Kto je prítomný

Máme online 332 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22110141
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 8. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Pondelok, 13. marec 2023 12:36

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Vyhláška k povinnej domácej izolácii pre pozitívnych na COVID-19 sa zruší od 20. marca Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 10. marec 2023 12:00

Vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov Úrad verejného zdravotníctva SR kompletne zruší s účinnosťou od 20. marca 2023 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR a odborným konzíliom. Znamená to, že osoby s COVID-19 už od tohto dátumu nebudú mať povinnú päťdňovú domácu izoláciu. Naďalej budú, samozrejme, v starostlivosti svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí im budú nastavovať liečbu či stanovovať práceneschopnosť.

Čítať celý článok...
 
TÝŽDEŇ MOZGU (13. - 19. marec 2023): Podporte fungovanie svojho mozgu a precvičte si „závity“ Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 10. marec 2023 11:56

1Od 13. do 19. marca 2023 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu.


Mozog a nervový systém riadia fungovanie celého tela. Mozog je jeden z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele - umožňuje nám myslieť, hýbať sa a komunikovať s okolím. Dáva nám schopnosť  vnímať svet naokolo, cítiť emócie, pamätať si, učiť sa a sústrediť sa. Zdravý mozog je preto zásadný pre prežitie plnohodnotného života.


Významnú úlohu v tom, ako bude mozog pracovať počas života, zohráva jeho štrukturálny vývin v období pred, okolo a krátko po narodení. V tom čase je mozog najtvárnejší a najcitlivejší voči stimulácii, rané zážitky preto môžu významne ovplyvniť ďalší život jednotlivca.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (3. marec – 9. marec 2023) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 10. marec 2023 09:51

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (3. marec – 9. marec 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 9. týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 08. marec 2023 14:15

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:


jelša, lieska,
cyprusovité-tisovité , jaseň, topoľ, brest


spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ liesky a jelše. Monitorovacie stanice v Bratislave, Nitre a Košiciach zachytili aj vysoké denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Na celom území Slovenska prebieha peľová sezóna liesky a jelše. Vysoké denné koncentrácie ich peľu sa v ovzduší vyskytovali najmä počas slnečných dní. Mrazivé noci boli príčinou poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší. Nižšie denné hladiny peľu v ovzduší sme zaznamenali najmä v chladnejších oblastiach severného Slovenska. Monitorovacie stanice v Bratislave a Nitre už zachytili aj alergiologicky významné denné koncentrácie peľu jaseňa. Najvyššiu dennú hladinu peľu liesky zachytili v Banskej Bystrici, 176 peľových zŕn v mvzduchu, a v Košiciach 117 peľových zŕn v mvzduchu. Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jelše, 137 peľových zŕn, v mvzduchu, zachytili v Košiciach. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Bratislave - 8 937 peľových zŕn v mvzduchu. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali nízke, nanajvýš stredné denné koncentrácie. Regionálne dochádzalo k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu a spór v súvislosti s nočnými mrazmi a so zrážkovou činnosťou.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 7. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Streda, 08. marec 2023 07:55

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Ako vnímate kvalitu pitnej vody? Priblížte nám svoje postoje v dotazníku Tlačiť E-mail
Svetový deň vody
Utorok, 07. marec 2023 14:16

pexels-lisa-fotios-1785881Dotazník s názvom „Mám rád vodu“ bol vytvorený v rámci aktivít Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so Svetovým dňom vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca. Cieľom dotazníka je bližšie spoznať postoje obyvateľov Slovenska a získať informácie o tom, ako vnímajú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.


Dotazník obsahuje pár krátkych otázok a zaberie približne 7 a viac minút, v závislosti od rozsahu vašich odpovedí. Vami poskytnuté údaje následne poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov SR na pitnú vodu. Získané údaje budú tiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s pitnou vodou.

Čítať celý článok...
 
Úrady verejného zdravotníctva si uctili obete pandémie COVID-19 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 06. marec 2023 14:18

def_3Pracovníci Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva si dnes uctili pamiatku obetí pandémie COVID-19. Komorné pietne spomienky sa uskutočnili naprieč Slovenskom pri príležitosti historicky prvého Dňa obetí pandémie COVID-19.


Spoločná spomienka pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave sa uskutočnila symbolicky na mieste, kde pre obete pandémie vznikne po revitalizácii priestoru oficiálny pamätník. V blízkosti Nemocnice Ružinov venovali obetiam a ich pozostalým minútu ticha a kvety následne položili k Centrálnemu krížu na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň obezity 2023: Rozprávajme sa o obezite Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 03. marec 2023 13:29

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa celosvetová osvetová kampaň nesie v duchu témy Zmeňme perspektívu: Rozprávajme sa o obezite.


Obezita je celosvetovo na vzostupe a úsilie o jej riešenie sa častokrát komplikuje pre mylné predstavy o faktoroch zvyšujúcich riziko vzniku obezity a ich vplyve na zdravie človeka. Celosvetová kampaň sa preto tento rok sústredí najmä na dialóg o menej známych príčinách obezity a poukazuje na také faktory, ktoré jednotlivec nemá pod kontrolou.


Obezita jednotlivcov totiž môže mať rozličné príčiny, prípadne sa na nej môže podieľať viacero faktorov naraz. Odporúčanie viac cvičiť a menej jesť síce môže pomôcť niektorým ľuďom s obezitou, no ignoruje ostatné hybné sily obezity - napríklad podlomené duševné zdravie, významné životné udalosti, nedostupnú liečbu, stigmu alebo robustný marketing potravín, ktoré nepatria na zdravý jedálniček.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň obezity 2023: Celoslovenská výtvarná súťaž pre základné školy Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 03. marec 2023 12:39

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity.

Milé žiačky, žiaci a pedagógovia základných škôl, zapojte sa do výtvarnej súťaže, ktorá súvisí so Svetovým dňom obezity, ktorý každoročne pripadá na 4. marec.

V našom každodennom živote je dôležité robiť také rozhodnutia, ktoré nám pomáhajú predchádzať obezite - obezita je totiž ochorenie, ktoré prináša veľa zdravotných komplikácii a naše telo ňou trpí. Zdravšie rozhodnutia sú častokrát jednoduché a účinné. Počas dňa jedzte čo najviac zeleniny a hýbte sa. Kvalitne sa vyspite a neseďte dlho pred televízorom, mobilom či počítačom. 

Budeme sa tešiť, ak sa zapojíte do výtvarnej súťaže a ukážete nám, ako sa pozeráte na zdravý jedálniček a život práve vy. Ak žijete zdravo už ako školáci, je to dobrý začiatok, pretože si zdravý životný štýl ľahšie udržíte aj ako dospelý.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 168