Kto je prítomný

Máme online 291 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3263
Počet zobrazení obsahu : 18699177
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Delta variant ochorenia COVID-19 môže mať príznaky ako bežná nádcha Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 15. Júl 2021 10:48

Infekčnejší delta variant  ochorenia Covid-19 (ďalej len „delta variant“) sa nielen výrazne rýchlejšie šíri, no môže sa prejaviť aj čiastočne inými príznakmi.  Strata chuti a čuchu sa vyskytuje o niečo zriedkavejšie, často sa prejavuje len ako bežné sezóne prechladnutie. To môže viesť k podceneniu príznakov a ďalšiemu šíreniu ochorenia.


Infekčnejší delta variant sa postupne rozširuje vo väčšine krajín sveta. Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického SARS-Cov-2 vírusu. Sekvenovaním vzoriek bolo už aj u nás potvrdených niekoľko desiatok prípadov delta variantu (35 prípadov k 12.7.2021). Zväčša išlo o osoby prichádzajúce zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však identifikovaný aj u osôb, ktoré v zahraničí neboli. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v tejto veci okamžite začali epidemiologické vyšetrovanie a prijali protiepidemické opatrenia. Rizikom tohto variantu je jeho výrazne vyššia infekčnosť. Čiastočne sa môžu líšiť aj príznaky.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 14. júl 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 14. Júl 2021 15:18

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku, porovnanie trendu incidencie v susedných štátoch a odhadovaný vývoj v Európe. Prezentácia tiež obsahuje informácie o úrovni zaočkovanosti v Európe a o priebehu vakcinácie na Slovensku - vrátane stavu čakárne, vývoja zaočkovanosti prvou a druhou dávkou po vekových skupinách a regiónoch. V závere prezentácie nájdete aktualizovaný prehľad okresov podľa stupňa v rámci COVID Automatu, ktorý platí od budúceho týždňa.
 

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 14. júl 2021) pdf

 
Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za jún 2021 (+ informácia o výskyte delta variantu za mesiac jún a júl) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 12. Júl 2021 14:03

Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického SARS-Cov-2 vírusu. Avšak v júni sme už v populácii na Slovensku identifikovali aj infekčnejší delta variant.
Vyplýva to z júnových výsledkov rutinného sekvenovania vzoriek pozitívnych na SARS-CoV-2.

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave úspešne sekvenovali 1148 pozitívnych vzoriek.

Alfa variant bol laboratórne potvrdený v 1120 prípadoch, čo je takmer 98 % zo sekvenovaných vzoriek. 
Beta variant identifikovali laboratóriá v 4 prípadoch.
Kapa variant nebol potvrdený ani v jednom prípade.
Delta variant, ktorý ešte v máji 2021 nebol na Slovensku laboratórne potvrdený, sa v júni 2021 identifikoval v 15 pozitívnych vzorkách, čo je 1,3 % zo všetkých úspešne sekvenovaných vzoriek.
V 9 prípadoch boli identifikované ostatné varianty, pričom v 3 pozitívnych vzorkách išlo o variant, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Kolumbii, v 4 o variant, ktorý prvýkrát zachytili v Egypte a v jednom prípade išlo o variant prvýkrát zaznamenaný v Rusku.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (27. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 09. Júl 2021 17:27

foto_voda_27_tyzdenV 27. týždni (ku dňu 8.7.2021) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská, pričom ďalšie sezónne zariadenia sa aktívne pripravujú na kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“). Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali naďalej obhliadky kúpalísk, ktoré sa pripravujú na KS. V povolených zariadeniach RÚVZ pokračovali vo výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) resp. v odberoch vzoriek vôd na kúpanie; vzorky vôd odoberali i na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 27. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 8 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
8. 7. 2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 08. Júl 2021 15:47

227/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 
Informácia k výskytu delta variantu na Slovensku Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 08. Júl 2021 13:43

Na Slovensku sme rutinným sekvenovaním doteraz celkovo potvrdili 14 prípadov delta variantu pandemického vírusu SARS-CoV-2. Zväčša ide o osoby, ktoré prišli zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však identifikovaný aj u osoby, ktorá v zahraničí nebola.

Jedenásť osôb bolo nezaočkovaných a tri zaočkované. Zaočkované osoby majú podľa očakávaní ľahký priebeh ochorenia a neboli hospitalizované. Hospitalizáciu si však vyžiadal ťažký priebeh ochorenia jednej neočkovanej osoby.

Všetky protiepidemické opatrenia boli príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva zabezpečené a hygienici majú situáciu pod kontrolou.


Laboratóriá na žiadosť hlavného hygienika SR vykonávajú sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s dostatočne vysokou vírusovou náložou.

“Zároveň pri úspešnej spolupráci všetkých zapojených laboratórií sa v niektorých prípadoch výrazne podarilo skrátiť aj čas medzi odobratím vzorky od pacienta až po výsledok sekvenácie -  už na štyri dni. Takto si dokážeme udržiavať aktuálny prehľad o šírení jednotlivých variantov v populácii a adekvátne na to reagovať,” povedala laboratórna diagnostička a molekulárna biologička na Úrade verejného zdravotníctva SR Anna Kaliňáková.

Čítať celý článok...
 
Varovanie a odporúčania v extrémnych horúčavách Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 08. Júl 2021 13:38

Svetová meteorologická organizácia uvádza, že obdobie od r. 2011 – 2020 bolo najteplejšou dekádou doposiaľ. Počet ľudí vystavených extrémnym horúčavám exponenciálne stúpa v závislosti od zmeny klímy, čím sa zvyšuje aj množstvo zdravotných rizík a úmrtí spôsobených vplyvom horúčav.


Tzv. „tepelný stres“ môže u jedinca odhaliť ochorenia, ktoré by sa prejavili až neskôr, napríklad kardiovaskulárne ochorenia, cukrovku, psychické poruchy, astmu a taktiež zvyšuje riziko dopravných nehôd a infekčných chorôb.


Na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) môžeme pomocou niekoľkých pravidiel predísť vzniku tepelného stresu, a tým znížiť dopad extrémnych horúčav na verejné zdravie, a zároveň zabezpečiť ochranu zdravia pred ochorením COVID-19 aj v letných mesiacoch.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 7. júl 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 07. Júl 2021 14:04

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku a odhadovaný vývoj situácie v Európe. Prezentácia tiež obsahuje informácie o priebehu vakcinácie na Slovensku, vrátane stavu čakárne, vývoja zaočkovanosti prvou a druhou dávkou po vekových skupinách a po regiónoch. V závere prezentácie nájdete aktualizovaný prehľad okresov podľa stupňa ostražitosti, ktorý platí od budúceho týždňa.

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 7. júl 2021) pdf

 
2. 7. 2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Piatok, 02. Júl 2021 17:19

226/2021 V. v. SR (PDF) - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (26. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 02. Júl 2021 14:06

foto_voda_26_tyzdenV 26. týždni (ku dňu 1.7.2021) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj naďalej pokračovali v kontrolách pripravenosti a odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky. V niektorých okresoch (napr. Vranov nad Topľou, Košice, Trebišov) je KS na niektorých kúpaliskách v štádiu príprav a posudzovania. Naopak v iných okresoch (napr. Dolný Kubín, Komárno, Nové Zámky, Žiar nad Hronom,  Trenčín, Prievidza, Veľký Krtíš) sú v prevádzke všetky sezónne zariadenia.


RÚVZ vykonávali v povolených zariadeniach v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu kúpalísk a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 30. jún 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 30. jún 2021 18:51

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku, ich premietnutie do COVID automatu a situáciu v Európe. Prezentácia obsahuje informácie o priebehu vakcinácie na Slovensku, vrátane stavu čakárne, vývoja zaočkovanosti prvou a druhou dávkou po vekových skupinách a po regiónoch. V závere prezentácie nájdete aktualizovaný prehľad okresov podľa stupňa ostražitosti, ktorý platí od budúceho týždňa.


Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 30. jún 2021) PDF

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 8 z 118