Kto je prítomný

Máme online 2123 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658087
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Výsledky hygienických kontrol “zmrzlinární” počas leta 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 27. september 2022 13:31

Pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) vykonali počas letnej sezóny 2022 celkovo 1732 kontrol v 957 prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny. Nedostatky našli v 244 prevádzkach, čo predstavuje 25,5 % skontrolovaných prevádzok. Ide o mierne zlepšenie oproti minulému roku, kedy bol tento pomer 26,6 %.

Kontroly v “zmrzlinárňach” sa zamerali na dodržiavanie hygienických požiadaviek pri výrobe, manipulácii a predaji nebalenej zmrzliny a požiadaviek na jej označenie.


Najlepšia situácia bola v okresoch Michalovce a Sobrance, kde už druhý rok po sebe RÚVZ nezistil v prevádzkach žiadne nedostatky. Rovnako bez nedostatkov boli aj prevádzky v okresoch Bytča a Žilina.

Najmenej prevádzok so zistenými nedostatkami sa nachádzalo v Žilinskom kraji (16 prevádzok, čo predstavuje 10,5 %) a v Bratislavskom kraji (10 prevádzok, čo predstavuje 12 %).

Naopak, nedostatky vo všetkých 13 kontrolovaných prevádzkach zistil RÚVZ Zvolen (okresy Zvolen a Krupina). Porovnaním krajov sa najviac prevádzok so zistenými nedostatkami nachádzalo v Banskobystrickom kraji (48 prevádzok, čo predstavuje 46 %), v Nitrianskom kraji (46 prevádzok, teda 31 %) a v Prešovskom kraji (41 prevádzok, čiže 32 %).

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (19. september – 25. september 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Utorok, 27. september 2022 08:26

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (19. september – 25. september 2022) neboli na našom území ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 37. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 21. september 2022 14:00

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V ovzduší na Slovensku ešte v uplynulom týždni dominoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie, sprevádzaný veľmi nízkymi až nízkymi dennými koncentráciami peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie podľa údajov všetkých monitorovacích staníc už len ojedinele dosahoval alergiologicky významné denné koncentrácie. Peľ ďalších silných alergénov, paliny a tráv z čeľade lipnicovitých, sa vyskytoval v ovzduší len sporadicky, a to vo veľmi nízkych, alergiologicky nevýznamných denných hladinách.

Čítať celý článok...
 
Návšteva japonskej vedeckej delegácie z Centra pre tvorbu životného prostredia - The Fukushima Prefectural Centre for Enviromental Creation (FPCEC) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Utorok, 20. september 2022 08:06

img_1Na Odbor radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zavítala japonská vedecká delegácia z Centra pre tvorbu životného prostredia FPCEC. Návšteva sa uskutočnila v spolupráci a koordinácii so zástupcom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni (IAEA).


RNDr. Veronika Drábová, PhD., vedúca Odboru radiačnej ochrany, spolu s kolegami a odborníkmi z Japonska diskutovali o problematike monitorovania rádioaktivity vo vode, pôde, vzduchu a v ďalších zložkách vrátane potravinového reťazca na území Slovenska.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 35. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Utorok, 20. september 2022 06:42

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
V 37. týždni sme nezaznamenali nové prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Opičie kiahne
Piatok, 16. september 2022 13:11

Ani v 37. kalendárnom týždni (12.9 - 16.9.2022) sme na Slovensku nezaznamenali nový laboratórne potvrdený prípad opičích kiahní. Celkovo tak naďalej evidujeme 14 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia.


Na Slovensku sme v súlade s našimi očakávaniami priebežne nezaznamenali výrazný nárast počtu ochorení a vznik epidémií, ale len výskyt sporadických prípadov. Naďalej očakávame, že sporadické prípady opičích kiahní sa ešte môžu naďalej objavovať.


Aktuálne európske štatistiky naznačujú, že v niektorých štátoch sa šírenie ochorenia naďalej spomaľuje. Náznaky spomalenia evidujú aj odborníci v Spojených štátoch amerických, v Centre pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pritom očakávajú, že nové prípady budú síce ďalej pribúdať, avšak pomalším tempom než v uplynulých mesiacoch. 

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (37. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 16. september 2022 10:09

kupaliska_2022_13V 37. kalendárnom týždni (ku dňu 14.9.2022) naďalej dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzok umelých i prírodných kúpalísk.


 

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 37. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 1 prírodnom kúpalisku (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:
Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 36. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 16. september 2022 06:40

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni opakovane dominoval v ovzduší na Slovensku peľ silného alergénu – inváznej ambrózie – sprevádzaný veľmi nízkymi dennými koncentráciami peľu paliny a strednými dennými koncentráciami peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie podľa údajov všetkých monitorovacích staníc dosahoval najvyššie denné koncentrácie v strede týždňa, t.j. v dňoch 7. a 8. septembra. Peľ silných alergénov paliny a tráv z čeľade lipnicovitých už dlhodobo dosahuje len veľmi nízke, alergiologicky nevýznamné denné hladiny.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (5. september – 11. september 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 12. september 2022 12:04

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (5. september – 11. september 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
V 36. týždni sme nezaznamenali nové prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Opičie kiahne
Piatok, 09. september 2022 13:24

Na Slovensku sme v 36. kalendárnom týždni (5.9 - 9.9.2022) nezaznamenali nový laboratórne potvrdený prípad opičích kiahní. Celkovo tak naďalej evidujeme 14 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia.


V súlade s našimi očakávaniami sme na Slovensku priebežne nezaznamenali výrazný nárast počtu ochorení a vznik epidémií, ale len výskyt sporadických prípadov. Naďalej očakávame, že sporadické prípady opičích kiahní sa môžu ešte objavovať.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 8 z 163