Kto je prítomný

Máme online 297 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21696326
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 Výzva pre občanov Slovenskej republiky a prevádzkovateľov potravinárskych podnikov Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 05. december 2012 08:06

 V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyzýva  všetkých občanov Slovenskej  republiky na opatrnosť pri kúpe liehovín a takisto liehovín, ktoré sú prípadne skladované v zásobách v domácnostiach. Ak liehoviny nie sú riadne označené zelenou páskou alebo dátumom výroby a výrobnou šaržou s ohľadom na bezpečnosť a ochranu svojho zdravia radšej takéto liehoviny nekonzumovať.

Liehoviny v spotrebiteľských obaloch, ktoré boli vyrobené alebo dovezené na trh z Českej republiky do 31. 12. 2011 možno považovať za bezpečné. Liehoviny, ktoré boli vyrobené a dovezené od 1. 1. 2012 do 27. 9. 2012 musia byť označené zelenou páskou pre rozlíšenie ich bezpečnosti. Liehoviny ktoré boli vyrobené a dovezené po 27. 9. 2012 musia byť  na každej fľaši označené číslom šarže a dátumom výroby.

Čítať celý článok...
 
Informácia pre občanov Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 29. november 2012 09:55

 V nadväznosti na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.: OLP/7356/2012 zo dňa 9. 10. 2012, týkajúce sa uvoľnenia dovozu na trh Slovenskej republiky liehovín s obsahom alkoholu najmenej 20 % a viac vyrobených v Českej republike, odporúčame občanom Slovenskej republiky venovať liehovinám pri ich kúpe zvýšenú pozornosť.

Liehoviny v spotrebiteľských obaloch, ktoré boli:

  • vyrobené alebo dovezené na trh do 31. 12. 2011 možno považovať za bezpečné

  • vyrobené a dovezené od 1. 1. 2012 do 27. 9. 2012 musia byť označené zelenou páskou (nálepkou) pre rozlíšenie ich bezpečnosti

2370298

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné látky sa našli v detskom organizme Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 28. november 2012 07:50

Na Úrade verejného zdravotníctva sa 27. novembra konala tlačová beseda zameraná na prezentáciu národných výsledkov projektu Democophes, ktoré odprezentovala Ing. Katarína Halzlová, vedúca odboru hygieny životného prostredia (ďalej len „OHŽP“) a Mgr. Michal Jajcaj  z OHŽP.

Výsledky ľudského biomonitoringu preukázali, že nebezpečné látky sa našli aj v detskom organizme. Chemické zlúčeniny – ftaláty boli vo zvýšenej hladine namerané  u matiek žijúcich na vidieku a u detí v mestskom prostredí. Ftaláty ohrozujú náš organizmus, majú vplyv na hormonálny systém, činnosť enzýmov, ovplyvňujú funkcie pečene a obličiek.

Okrem ftalátov sa sledovali aj ďalšie základné vybrané látky ako metylortuť, kadmium a kotinín, s ktorými sa denne stretávame a negatívne vplývajú na organizmus. Cieľovou skupinou boli deti vo veku 6 až 11 rokov a ich biologické alebo nevlastné matky do 45 rokov. Analyzovali sa tri lokality na Slovensku : Bratislava, Slovenská Ľupča a Brusno.

Čítať celý článok...
 
Informácia z mimoriadnych cielených kontrol v súvislosti s výskytom otráv metanolom Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 26. november 2012 09:52

V nadväznosti na zaznamenané úmrtia ľudí v Českej republike v dôsledku otravy metylalkoholom po konzumácii liehovín (vodka, rum) neznámeho pôvodu a prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7356/2012 zo dňa 9. 10. 2012, orgány verejného zdravotníctva naďalej pokračovali v mimoriadnych cielených kontrolách zariadení spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín.

Spolu bolo od 16. 11. 2012 do 23. 11. 2012 vykonaných 855 kontrol829 zariadeniach spoločného stravovania, pričom nedostatky sa zistili v 75 zariadeniach spoločného stravovania.

Čítať celý článok...
 
V Berlíne sa rokovalo o nezastupiteľnom význame verejného zdravia Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 15. november 2012 08:20

V dňoch 21. – 24. októbra 2012 sa uskutočnila v Berlíne svetová konferencia na najvyššej úrovni venovaná zdraviu, záštitu nad ktorou prevzali nemecká kancelárka p. Angela Merkel a francúzsky prezident p. François Hollande. Bolo to výnimočné fórum lekárskej a vedeckej komunity za účasti 1 400 predstaviteľov z 90 krajín sveta. Témou pre rok 2012 bol „Výskum pre zdravie a udržateľný rozvoj“ s cieľom nájsť nové riešenia v oblasti neprenosných chorôb, podmienok globálneho významu, diabetes a duševných chorôb. V rámci konferencie sa uskutočnilo aj sympózium venované Zdraviu 2020 – Európsky politický rámec pre zdravie a prosperitu, k plneniu ktorého sa aktívne pripája i Úrad verejného zdravotníctva SR.

Čítať celý článok...
 
Výskyt ochorení na antrax u hovädzieho dobytka v obci Staškovce, okres Stropkov v novembri 2012 Tlačiť E-mail
SURVEILLANCE A PREVENCIA INFEKČNÝCH OCHORENÍ
Streda, 14. november 2012 10:52

Dňa 8. 11. 2012 bolo hlásené riaditeľom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVaPS) vo Svidníku  laboratórne potvrdené infekčné ochorenie u hovädzieho dobytka na antrax  v súkromnom chove v obci Staškovce, okres Stropkov. Z celkového počtu 154 kusov uhynuli 4  kusy dobytka. Laboratórnym vyšetrením bol u jedného z nich potvrdený Bacillus anthracis. Jedenásť osôb (osem ošetrovateľov dobytka a traja veterinárni lekári), ktoré boli v kontakte s chorým dobytkom, je pod zvýšeným lekárskym dohľadom a bola im nariadená preventívna antibiotická liečba. Doteraz sa ani u jednej kontaktnej osoby neprejavili klinické príznaky ochorenia.

Dňa 11. 11. 2012 bol z okresu Stropkov hlásený  úhyn  a laboratórne potvrdenie Bacillus anthracis u jedného kusa hovädzieho dobytka z ďalšej farmy v Staškovciach. Celkovo 18 zamestnancov, ktorí boli v priamom kontakte s hovädzím dobytkom a sú bez klinických príznakov ochorenia na antrax, je pod zvýšeným lekárskym dohľadom a bola im nariadená preventívna antibiotická liečba. V ohniskách nákazy boli vykonané príslušné protiepidemické opatrenia.

Protiepidemické opatrenia u zvierat zabezpečuje RVaPS vo Svidníku.

Čítať celý článok...
 
Informácie o bacilovej dyzentérii Tlačiť E-mail
SURVEILLANCE A PREVENCIA INFEKČNÝCH OCHORENÍ
Piatok, 09. november 2012 15:02

Charakteristika

Je to vysoko nákazlivé hnačkové ochorenie charakterizované teplotami, bolesťami brucha, tenezmami (bolestivé nutkanie na stolicu), vodnatými stolicami s prímesou hlienu a krvi a  vracaním. Postihnutá je dolná časť hrubého čreva. Priebeh ochorenia závisí na celkovej výžive, infekčnej dávke a type pôvodcu. Nákaza môže prebiehať bez klinických príznakov, ako mierna kolitída, vzácne aj ako toxická dyspepsia.

 

Pôvodca nákazy:

Najčastejším pôvodcom nákazy na Slovensku je Shigella sonnei (50% ochorení) a Shigella flexneri (40% ochorení). Menej často sa potvrdzujú Shigella dysenteriae a Shigella boydii. Šigely produkujú toxíny, sú veľmi citlivé na vonkajšie prostredie, na vyschnutie i bežné dezinfekčné látky.

Čítať celý článok...
 
Informácia Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 29. október 2012 08:08

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje obyvateľov SR, že na slovenskom trhu sa aj napriek intenzívnym kontrolám a vydaným zákazom na predaj môžu nachádzať liehoviny s označením výrobcu Likérka Drak, s.r.o., Česká republika, ktoré boli vyrobené a distribuované po 1. januári 2012.

 

Odporúčame preto takéto liehoviny nekonzumovať a prípadne upozorniť miestne príslušný kontrolný orgán (regionálny úrad verejného zdravotníctva).

 

drak1 

Čítať celý článok...
 
Informácia - Metanol vo výčapnej liehovine (vodka, rum) neznámeho pôvodu Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 23. október 2012 07:34

Dňa 19. 10. 2012 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané informačné oznámenie Českej republiky č. 12-684-add26 – Metanol vo výčapnej liehovine (vodka, rum) neznámeho pôvodu.

Z predmetného oznámenia RASFF vyplýva, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce (ďalej len „SZPI“) zistila mimoriadne vysokú koncentráciu metanolu vo vzorkách liehoviny odobranej v neregistrovanom sklade spoločnosti VERDANA s.r.o. v zlínskej lokalite. V produkte označenom etiketou a kolkom spoločnosti Likérka Drak s.r.o. - Original Tuzemák alk. 40% obj. vo fľaši s obsahu 0,42 l, laboratórna analýza preukázala prítomnosť metanolu v koncentrácii, ktorá predstavuje 50 % celkového alkoholu v uvedenom spotrebiteľskom balení. Predmetný výrobok inšpekcia v sklade spoločnosti VERDANA s.r.o. zistila v množstve 7 600 fliaš. SZPI na základe zistených poznatkov zakázala uvádzať do obehu 31 426 fliaš a šesťlitrových barelov – celkom 56 360 litrov liehovín – s etiketou a kolkom spoločnosti Likérka Drak s.r.o.

Čítať celý článok...
 
Účasť hlavného hygienika SR na zasadnutí Regionálneho výboru WHO Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 18. október 2012 11:52

V dňoch 10. – 12. septembra 2012 sa konalo 62. zasadnutie Regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Malte. Svoje zastúpenie tu mala aj Slovenská republika. Zasadnutia sa zúčastnil prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik SR, ktorý zároveň viedol aj slovenskú delegáciu.

Zasadnutie bolo priestorom pre diskusiu najvyšších predstaviteľov rezortov zdravotníctva, za účasti 53 členských krajín európskeho regiónu WHO, o aktuálnych otázkach zdravotníctva na globálnej, regionálnej a národnej úrovni.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Dopredu > Koniec >>

Stránka 154 z 163