Kto je prítomný

Máme online 2820 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658820
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Peľová situácia v SR za 40. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 13. október 2022 12:02

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

  • ambróziapalina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrlíkovité, skorocel

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni sa v ovzduší na Slovensku vyskytovali už len nízke denné koncentrácie peľu. Peľ ambrózie, paliny a tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval prevažne veľmi nízke denné koncentrácie. Taktiež peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy a ostatných bylín sa vyskytoval v ovzduší už len ojedinele. Pokles denných hladín peľu v ovzduší spôsobený najmä ochladením a zrážkovou činnosťou je typický pre jesenné mesiace. Poklesli aj denné koncentrácie húb (plesní), ktoré boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vyššie denné koncentrácie na celom území.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (3. október – 9. október 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 10. október 2022 11:27

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (3. október – 9. október 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Chrípková sezóna 2022/2023: Očkovanie proti chrípke a ďalšie informácie o prevencii ochorenia Tlačiť E-mail
Chrípka
Štvrtok, 06. október 2022 12:05

chripkova_sezona_2022_2023Chrípka býva mylne považovaná za banálne ochorenie. Komplikácie spojené s chrípkou si pritom častokrát vyžadujú hospitalizáciu a u rizikových skupín môže ochorenie na chrípku vyvolať nebezpečné, život ohrozujúce zdravotné komplikácie.


Očkovanie je najvhodnejšou ochranou pred chrípkou, jej ťažkým priebehom a nepriaznivými následkami ochorenia.


Vakcíny proti chrípke sú vysoko účinné, hradené všetkými zdravotnými poisťovňami a majú dobre preskúmané vedľajšie účinky (krátkodobá reakcia na očkovanie môže zahŕňať napríklad bolesť hlavy, únavu či bolesť v mieste podania očkovacej látky).


Medzi osoby, ktorým je vysoko odporúčané očkovanie proti chrípke, patria zdravotnícki pracovníci, ľudia vo veku nad 59 rokov, pacienti s chronickými ochoreniami (srdcovo-cievne, pľúcne, metabolické) a osoby s oslabenou imunitou. Očkovanie proti chrípke je vhodné aj v tehotenstve a je odporúčanou formou prevencie chrípky aj u detí (obzvlášť vo veku od 6 mesiacov do troch rokov).

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 39. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 06. október 2022 07:28

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrlíkovité, skorocel

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni sa v ovzduší na Slovensku vyskytovali nízke, ojedinele stredné denné koncentrácie peľu. Peľ silných alergénov - ambrózie, paliny a tráv z čeľade lipnicovitých - dosahoval už len veľmi nízke denné koncentrácie. Taktiež peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy a ostatných bylín dosahoval väčšinou veľmi nízke hladiny. Peľ ambrózie podľa údajov z monitorovacích staníc už nedosiahol alergiologicky významné denné koncentrácie. Pokles denných hladín peľu v ovzduší bol spôsobený najmä silným ochladením a zrážkovou činnosťou. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, mrlíka, a rastlín z čeľade astrovitých a mrkvovitých. Poklesli aj denné koncentrácie húb (plesní), ktoré boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vyššie denné koncentrácie na celom území.

Čítať celý článok...
 
Sklenený pohár s obrázkom slona – zvýšená priepustnosť olova a kadmia v okrajoch pohárov Tlačiť E-mail
Oznámenia o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch
Utorok, 04. október 2022 07:21

RASFF_03102022_poharÚradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá doručené oznámenie o nevyhovujúcom výrobkusklenený pohár s obrázkom slona, 215 ml, značka: Leonardo, art. nr.: 017901, krajina pôvodu: Taliansko.


V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia kadmia a olova, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.


Výrobok bol na Slovensko distribuovaný spoločnosťou Glaskoch B. Koch jr. GmbH + CO. KG, Nemecko do predajní XXXLutz v Bratislave a v Košiciach.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (26. september – 2. október 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 03. október 2022 11:19

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (26. september – 2. október 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 29.9.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Štvrtok, 29. september 2022 13:41

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány  v Nemecku a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/01294/22 

názov: Tea Tree Oil extra virgin –  extra panenský olej z čajovníka na vlasy a na pokožku

značka: Raw

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 3621

čiarový kód: 8681823033622

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: MALIK Beauty Supplies B.V.

                 Melbournstraat 41,

                 3047 BH Rotterdam, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: 200 ml, priehľadná sklenená fľaška s kovovým uzáverom, nezmývateľný výrobok - olej z čajovníka určený na pokožku a vlasy s dátumom minimálnej trvanlivosti 28.12.2023, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Vláda odobrila posilnenie hygienických kritérií na vodu na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 29. september 2022 09:24

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva 28. septembra predložili na rokovanie vlády novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novelou zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú požiadavky novej európskej smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Novelu zákona ešte musí schváliť parlament.


Právna úprava prináša nové zmeny najmä v oblasti zabezpečenia procesov zásobovania pitnou vodou: vyžaduje uplatňovanie princípov manažmentu rizík a predbežnej opatrnosti, čím sa vytvoria komplexné a efektívne podmienky pre dodávanie zdravotne bezpečnej pitnej vody pre všetkých spotrebiteľov. Okrem ochrany pred možnými ochoreniami z vody sú ďalšími cieľmi podpora používania pitnej vody z verejných vodovodov a zlepšenie prístupu k pitnej vode. Pre zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov pred rizikami používania nevyhovujúcej vody sa novelou zákona pridávajú úradom verejného zdravotníctva povinnosti aj právomoci.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 38. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 28. september 2022 07:22

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrlíkovité, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni sa v ovzduší na Slovensku vyskytoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie, paliny, tráv a peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie podľa údajov z monitorovacích staníc už len v závere týždňa ojedinele dosiahol alergiologicky významné denné koncentrácie. Celkové denné koncentrácie peľu dosahovali väčšinou nízke, miestami stredné denné hladiny. Pokles denných hladín peľu v ovzduší bol spôsobený najmä silným ochladením a zrážkovou činnosťou. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, mrlíka, astrovitých a mrkvovitých. Poklesli aj denné koncentrácie húb (plesní), ktoré boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny ešte dosahovali vyššie denné koncentrácie na celom území.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 36. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Streda, 28. september 2022 07:05

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 7 z 163