Kto je prítomný

Máme online 359 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3550
Počet zobrazení obsahu : 20481355
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Európsky rok občanov – rok 2013 Tlačiť E-mail
Zaujímavosti z účasti na medzinárodných odborných
Piatok, 04. január 2013 14:53

europsky_rok_obcana_2013Rok 2013 bol vyhlásený za „Európsky rok občanov“ s cieľom zvýšiť informovanosť občanov EÚ o ich právach, ktoré im z občianstva EÚ vyplývajú.

Vzhľadom k tomu, že občania EÚ sú často nedostatočne informovaní, cieľom Európskeho roka je zvýšiť povedomie Európanov o svojich právach a príležitostiach, ktoré sú im prostredníctvom občianstva EÚ poskytované a to najmä právo žiť a pracovať kdekoľvek v Európskej únii.

Čítať celý článok...
 
Hlavný hygienik SR sa stretol s hlavným hygienikom ČR z príležitosti 60. výročia založenia hygienickej služby Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 20. december 2012 16:10

medaila1Hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, sa na pozvanie hlavného hygienika Českej republiky MUDr. Vladimíra Valentu, PhD., zúčastnil odbornej konferencie z príležitosti 60. výročia založenia hygienickej služby na území vtedajšieho Československa.

 

V tomto roku si slovenské i české verejné zdravotníctvo pripomína jubileum 60. výročia prijatia zákona č. 4/1952 Zb.z. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti.

Účastníci odbornej konferencie pripomenuli prehľad vývoja hygienickej služby od roku 1952, teda od samotného ustanovenia okresných a krajských hygienických staníc a orgánov hygienickej služby, načrtli históriu, súčasnosť a budúcnosť epidemiológie, predstavili koncepciu prevencie ochorení a ochrany a podpory zdravia a v neposlednom rade zdôraznili súčasný význam verejného zdravotníctva.

Čítať celý článok...
 
Hlavný hygienik SR rokoval s predstaviteľmi Svetovej zdravotníckej organizácie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 12. december 2012 10:16

who_europeHlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný,  PhD., MPH, uskutočnil 6.decembra rokovanie s Mariou Ruseva, predstaviteľkou Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu pre oblasť verejného zdravotníctva, za účasti MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľkou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Stretnutie sa uskutočnilo z príležitosti návštevy p. Ruseva na Slovensku.

 

Rokovanie sa nieslo v príjemnej pracovnej atmosfére s cieľom spoločne prerokovať ďalšiu vzájomnú spoluprácu Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu WHO pre Európu najmä v oblasti posilňovania kapacít vo verejnom zdravotníctve, hodnotenia systému verejného zdravotníctva na Slovensku ako aj ďalších pripravovaných aktivít ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Ako predísť chrípke Tlačiť E-mail
Chrípka
Streda, 12. december 2012 09:10

plagat_CHRIPKAÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou pripravil pre verejnosť informačný plagát ,,Ako predísť chrípke“ s cieľom zamerať sa na prevenciu vzniku a šírenia chrípky a posilniť informovanosť verejnosti.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oslovil s požiadavkou o spoluúčasť na distribúciu informačných plagátov konkrétne inštitúcie a to: samosprávy vyšších územných celkov v SR, ministerstvá v SR, vedúcich hygienikov daných rezortov v SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR, zariadenia pre deti a mládež (materské školy, školy a školské zariadenia), Dopravný podnik Bratislava, a.s. Informačná kampaň je tak pre verejnosť dostupná na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, ako i v poradniach zdravia príslušných regionálnych úradov. Adekvátne zastúpenie majú plagáty priamo v zdravotníckych zariadeniach, a to vďaka spoluúčasti distribúcie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Okrem informovania pacientov, ktorí sa s kampaňou stretnú v čakárňach zdravotníckych zariadení, plagáty budú dostupné aj pre cestujúcich v mestskej hromadnej doprave v Bratislave. Kontaktné miesta pre informačné plagáty budú zastávky v hlavnom meste, ako i predajné miesta pri zakúpení cestovných lístkov.

Čítať celý článok...
 
Stravovanie školopovinných detí Tlačiť E-mail
Deti a mládež
Streda, 05. december 2012 16:13

Školské  stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej  výživy deťom a mladistvým počas vyučovacieho procesu najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy.

Systém stravovania v zariadeniach školského stravovania je koncipovaný tak, aby podávaná strava zodpovedala výživovým odporúčaným dávkam pre obyvateľstvo SR  podľa vekových skupín, ako aj materiálno - spotrebným normám a receptúram, vypracovaným MŠVVaŠ SR.  Podávaná strava zohľadňuje všetky fyziologické zvláštnosti detského veku a receptúry sú vypracované nielen pre zdravé deti, ale aj pre deti s osobitnými nárokmi na stravovanie, kde strava predstavuje dôležitú liečebnú zložku (deti s diabetes mellitus, celiakiou, príp. fenylketonúriou a pod.)

Systém školského stravovania umožňuje optimálne zastúpenie jednotlivých makro a mikronutrientov.  Jedálne lístky sú zostavované tak, aby v rámci vyhovujúcej pestrosti stravy bola deťom podávaná aj zelenina a ovocie v surovom stave. Problém spočíva v tom, že deti odmietajú podávané ovocie a zeleninu a preferujú viac múčnych sladkých jedál. Deficit konzumácie ovocia a zeleniny u školských detí bol jedným z dôvodov pre vypracovanie projektu tzv. "Školské ovocie", kde sa atraktívnou formou ponúka deťom sezónne ovocie počas desiatovej prestávky. Pitný režim je v zariadeniach školského stravovania optimálny. Z odborného hľadiska sa odporúča piť čistú vodu, nesladené ovocné a bylinné čaje a vyhýbať sa sladeným nápojom. Legislatívne je upravený okrem sortimentu v školských bufetoch aj pitný režim v zmysle zákazu predaja nápojov s obsahom kofeínu a chinínu.

Z posledných štatistických údajov, získaných realizáciou VI. celoštátneho antropometrického prieskumu v r. 2001  vyplýva, že na Slovensku sa pohybuje percento  obéznych detí  ( vo vekových skupinách  7 až 18 ročných) chlapcov od 5,6 do 9,8 %  a dievčat od 5,3 - 8,9 %.

Čítať celý článok...
 
 Výzva pre občanov Slovenskej republiky a prevádzkovateľov potravinárskych podnikov Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 05. december 2012 09:06

 V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyzýva  všetkých občanov Slovenskej  republiky na opatrnosť pri kúpe liehovín a takisto liehovín, ktoré sú prípadne skladované v zásobách v domácnostiach. Ak liehoviny nie sú riadne označené zelenou páskou alebo dátumom výroby a výrobnou šaržou s ohľadom na bezpečnosť a ochranu svojho zdravia radšej takéto liehoviny nekonzumovať.

Liehoviny v spotrebiteľských obaloch, ktoré boli vyrobené alebo dovezené na trh z Českej republiky do 31. 12. 2011 možno považovať za bezpečné. Liehoviny, ktoré boli vyrobené a dovezené od 1. 1. 2012 do 27. 9. 2012 musia byť označené zelenou páskou pre rozlíšenie ich bezpečnosti. Liehoviny ktoré boli vyrobené a dovezené po 27. 9. 2012 musia byť  na každej fľaši označené číslom šarže a dátumom výroby.

Čítať celý článok...
 
Informácia pre občanov Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 29. november 2012 10:55

 V nadväznosti na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.: OLP/7356/2012 zo dňa 9. 10. 2012, týkajúce sa uvoľnenia dovozu na trh Slovenskej republiky liehovín s obsahom alkoholu najmenej 20 % a viac vyrobených v Českej republike, odporúčame občanom Slovenskej republiky venovať liehovinám pri ich kúpe zvýšenú pozornosť.

Liehoviny v spotrebiteľských obaloch, ktoré boli:

  • vyrobené alebo dovezené na trh do 31. 12. 2011 možno považovať za bezpečné

  • vyrobené a dovezené od 1. 1. 2012 do 27. 9. 2012 musia byť označené zelenou páskou (nálepkou) pre rozlíšenie ich bezpečnosti

2370298

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné látky sa našli v detskom organizme Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 28. november 2012 08:50

Na Úrade verejného zdravotníctva sa 27. novembra konala tlačová beseda zameraná na prezentáciu národných výsledkov projektu Democophes, ktoré odprezentovala Ing. Katarína Halzlová, vedúca odboru hygieny životného prostredia (ďalej len „OHŽP“) a Mgr. Michal Jajcaj  z OHŽP.

Výsledky ľudského biomonitoringu preukázali, že nebezpečné látky sa našli aj v detskom organizme. Chemické zlúčeniny – ftaláty boli vo zvýšenej hladine namerané  u matiek žijúcich na vidieku a u detí v mestskom prostredí. Ftaláty ohrozujú náš organizmus, majú vplyv na hormonálny systém, činnosť enzýmov, ovplyvňujú funkcie pečene a obličiek.

Okrem ftalátov sa sledovali aj ďalšie základné vybrané látky ako metylortuť, kadmium a kotinín, s ktorými sa denne stretávame a negatívne vplývajú na organizmus. Cieľovou skupinou boli deti vo veku 6 až 11 rokov a ich biologické alebo nevlastné matky do 45 rokov. Analyzovali sa tri lokality na Slovensku : Bratislava, Slovenská Ľupča a Brusno.

Čítať celý článok...
 
Informácia z mimoriadnych cielených kontrol v súvislosti s výskytom otráv metanolom Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 26. november 2012 10:52

V nadväznosti na zaznamenané úmrtia ľudí v Českej republike v dôsledku otravy metylalkoholom po konzumácii liehovín (vodka, rum) neznámeho pôvodu a prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7356/2012 zo dňa 9. 10. 2012, orgány verejného zdravotníctva naďalej pokračovali v mimoriadnych cielených kontrolách zariadení spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín.

Spolu bolo od 16. 11. 2012 do 23. 11. 2012 vykonaných 855 kontrol829 zariadeniach spoločného stravovania, pričom nedostatky sa zistili v 75 zariadeniach spoločného stravovania.

Čítať celý článok...
 
V Berlíne sa rokovalo o nezastupiteľnom význame verejného zdravia Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 15. november 2012 09:20

V dňoch 21. – 24. októbra 2012 sa uskutočnila v Berlíne svetová konferencia na najvyššej úrovni venovaná zdraviu, záštitu nad ktorou prevzali nemecká kancelárka p. Angela Merkel a francúzsky prezident p. François Hollande. Bolo to výnimočné fórum lekárskej a vedeckej komunity za účasti 1 400 predstaviteľov z 90 krajín sveta. Témou pre rok 2012 bol „Výskum pre zdravie a udržateľný rozvoj“ s cieľom nájsť nové riešenia v oblasti neprenosných chorôb, podmienok globálneho významu, diabetes a duševných chorôb. V rámci konferencie sa uskutočnilo aj sympózium venované Zdraviu 2020 – Európsky politický rámec pre zdravie a prosperitu, k plneniu ktorého sa aktívne pripája i Úrad verejného zdravotníctva SR.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Dopredu > Koniec >>

Stránka 143 z 153