Kto je prítomný

Máme online 2200 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658304
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (36. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 09. september 2022 12:51

kupaliska_2022_12V 36. kalendárnom týždni (ku dňu 8.9.2022) naďalej dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzok umelých i prírodných kúpalísk.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 36. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 2 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 34. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Štvrtok, 08. september 2022 14:39

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 35. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 07. september 2022 11:38

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (26. august – 4. september 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 05. september 2022 11:24

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (26. august – 4. september 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Na Slovensku pribudli dva nové prípady opičích kiahní (35. kalendárny týždeň) Tlačiť E-mail
Opičie kiahne
Piatok, 02. september 2022 14:12

Na Slovensku sme v 35. kalendárnom týždni (do 2. septembra) 2022 zaznamenali dva nové prípady opičích kiahní. Celkovo tak počet laboratórne potvrdených prípadov dosiahol 14.


Obe osoby sú vo vekovej skupine 20 - 59 rokov, hospitalizácia nebola potrebná.


Súvislosť s doteraz potvrdenými prípadmi a ani vzájomná epidemiologická súvislosť sa medzi týmito prípadmi doteraz nepotvrdila.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (35. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 02. september 2022 08:58

kupaliska_2022_11V 35. týždni (ku dňu 31.8.2022) naďalej dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzok umelých i prírodných kúpalísk.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj v tomto týždni pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa. Štátny zdravotný dozor na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách vykonávali už len ojedinele.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 34. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 31. august 2022 13:02

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

 

  • palina, ambrózia, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 31.8.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Streda, 31. august 2022 10:51

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány  v Litve, vo Švédsku a v Slovenskej republike. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/01174/22  

názov: Reflect Yourself Shaving Gel COOL - gél na holenie

značka: MAJIX

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: A5

čiarový kód: 8696630134462

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: Lider Kozmetik Sanayl ve Ticaret A.S., Turecko

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: 200 ml, gél na holenie v aerosólovej fľaši, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Sklenený pohár Jungle Summer s obsahom kadmia a olova Tlačiť E-mail
Oznámenia o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch
Utorok, 30. august 2022 14:32

Dňa 30.8.2022 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „ÚVZ SR“) cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá zaslané varovné oznámenie Poľska o nevyhovujúcom výrobku – sklenenom pohári „Jungle Summer“, 250 ml, EAN kód: 41247001011000000200, krajina pôvodu: Čína.


V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia kadmia a olova, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.


Nemecká spoločnosť TEDi GmbH & Co. KG, Dortmund dodala výrobok aj do predajní TEDi v SR.

Čítať celý článok...
 
Prínos osobností verejného zdravotníctva sme ocenili medailou doktora Ivana Stodolu Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 30. august 2022 09:07

medailaSvoj kariérny život zasvätili prevencii závislostí, ochrane duševného zdravia, prevencii onkologických ochorení či podpore zdravia žien, staršej populácie i znevýhodnených komunít. Vytrvale vysvetľovali význam očkovania, zlepšovali kontrolu tabaku, možnosti diagnostiky, odborne dohliadali na kvalitu pitnej vody a vody na kúpanie.


Svedomito zastupovali záujmy Slovenska na medzinárodných fórach, aktívne zvyšovali kvalitu odborného vzdelávania v oblasti prevencie, alebo formovali legislatívu, ktorá umožňuje viesť obyvateľom Slovenska zdravšie životy. Ich vedomosti a odborný prehľad boli pre spoločnosť prínosom počas mimoriadnych situácií, možnosti ochrany zdravia však ponúkali aj laickej verejnosti.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 163