Kto je prítomný

Máme online 406 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135407
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 2. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Utorok, 14. február 2023 11:30

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Smútočné oznámenie o úmrtí MUDr. Miloša Janouška, CSc., dlhoročného zamestnanca Odboru preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 13. február 2023 15:23

Milos_Janousek

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 70 rokov nás dňa 12. februára 2023 náhle opustil náš dlhoročný kolega a priateľ MUDr. Miloš Janoušek, CSc.
 

Doktor Miloš Janoušek nastúpil na Odbor preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 1996. Problematike pracovného lekárstva na regionálnej, národnej a európskej úrovni zasvätil celý svoj profesijný život. Slovenskú republiku zastupoval vo viacerých medzinárodných pracovných skupinách pre oblasť ochrany zdravia pri práci. Dlhodobo sa špecializoval na problematiku ochrany zdravia pred expozíciou fyzikálnym faktorom v pracovnom prostredí, podieľal sa na tvorbe mnohých legislatívnych úprav v oblasti verejného zdravotníctva. Bol členom Poradného zboru hlavného hygienika Slovenskej republiky pre odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie. Aktívne spolupracoval pri zavádzaní systému monitorovania rizikových prác v Slovenskej republike. Svoju dlhoročnú prácu na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ukončil odchodom do dôchodku v marci 2022, ale naďalej s nami spolupracoval ako expert na príprave celoslovenského informačného systému úradov verejného zdravotníctva.

Čítať celý článok...
 
Holle bio detská kaša banánová nesladená 250 g – prítomnosť skla v detskej potravine z Nemecka Tlačiť E-mail
Oznámenia o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch
Piatok, 10. február 2023 11:03

kasa_mliecna_bananova_bio_250g_holleDňa 9.2.2022 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF zaslané oznámenie Slovenskej republiky – Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) o nebezpečnej / nevyhovujúcej detskej potravine Holle bio detská kaša banánová nesladená 250 g, č. šarže L62019C084, EAN 7640104950370, DMT 20.1.2024.


Detská potravina bola dňa 6.2.2023 dobrovoľne stiahnutá z trhu prevádzkovateľom Bioland For You, s. r. o., Tehelná 3, 902 01 Pezinok, dňa 7.2.2023 nariadila jej stiahnutie z trhu ŠVPS SR.


Dôvodom na stiahnutie bol nález ostrého úlomku skla veľkosti 1 cm zákazníkom vo výrobku.

Čítať celý článok...
 
Dva potvrdené prípady osýpok v Bratislave Tlačiť E-mail
Osýpky
Streda, 08. február 2023 14:58

V Bratislave sme zaevidovali dva laboratórne potvrdené prípady osýpok u malých detí - dvojročného a deväťmesačného. Potvrdili to výsledky vyšetrení v Národnom referenčnom centre pre morbilli, rubeolu a parotitídu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Deti, pre ich nízky vek, respektíve zdravotné kontraindikácie, neboli ešte zaočkované v rámci pravidelného povinného očkovania. Obe deti boli hospitalizované.


V prvom prípade išlo o import ochorenia zo zahraničia. Druhý prípad bol zrejme v epidemiologickej súvislosti, k prenosu došlo pravdepodobne na detskej pohotovosti Národného ústavu detských chorôb v Bratislave 18. januára 2023 po 19:30.Vyzývame rodičov, ktorí  sa v tomto čase i po ňom nachádzali s deťmi (neočkované, neúplne očkované) na uvedenej pohotovosti, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade objavenia sa príznakov ochorenia na osýpky (podobné prechladnutiu - nádcha, výtok z nosa, kašeľ, zvýšená teplota, riedka stolica, neskôr horúčka a objaví sa červená vyrážka) telefonicky kontaktovali lekára dieťaťa, ktorý určí ďalší postup. Inkubačný čas ochorenia je 8 až 15 dní, priemerne 10. 

Čítať celý článok...
 
Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok v Európe Tlačiť E-mail
Osýpky
Streda, 08. február 2023 14:50

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje najmä v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).


Očkovanie dvoma dávkami vakcíny je najúčinnejším spôsobom prevencie osýpkového ochorenia. Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.


Úrad verejného zdravotníctva SR ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky venujú surveillance osýpok zvýšenú pozornosť. Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok na Slovensku sa pravidelne monitoruje a v prípade zmeny v epidemiologickej situácii sú bezodkladne prijímané potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia tohto infekčného ochorenia.

Čítať celý článok...
 
Ako sa chrániť pred mrazom: zásady ochrany zdravia v chladných mesiacoch Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 08. február 2023 13:16

V týchto dňoch zasiahlo Slovensko mrazivé počasie, vplyvom ktorého môžeme pocítiť aj negatívne dopady na zdravie. Na našom území nie sú typické extrémne nízke teploty, ktoré by siahali niekoľko desiatok stupňov Celzia pod nulu, avšak aj miernejšie mínusové teploty môžu mať nepriaznivé dopady na širokú časť populácie.


Okrem nákazy vírusovým ochorením nám zároveň hrozí aj riziko podchladenia či vznik omrzlín, pokiaľ trávime v mrazoch vonku dlhší čas. Nepriaznivé počasie a mínusové teploty môžu mať nepriaznivý vplyv najmä na rizikové skupiny obyvateľov - deti, starších ľudí, ľudí s cukrovkou, kardiovaskulárnymi či respiračnými ochoreniami. Ďalšou hrozbou sú rôzne zranenia v dôsledku pádov na zľadovatených plochách chodníkov, či zvýšené riziko dopravných nehôd a podobne.


Preto je veľmi dôležité sa na takéto počasie preventívne pripraviť, zvýšená pozornosť by sa mala venovať posilneniu imunity, je potrebné dbať na vhodný výber oblečenia a nezabúdať byť obozretný. Všímajte si varovné signály tela a aj svoje okolie, pomáhajte blízkym ochrániť sa pred následkami mrazivého počasia.


Odborníci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prinášajú niekoľko rád, ako sa v zdraví tešiť zo zimného obdobia:

Čítať celý článok...
 
Hlavný hygienik SR sa zúčastnil workshopu MAAE a prefektúry Fukušima Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 08. február 2023 11:09

fukusimaHlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas a zástupcovia odboru radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva SR sa s cieľom poskytnúť naše znalosti a kapacity v dňoch 31. januára až 3. februára 2023 zúčastnili záverečného workshopu projektu spolupráce medzi Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) a prefektúry Fukušima, ktorý sa konal v Centre pre tvorbu životného prostredia v meste Miharu, Japonsko.


Experti z rôznych krajín diskutovali počas workshopu o výsledkoch a získaných skúsenostiach z 10-ročnej spolupráce medzi MAAE a prefektúrou Fukušima.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (27. január – 2. február 2023) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 03. február 2023 13:37

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (27. január – 2. február 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Svetový deň boja proti rakovine 2023: Ako znižovať riziko vzniku ochorenia Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 02. február 2023 13:21

rakovina_vyznamne_faktory_2_2023Každoročne 4. februára sa Svetový deň boja proti rakovine nesie v znamení zvyšovania povedomia o rakovine a zdôrazňovania prevencie rakovinových ochorení a zdravého štýlu už od raného detstva. Cieľom iniciatívy je zvýšiť informovanosť o rakovine a o tom, čo môžeme urobiť pre svoje zdravie a zdravie svojich rodín.


Prečo vzniká rakovina?


Rakovina je všeobecné pomenovanie, ktoré sa používa pre rozsiahlu skupinu nádorových ochorení. Pre rakovinu je typické nekontrolované a časté delenie buniek v tele. Takéto bunky už nedokážu plniť svoju pôvodnú funkciu, spravidla vytvárajú zhluky (nádory) a častokrát dokážu zo svojho prvotného miesta migrovať aj do vzdialenejších častí tela.


K nepriaznivým zmenám v bunke a následnému vzniku rakoviny môže dochádzať z rozličných príčin. Zväčša nie je možné jednoznačne povedať, prečo ochorenie vzniklo, respektíve na vzniku rakoviny sa mohlo podieľať hneď niekoľko činiteľov.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 1.2.2023 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Streda, 01. február 2023 15:40

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkoch v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Litve, v Českej republike, v Taliansku, vo Francúzsku, v Írsku a v Estónsku. Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. A12/00102/23
názov: PALACIO Herbal Therapy Cannabis Body milk – telové mlieko
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: 250 ml
výrobná dávka: 43520
čiarový kód: 8595641300135
krajina pôvodu: Česká republika
výrobca: Palacio CZ s.r.o., Berounska 1, Kyšice, Česká republika
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 250 ml, konopné telové mlieko v bielej plastovej fľaši s čiernym popisom a s obrázkami konopných listov, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 168