaktom osôb bola bezodkladne nariadená domáca karanténa.

V uvedených prípadoch identifikovali delta variant v laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva SR a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Celkovo máme laboratórne potvrdených šesť delta variantov pandemického vírusu, pričom všetky osoby prišli zo zahraničia.

Sekvenovaním sa v júni 2021 potvrdila i prítomnosť alfa a beta variantu a rovnako variantov, ktoré boli prvýkrát zaznamenané v Egypte a v Rusku.

Posledné dva menované varianty nie sú zatiaľ zaradené medzi VOI (variant od interest, teda epidemiologicky závažný) ani medzi VOC (variant of concern, teda potenciálne závažný variant).

Laboratóriá na žiadosť hlavného hygienika vykonávajú sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s dostatočne vysokou vírusovou náložou, pretože to je predpoklad, aby bola sekvenácia úspešná.

Čítať celý článok...
 
25.6.2021 – 223. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Piatok, 25. jún 2021 15:04

223/2021 V. v. SR (PDF) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (25. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 25. jún 2021 14:39

ChlapecVodaV 25. týždni (ku dňu 24.6.2021) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrolách pripravenosti a odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 25. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
Domáca majonéza je častým zdrojom salmonelózy Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 25. jún 2021 10:51

salmonelaVyššie teploty počas letnej sezóny znamenajú lepšie podmienky pre rozmnožovanie patogénnych mikroorganizmov vrátane salmonel. Salmonely sa rozmnožujú pri teplote 10 - 60°C, najviac pri teplote 30 - 40°C.  Aj keď na Slovensku dlhodobo pozorujeme klesajúci trend výskytu ochorení na salmonelózy, za ostatné roky zaznamenávame v priemere do 300 epidémií salmonelózy ročne.  


V roku 2019 bolo evidovaných 30 väčších epidémií s počtom chorých 5 až 62 prípadov. V polovici epidémií boli najčastejším rizikovým faktorom prenosu nedostatočne tepelne upravené vajcia na rôzny spôsob. Väčšinou išlo o domácu majonézu vyrobenú zo surových domácich vajec, ktorá sa podávala najmä na rôznych pohosteniach. Ďalšími rizikovým faktormi prenosu boli krémové zákusky, jedlá zapečené so snehom a nedostatočne tepelne upravené mäso.   


Pokles hromadných akcií v roku 2020 pre pandemickú situáciu viedol k poklesu väčších epidémií salmonelózy v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Evidovaných bolo 15 väčších epidémií s počtom chorých 5 – 27.


Od začiatku tohto roka 2021 k 24. júnu 2021 je evidovaných 39 epidémií salmonelózy. Z toho je hlásených 11 väčších epidémií s počtom chorých 6 až 29. Išlo o epidémie, kde sa podávali rizikové potraviny vrátane majonézového šalátu na rôznych pohosteniach, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 25.6.2021 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Piatok, 25. jún 2021 10:20

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Írsku, v Litve a v Maďarsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1.hlásenie č.A12/00827/21

názov: Trio – Eyeshadow- Smoke Screen/Innocence – očné tiene

značka: MUA MAKEUP ACADEMY PROFESSIONAL

typ výrobku/číslo výrobku: C203D

                                          DLH01

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5 031468 211054 - Smoke screen /Innocence (outer)

                    5 055402 901566 – Smoke screen (inner)

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: neuvedené      

popis: Palety očných tieňov v čiernej krabičke zabalené v transparentnom vrecku.

Jedna paleta očných tieňov obsahuje tri rôzne farby: biela, sivá a čierna.

Ďalšia paleta očných tieňov obsahuje farby: hnedá, zlatá a piesková, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Delta variant laboratórne potvrdený v ďalších troch prípadoch Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 24. jún 2021 22:13

Na Slovensku sme laboratórne potvrdili prítomnosť delta variantu pandemického vírusu v ďalších troch prípadoch.


„Osoby neboli zaočkované, boli bez príznakov, prišli z krajiny mimo Európskej únie a po príchode na Slovensko išli do domácej karantény. Úzke kontakty neboli identifikované,“
povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.


„Jedine kompletné zaočkovanie a veľká opatrnosť nás zachráni od ďalších vážnych problémov. Delta variant koronavírusu už začína dominovať v mnohých európskych krajinách. Je, bohužiaľ, omnoho infekčnejší ako alfa variant, ktorý sa presadil u nás. Jedine očkovanie je riešením. So všetkou pokorou vyzývam spoluobčanov, aby rešpektovali pandemické opatrenia, najmä pri príchode zo zahraničia,“
uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.


Na Slovensku máme aktuálne celkovo štyri laboratórne potvrdené prípady delta variantu. Všetky osoby boli nezaočkované.

Čítať celý článok...
 
Potvrdený výskyt delta variantu na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 23. jún 2021 10:35

Na Slovensku sme laboratórne potvrdili prítomnosť delta variantu pandemického vírusu.


„Variant B.1.617.2. sme v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied identifikovali v pozitívnej vzorke od osoby, ktorá na Slovensko pricestovala z Ruska,“
povedal virológ Boris Klempa z BMC SAV.


„Osoba bola bez úzkych kontaktov a nie je hospitalizovaná. Aktuálne sa nachádza v domácej karanténe a zodpovedne dodržiava všetky nariadené protiepidemické opatrenia,“
informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.


Delta variant vírusu SARS-CoV-2, označovaný tiež ako B.1.617.2, patrí spolu s Kapa variantom  B.1.617.1 do rovnakej línie, ktoré boli prvýkrát zaznamenané koncom roku 2020 v Indii. Delta variant je podľa ECDC zaraďovaný medzi tzv. „variants of concern“, teda varianty, na ktoré je  potrebné sa zvlášť  zamerať, nakoľko sú jasné vedecké dôkazy o ich možnom vplyve na rýchlosť a spôsob  šírenia alebo odpoveď imunitného systému,“ vysvetlila laboratórna diagnostička a molekulárna biologička na ÚVZ SR Anna Kaliňáková.

Čítať celý článok...
 
Výsledky k výzve „Nakresli zdravie“ zorganizovanej k oslavám Svetového dňa zdravia 2021 Tlačiť E-mail
Aktuálne
Utorok, 22. jún 2021 13:18

Deň 7. apríl je každoročne významnou oslavou zdravia, ktorá má pripomínať, že zdravie nie je samozrejmosť, a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní. Rok 2021 bol však vzhľadom na epidemiologickú situáciu odlišný, a preto Úrad verejného zdravotníctva SR zorganizoval v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku v rámci osláv Svetového dňa zdravia pre deti prvého stupňa základných škôl výzvu „Nakresli zdravie“.


Cieľom tejto aktivity bolo vyvolať diskusiu medzi deťmi a ich učiteľmi na tému, čo je to zdravie. Úlohou detí bolo ďalej ľubovoľným spôsobom nakresliť, čo si pod pojmom zdravie predstavujú. Do výzvy sa zapojili základné školy z celého Slovenska, pričom regionálne úrady verejného zdravotníctva prijali veľké množstvo krásnych a podnetných kresieb. Avšak len osem kresieb môže byť publikovaných v správe o zdravotnej gramotnosti, preto sa ÚVZ SR snažil vybrať jednu kresbu z každého kraja vhodnú do publikácie. Víťazné kresby budú ocenené.


No ÚVZ SR ďakuje všetkým žiakom, ktorí sa do výzvy zapojili, a želá im krásne a v zdraví prežité letné prázdniny.

Čítať celý článok...
 
Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za máj 2021 Tlačiť E-mail
COVID-19
Piatok, 18. jún 2021 07:47

Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického vírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný vo Veľkej Británii. Ukázali to májové výsledky sekvenovania vzoriek pozitívnych na SARS-CoV-2.


Celkovo sa úspešne osekvenovalo 955 vzoriek. Alfa variant bol dokázaný v 878 prípadoch, čo je takmer 92 % z osekvenovaných vzoriek. 

Beta variant (prvýkrát zaznamenaný v Južnej Afrike) sa objavil v dvoch prípadoch.

Delta variant (prvýkrát zaznamenaný v Indii) nebol potvrdený vo vyšetrovaných májových pozitívnych vzorkách.

V piatich prípadoch boli identifikované ostatné varianty, pričom v troch vzorkách išlo o variant, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Kolumbii a o jeho výskyte na našom území informoval ÚVZ SR minulý týždeň.


V máji sa na Slovensku pomocou PCR testovania identifikovalo 7 146 pozitívnych ľudí. Na sekvenovanie bolo postúpených 1 054 vzoriek, čo predstavuje 14,7 % zo všetkých pozitívnych vzoriek. Pri počte 955 úspešne osekvenovaných vzoriek je ich podiel 13,4 % zo všetkých pozitívne testovaných.

Čítať celý článok...
 
Letný manuál prevencie počas horúčav Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 17. jún 2021 13:27

Horucavy_dopady_na_zdravieVysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vám preto prináša základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav.


Pitný režim podľa veku

Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je individuálne. Závisí to napríklad od veku, pohlavia, telesnej hmotnosti, ale aj od telesnej aktivity, zloženia a množstva stravy, teploty ovzdušia či zdravotného stavu.


Základom pitného režimu je čistá pitná voda.
Počas horúčav sa odporúča vypiť minimálne 2-4 decilitre tekutín na 10 kilogramov hmotnosti, čo predstavuje približne 1,5 až 3 litre tekutín denne. Toto množstvo sa však zvyšuje u ľudí, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia. Piť by sa malo priebežne, čiže v menších dávkach a častejšie a ešte pred pocitom smädu.


Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve. V horúčavách obmedzte nápoje s obsahom chinínu, kávu i alkohol, ktoré vám smäd neznížia a naviac podporia vylučovanie vody z organizmu. Sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru, energie a kofeínu. Ideálna je obyčajná voda doplnená o minerálne vody. Pite pravidelne, v menších dávkach, nie ľadové, skôr vlažné nápoje. Najmä u detí dbajte na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. Vodu pite aj vtedy, keď smäd necítite.

Čítať celý článok...
 
16.6.2021 – 219. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 16. jún 2021 16:14

219/2021 V. v. SR (PDF) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 118