Kto je prítomný

Máme online 536 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3687
Počet zobrazení obsahu : 21299164
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Evidujeme 2 nové potvrdené prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Opičie kiahne
Piatok, 19. august 2022 14:32

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje k 19.8.2022 na území Slovenskej republiky celkovo 12 laboratórne potvrdených prípadov opičích kiahní.


Keďže ide o pomerne nízky počet, poukazujeme, že z takto malej vzorky pacientov nateraz nemožno vyvodzovať spoľahlivé trendy, ak ide o výskyt a prejavy ochorenia u pacientov žijúcich v SR. Na základe tejto obmedzenej štatistickej vzorky prípadov na území Slovenska však uvádzame niekoľko rámcových informácií, ktoré majú osvetový charakter a môžu napomôcť prevencii ochorenia, jeho včasnej diagnostike a brániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. Naďalej plánujeme dôsledne anonymizovať informácie o jednotlivých pacientoch.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (33. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 19. august 2022 11:30

kupaliska_2022_09V 33. týždni (ku dňu 18.8.2022) regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 32. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Piatok, 19. august 2022 09:12

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Pýtate sa, my odpovedáme: ako vzniká smog a ako sa chrániť počas smogovej situácie? Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 18. august 2022 11:47

smogKvalita ovzdušia sa vyhodnocuje voči limitným a cieľovým hodnotám znečisťujúcich látok na základe celoročných meraní.


Zdraviu škodlivé sú však aj krátkodobé extrémne vysoké hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok. Preto bol z dôvodu ochrany zdravia obyvateľstva zavedený smogový varovný systém. 


Situáciu na Slovensku priebežne monitoruje SHMÚ:
https://www.shmu.sk/sk/?page=2264


Smog
je možné charakterizovať ako mimoriadne znečistenie ovzdušia pri  nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktoré spôsobujú nepriaznivý rozptyl škodlivín (ozón, PM10, SO2 a NO2)  a ich zvýšené koncentrácie v dýchacej zóne človeka.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ/ RÚVZ BB: Upozorňujeme na nárast prípadov kliešťovej encefalitídy Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 18. august 2022 10:13

Úrad verejného zdravotníctva SR spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici upozorňujú na významný medziročný nárast hlásených prípadov kliešťovej encefalitídy na území Slovenskej republiky v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

„Ku dňu 15.08.2022 je na Slovensku hlásených 141 prípadov kliešťovej encefalitídy (KE). Pre porovnanie, v roku 2021 išlo za celý rok o 92 prípadov,” uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. 

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 32. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 17. august 2022 11:50

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

  • palina, ambrózia, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni pokračovala rozbehnutá peľová sezóna paliny, slabšie alergizujúcej pŕhľavy a rozbiehala sa peľová sezóna inváznej ambrózie. V ovzduší mal dominantné zastúpenie peľ pŕhľavy spolu s peľom paliny. Peľ ambrózie ešte nedosiahol alergologicky významné koncentrácie v ovzduší. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval len nízke, alergologicky nevýznamné denné hladiny.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 31. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Utorok, 16. august 2022 11:46

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 16.8.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Utorok, 16. august 2022 11:09

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Litve, v Rakúsku a v Českej republike. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. A12/01124/22 

názov: Olaplex Hair Perfector No. 3 - výrobok na ošetrenie poškodených vlasov

značka: Olaplex

typ výrobku/číslo výrobku: No. 3

výrobná dávka: 0A2723-20038A19

čiarový kód: 89636400235

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: Distributed by Olaplex, LLC

                CA93108 Santa Barbara, California, Spojené štáty americké

výrobok ponúkaný cez internet:  www.pigu.lt

popis: 100 ml, výrobok na ošetrenie poškodených vlasov, ktorý je  zabalený v bielej plastovej fľaške s vyklápacím uzáverom, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (1. august – 14. august 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 15. august 2022 12:33

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (1. august – 14. august 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (32. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 12. august 2022 13:07

kupaliska_2022_08V 32. týždni (ku dňu 11.8.2022) regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách. Taktiež odoberali kontrolné vzorky vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 7 z 160