Kto je prítomný

Máme online 349 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3468
Počet zobrazení obsahu : 20121459
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Peľová situácia v SR za 18. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 11. máj 2022 14:06

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, cyprusovité-tisovité, hrab, jaseň, javor, dub, buk, smrekovec, orech, pagaštan, borovicovité, baza, pŕhľavovité
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


Uplynulý týždeň na celom území Slovenska dominoval v ovzduší peľ brezy, hrabu, duba, buka a ihličnanov z čeľade borovicovitých. Peľ brezy najmä pričinením vetra a ním transportovaného peľu dosahoval začiatkom týždňa veľmi vysoké koncentrácie vo všetkých regiónoch. Vysoké koncentrácie peľu ihličnanov, buka, duba a miestami hrabu – čiže druhov, ktoré majú veľké peľové zrná - prispeli ku tvorbe žltých povlakov na autách, parapetoch, či okrajoch mlák. Peľ drevín z čeľade cyprusovité- tisovité ovplyvnený kvitnutím porastov Harmaneckej tisiny dosiahol vyššie koncentrácie už len v Banskej Bystrici a Žiline. Denné koncentrácie peľu brestu, vŕby a topoľa sa pohybovali už len v nízkych hladinách. Vysoké denné koncentrácie peľu hrabu, buka a duba v ovzduší zaznamenali najmä monitorovacie stanice na strednom, severnom a východnom Slovensku. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých pribúda zatiaľ len veľmi pozvoľna a nedosahuje ešte alergiologicky významné denné koncentrácie.

Čítať celý článok...
 
10.máj - Svetový deň Pohybom k zdraviu Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 10. máj 2022 11:02

ieae_1Svetový deň Pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pripomíname si ho od roku 2002. Táto celosvetová iniciatíva je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o význame pravidelnej pohybovej aktivity a jej benefitoch pre zdravie. Poukazuje tiež na nedostatočnú fyzickú aktivitu ako jeden z hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení.

Pohybová aktivita je jedným z najvýznamnejších determinantov zdravia. Za predpokladu, že je pohybová aktivita vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo má mnoho prínosov pre zdravie človeka:

  • zlepšuje činnosť srdcovo-cievneho systému
  • znižuje riziko srdcových chorôb, mozgovej príhody, cukrovky či rôznych druhov rakoviny
  • má pozitívny vplyv na pohybový aparát a správne držanie tela
  • znižuje hodnoty celkového cholesterolu, triacylglycerolov, LDL cholesterolu a napomáha k zvýšeniu koncentrácie priaznivého HDL cholesterolu
  • má priaznivý vplyv na psychické zdravie, pohodu a pod.
Čítať celý článok...
 
Európsky deň melanómu – 9. máj 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 09. máj 2022 10:42

melanom_2022V štatistikách Svetového fondu na výskum rakoviny, ktoré sledujú globálnu úmrtnosť na melanóm, Slovensko za rok 2020 figuruje na nepriaznivom 4. mieste. Melanóm patrí k najzhubnejším a najzákernejším nádorom. Keďže  dokáže rýchlo tvoriť metastázy a postihovať ďalšie časti tela, je mimoriadne dôležité zachytiť ho včas.

Počas Európskeho dňa melanómu sa tak opätovne pripájame k úsiliu zvýšiť povedomie o symptómoch, príčinách a prevencii tohto závažného  ochorenia. 

Čítať celý článok...
 
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 18. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Epidemiologická situácia
Piatok, 06. máj 2022 14:08

chripkaV 18. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 34 756 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 390,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 3,2 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 749,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 118 osôb, čo predstavuje 3,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (586). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (309) a otitídy (223).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 6.5.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Piatok, 06. máj 2022 11:19

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nórsku, v Nemecku a v Írsku. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. A12/00542/22  ( 5 verzia)

názov: Oasis bedbath, Unperfumed –  čistiace utierky

značka: Oasis

typ výrobku/číslo výrobku: 107537, 107595, 109422, 108619

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Vernacare Limited

                1 Western Avenue, Matrix Park, Chorley

                PR7 7NB Lancashire, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: www.oasis.no

popis: Bielo-zelené balenie, ktoré obsahuje 5 kusov čistiacich utierok určených na osobnú hygienu, viď obrázky.

Čítať celý článok...
 
Verifikačná misia Európskej komisie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 05. máj 2022 13:05

ek_03Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich Slovenskej republike z členstva v EÚ a príslušných medzinárodných zmlúv. Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí a v potravinách vykonávajú odbory radiačnej ochrany ako plnenie článkov 35 a 36 zmluvy EURATOM. Výsledky z tohto monitorovania zasiela Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v požadovanom rozsahu inštitúciám Európskej komisie (EK).


Inšpektori EK, pán Vesa Tanner a pani Elena Luminita Diaconu, v dňoch 27. apríl až 29. apríl 2022 uskutočnili verifikačnú misiu EK a kontrolovali plnenie medzinárodných záväzkov. Hodnotiaca správa z verifikačnej misie EK bude k dispozícii v priebehu niekoľkých mesiacov a bude zverejnená na portáli EK, a rovnako aj na web stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň hygieny rúk v nemocniciach (5. máj 2022) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 05. máj 2022 11:59

Svetový deň hygieny rúk pripadá každoročne na 5. máj. Upozorňuje na potrebu správnej hygieny rúk v nemocniciach na všetkých úrovniach - u zamestnancov, pacientov i návštevníkov. Správnu techniku dezinfekcie rúk si bude možné vyskúšať a otestovať aj tento rok v 13 slovenských nemocniciach.


letak_SD_cistych_rukPandémia COVID-19 poukázala na dôležitosť hygieny rúk. Dezinfekcia rúk sa stala bežnou súčasťou verejných priestorov. Štátne autority a orgány verejného zdravotníctva zdôrazňovali jej význam a dôležitosť jej vykonávania aj na základe Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tá však zdôrazňuje, že hygiena rúk je nevyhnutná nielen počas pandémie, ale aj mimo nej – a to predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach. Práve tu sa často nachádzajú rizikové skupiny ľudí, pre ktoré môže byť bežná nákaza život ohrozujúca.


„Správna hygiena rúk by mala byť prioritou pre všetkých ľudí v zdravotníckych zariadeniach. Personál, ale aj každý, kto prichádza do nemocnice má doslova životy ohrozených skupín vo svojich rukách. Dezinfekcia rúk pri vstupe aj pri odchode zo zdravotníckeho zariadenia sa musí stať štandardom, ktorý budeme všetci dodržiavať,“
vyzýva Dr. Tatul Hakobyan z Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 17. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 04. máj 2022 15:32

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, cyprusovité-tisovité, brest, hrab, jaseň, javor, topoľ, vŕba, dub, buk, smrekovec, orech, pagaštan, borovicovité

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


Uplynulý týždeň na celom území Slovenska dominoval v ovzduší peľ brezy, hrabu, duba a buka. Vetrom transportovaný peľ zvyšoval koncentráciu tohto alergénu aj v regiónoch, kde breza už odkvitla. Peľ drevín z čeľade cyprusovité- tisovité vo vyšších koncentráciách zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Žiline. Tento záchyt je spojený s kvitnutím prirodzených porastov tisu na severných svahoch hornej časti Harmaneckej doliny. Na celom území poklesli denné koncentrácie peľu brestu, vŕby, topoľa i jaseňa. Veľmi vysoké denné koncentrácie peľu hrabu v ovzduší zaznamenali monitorovacie na strednom, severnom a východnom Slovensku. Peľ jaseňa v ovzduší dosiahol vyššie denné koncentrácie už len na severe Slovenska. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých pribúda zatiaľ len pozvoľna a nedosahuje ešte alergiologicky významné denné koncentrácie.

Čítať celý článok...
 
41. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDr. IVANA STODOLU - informácie o konferencii a prihlasovanie odbornej verejnosti Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 04. máj 2022 14:34

ivan_stodolaVedecká konferencia 41. Dni zdravotnej výchovy MUDR. Ivana Stodolu pod záštitou hlavného hygienika SR sa uskutoční v dňoch 25. – 26. augusta 2022 v Prešove.


Zámerom je predovšetkým interdisciplinárna výmena informácií, poznatkov, výskumných zistení a skúseností v oblasti podpory, rozvoja a ochrany verejného zdravia v kontexte s novým Akčným plánom pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V (NEHAP V.).


Nový Akčný plán pre životné prostredie a zdravie je základným strategickým dokumentom pre environmentálne zdravie. Hlavným cieľom novej aktualizácie Národného programu podpory zdravia je zlepšovať zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky, prostredníctvom zvyšovania úrovne zdravotného uvedomenia a podpory zdravia.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 02.05.2022 Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Streda, 04. máj 2022 14:25

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 02.05.2022 odobrali celkovo 1051 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1028 (97,81 %) vzoriek.


Od 35. kalendárneho týždňa (KT) 2021 sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 17. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 148