Kto je prítomný

Máme online 849 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3468
Počet zobrazení obsahu : 20121691
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Ochorenie MERS Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 16. jún 2015 13:05

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) je vírusové respiračné ochorenie spôsobené vírusom MERS-CoV (koronavírus).  Zdroj nákazy ako aj spôsob prenosu na človeka je stále v štádiu skúmania. Doterajšie vedecké analýzy však naznačujú, že zdrojom nákazy sú jednohrbé ťavy. Preto hovoríme o zoonóze - ochorení prenášané primárne zo zvierat na človeka. Prvé prípady, u ktorých sa zaznamenal prenos z človeka na človeka boli v Saudskej Arábii v roku 2012. Tu sa vyskytli aj lokálne epidémie. Sporadické ochorenia boli hlásené tiež v Európe a to prevažne u ľudí s pozitívnou cestovateľskou anamnézou do krajín Blízkeho Východu. Prvá a zatiaľ posledná väčšia epidémia MERS-CoV mimo Arabského poloostrova momentálne prebieha v Južnej Kórei. Prvý prípad ochorenia tu bol hlásený u človeka s pozitívnou cestovateľskou anamnézou na Blízky Východ.

Čítať celý článok...
 
Chráňte svoje deti počas horúceho leta! Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 12. jún 2015 10:44

Slnko, voda a pohoda - to čaká deti už najbližšie mesiace. Pozor však na niekoľko letných nástrah, ktoré môžu deťom a zároveň aj rodičom pokaziť bezstarostnú prázdninovú harmóniu.


Pozor na úpal
 

Jedným z rizík, ktoré hrozia deťom s nastávajúcim teplým počasím, je výskyt úpalu. Vzniká intenzívnym, priamym slnečným žiarením na nechránenú hlavu a zátylok dieťaťa. Pozorujeme ho u detí, ktoré v horúčavách nemajú prikrytú hlavu a prejavuje sa zvýšenou telesnou teplotou, bolesťami hlavy, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou. Rodičia by mali na to myslieť a kontrolovať, aby deti počas horúcich dní nosili ľahký, svetlý, vzdušný odev, pokrývku hlavy, kvalitné slnečné okuliare a používali krémy proti UV žiareniu s vysokým ochranným faktorom. Zvýšená fyzická námaha by sa mala prispôsobiť prostrediu, deti by si mali robiť častejšie prestávky v tieni a v čase medzi 11-15 hodinou sa nevystavovať slnečným lúčom.

Čítať celý článok...
 
Preplávajme letom bezpečne Tlačiť E-mail
Články
Streda, 10. jún 2015 09:25

preplavajme_letom_bublinaKeďže kúpacia sezóna už „klope na dvere“, Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil pre verejnosť edukačný materiál, ktorý sa venuje prevencii úrazov na prírodných a umelých kúpaliskách. Informácie sú zamerané na rady a tipy ako bezpečne stráviť čas s deťmi pri vode.  Nájdete tu informácie o tom, ako rozpoznať, že sa niekto topí, aj upozornenie, že kúpacie hračky sú len hračky, ktoré zvyšujú bezpečnosť dieťaťa, ale neochránia na 100% pred utopením. Súčasťou je aj návod na poskytnutie prvej pomoci pri topení a ďalšie užitočné rady, ktoré sa Vám pri pobyte pri vode môžu zísť.

Uvedený materiál bude distribuovaný do najnavštevovanejších kúpalísk a následne poskytnutý návštevníkom ako súčasť vstupenky.

Čítať celý článok...
 
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Pondelok, 01. jún 2015 14:30

V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení a zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zariadeniami poskytujúcimi stravovacie služby, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako orgán, ktorý podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ"), požiadal RÚVZ o vykonanie mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „vyhláška č. 533/2007"), vrátane kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v „ázijských reštauráciách" v Slovenskej republike.

Čítať celý článok...
 
WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ Tlačiť E-mail
Úrazovosť detí
Piatok, 15. máj 2015 11:15

WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ (pdf)

Čítať celý článok...
 
Informácia o vykonaných kontrolách v zariadeniach spoločného stravovania Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených kuracích stehnách bez kosti a kože Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Piatok, 24. apríl 2015 13:27

V nadväznosti na prijaté oznámenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Českej republiky – Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených kuracích stehnách bez kosti a kože, pôvodom z Poľska a poskytnutý distribučný zoznam z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Nitra, ktorá vykonala kontrolu v spoločnosti Sniežik s.r.o. (príjemca predmetného výrobku v Slovenskej republike) boli prekontrolované všetky zariadenia spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, uvedené na distribučnom zozname.

Jedná sa o výrobok Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože, hlbokozmrazené, dátum výroby: 31.3.2015, DMT: 29.3.2016, šarža 30032015, balenie: VAC sáček, 2 kg,  krajina pôvodu Poľsko, výrobca: Zaklady Miesne Unimies Sp. z o.o., PL 12030323WE, dodávateľ z Českej republiky firma Twardzik CZ s.r.o., Panska 25/A, Kunovice, príjemca zásielky v Slovenskej republike Sniežik s.r.o., Lahňa 269, 951 24 Čáb.

Čítať celý článok...
 
Expertné stretnutie hlavných hygienikov V4 v Bratislave Tlačiť E-mail
Zaujímavosti z účasti na medzinárodných odborných
Piatok, 24. apríl 2015 08:07

Pri príležitosti predsedania Slovenska v rámci Vyšehradskej skupiny  sa v dňoch 22. a 23. apríla v Bratislave konalo expertné stretnutie hlavných hygienikov V4. Hlavný hygienik SR a štátny tajomník ministerstva zdravotníctva privítali delegácie z Maďarska, Poľska a z Českej republiky. Ťažiskovými  témami rokovania boli: Intervencie vo výžive a zdravom životnom štýle ako faktor prevencie obezity a ostatných neprenosných chronických ochorení; Pripravenosť krajín V4 na vysoko virulentné  nákazy; Situácia v sledovaní stavu zdravia rómskej populácie v krajinách V4. Aktuálnosť týchto tém sa odrazila aj na prezentáciách zúčastnených krajín. Odborné príspevky ukázali, že Slovensko ako i krajiny V4 spájajú podobné problémy a hľadajú sa riešenia v mnohých spoločných bodoch.  „Sociálne, ekonomické a legislatívne rámce fungovania verejného zdravotníctva má každá krajina nastavené, ale súčasne je potrebná ich neustála aktualizácia vzhľadom na nové okolnosti doby a vývoja spoločnosti“, uviedol na stretnutí hlavný hygienik SR.  Prezentácie a diskusie z rokovania načrtli smerovania na národnej úrovni a taktiež snahu spojiť sily a spolupracovať s cieľom prevencie a zlepšenia zdravotného stavu občanov.

Čítať celý článok...
 
Zmena platby správnych poplatkov Tlačiť E-mail
Rôzne
Pondelok, 13. apríl 2015 01:00

Občania a podnikatelia môžu využiť nasledovné možnosti úhrady správnych poplatkov:


1. Správne poplatky, ktoré sú v sume do 300 €, je možné ÚVZ SR zaplatiť nasledovne:

a) Potvrdením pre evidenciu poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s.

b) Vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu),

  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,

  • zaplatením správneho poplatku do pokladne ÚVZ SR:

- hotovostne,
- bezhotovostne (platobnou kartou).

 

2. Správne poplatky, ktoré v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevyšujú sumu 300 €, je možné ÚVZ SR zaplatiť nasledovne:


Vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu),

  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,

  • zaplatením správneho poplatku do pokladne ÚVZ SR:

- bezhotovostne (platobnou kartou, ak to dovoľuje limit platobnej karty).

 
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2015 ,,Voda a udržateľný rozvoj“ Tlačiť E-mail
Svetový deň vody
Štvrtok, 16. apríl 2015 12:59

Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2015 ,,Voda a udržateľný rozvoj" (pdf)

 
Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 16. máj 2014 10:19

kliestJarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období evidujeme ich zvýšený výskyt. Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak kliešť bol predtým infikovaný.

S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť detí a dospelých, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb pripravil informačné letáky s tematikou Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Dopredu > Koniec >>

Stránka 126 z 148