Kto je prítomný

Máme online 326 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3468
Počet zobrazení obsahu : 20121218
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
CURE POINT SLEEP 10 % CBD, kvapky s obsahom THC Tlačiť E-mail
Oznámenia o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch
Piatok, 17. jún 2022 09:03

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) oznámenie o vysokom obsahu delta-9-tetrahydrokanabinolu (delta-9-THC) vo výrobku CURE POINT SLEEP 10 % CBD, kvapky, balenie: fľaštička z tmavého skla s kvapkadlom, v papierovej krabičke, objem 10,0 ml, minimálna trvanlivosť do: 23.9.2023, šarža: AR-0000014-01, dodávateľ CURE POINT s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 51, 949 01 Nitra, Slovensko a predajca CBDpredajna s. r. o., Trenčianska 2821/79, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.


Obsah THC vo výrobku bol zistený laboratórnou analýzou v Českej republike.

Čítať celý článok...
 
Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 20. máj 2022 12:53

mpxv_zaklad_thumbInformácie boli aktualizované k 16.6.2022

Tri krajiny v európskom regióne (Veľká Británia, Portugalsko a Španielsko) zaznamenali v priebehu prvej polovice mája 2022 potvrdené aj podozrivé prípady opičích kiahní. Prvé prípady boli zaznamenané vo Veľkej Británii a predpokladá sa, že išlo o importovanú infekciu z Afriky.


K dnešnému dňu sme na Slovensku nezaznamenali potvrdený prípad opičích kiahní. Prípady ochorenia na Slovensku neevidujeme ani v minulosti.

Slovensko nie je endemickou oblasťou výskytu opičích kiahní, avšak máme široké možnosti cestovania, a preto nemôžeme vylúčiť, že budeme mať potvrdený prípad opičích kiahní aj u nás. Reálne riziko vzniku ochorenia existuje.

Rozsiahle epidémie nepredpokladáme, ale očakávame sporadické ohniská.

ECDC nateraz vyhodnocuje riziko šírenia infekcie vo všeobecnej populácii za „veľmi nízke“, v prípade ľudí s viacerými sexuálnymi partnermi ho však na základe aktuálne dostupných dát označuje za „vysoké“.

Čítať celý článok...
 
Výskyt opičích kiahní sa na Slovensku stále nepotvrdil Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 16. jún 2022 13:50

Výsledky laboratórneho vyšetrovania vzorky od osoby s podozrením na opičie kiahne sú negatívne.


V poradí ide už o piatu laboratórne vyšetrovanú vzorku s podozrením na toto ochorenie. Výsledky boli negatívne vo všetkých piatich prípadoch. Hoci klinický obraz alebo osobná anamnéza vo väčšine prípadov nenasvedčovali vysokej pravdepodobnosti potvrdenia diagnózy opičích kiahní, v záujme úplnej istoty sa osobám odobrali vzorky a boli vyšetrené.


Naďalej platí, že na Slovensku aktuálne nemáme potvrdený výskyt opičích kiahní. Vzhľadom na široké možnosti cestovania však nemôžeme vylúčiť, že časom budeme mať potvrdený prípad opičích kiahní aj v SR. Vtedy naši odborní pracovníci príjmu všetky potrebné opatrenia v zmysle už v máji vydaného usmernenia hlavného hygienika SR.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 23. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 15. jún 2022 15:06

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, agát, cyprusovité-tisovité, gaštan, pajaseň, lipa, ihličnany z čeľade borovicovité, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlík, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Čítať celý článok...
 
„Takto trávim svoj voľný čas“ – deti nakreslia, ako zmysluplne tráviť voľný čas - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2022 Tlačiť E-mail
Svetové dni
Streda, 15. jún 2022 13:24

Tak ako každý rok, aj v roku 2022 si budeme pripomínať Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorým je každoročne 26. jún. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ako prejav odhodlania posilniť opatrenia a spoluprácu pri dosahovaní cieľa, ktorým je spoločnosť bez drogových závislostí. Témou medzinárodného dňa je pre tento rok ,,Riešenie drogových výziev v zdravotných a humanitárnych krízach“ (,,Addressing drug challenges in health and humanitarian crises”).
 

Medzinárodný deň je dňom, ktorý je určený na zdieľanie dát, výsledkov výskumov, ako aj ďalších dôležitých informácií. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o návykových látkach a ich dopade na spoločnosť. Dôležité je teda  uviesť, že približne 83 miliónov alebo 28,9 % dospelých (vo veku od 15 – 64 rokov) v Európskej únii aspoň raz počas života užilo nelegálne drogy. Najčastejšie vyskúšanou drogou je kanabis a častejšie uvádzajú skúsenosti s užívaním drog muži.

Čítať celý článok...
 
Surveillance invazívnych meningokokových ochorení a nosičstva na Slovensku počas pandémie COVID-19 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 14. jún 2022 11:35

V roku 2021 bolo na Slovensku potvrdených 25 invazívnych meningokokových ochorení (IMO). Pri porovnaní s rokom 2020 stúpol počet ochorení len o 2. Celkovo pri porovnaní hlavného pandemického obdobia s predošlými rokmi 2019, 2018, 2017 počet ochorení klesol. Najvyššia chorobnosť aj úmrtnosť sa dlhodobo drží u dojčiat, za nimi u 1–4 ročných detí s prevažujúcou séroskupinou B.


V roku 2021 z klinického hľadiska u IMO prevažovala purulentná meningitída 12x, 5x sepsa, 5x meningitída + sepsa a 3x smrteľný Waterhouse-Friderichsenov syndróm. Pri všetkých troch úmrtiach spôsobených meningokokovým ochorením v tomto roku išlo o ženské pohlavie a bola u nich dokázaná séroskupina B. Úmrtia boli potvrdené u troch osôb (5 r., 53 r. a 57 r.) z východného Slovenska.


V roku 2021 meningokokové ochorenia na Slovensku prevažovali u ženského (72 %) pohlavia nad mužským (28 %) a najviac ochorení vzniklo v júli. Najvyššia incidencia bola evidovaná v Prešovskom kraji a za ním v Košickom kraji.

Čítať celý článok...
 
Prieskum o Zdravotnom uvedomení a správaní sa obyvateľov Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Aktuálne
Utorok, 14. jún 2022 11:29

V roku 2022 sa pripravuje opätovný zber údajov pre prieskum Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. Cieľom prieskumu je zistiť atribúty zdravotného uvedomenia a správania sa občanov. Zber údajov bude prebiehať v mesiacoch júl, august a september za pomoci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. Dotazník je určený pre 3 vekové kategórie – od 15-24 rokov, od 25 – 64 rokov a nad 65 rokov. Prieskum je anonymný a pozostáva z 90 otázok so zameraním na stravovacie návyky, fyzickú aktivitu, používanie legálnych a nelegálnych drog, mentálne a fyzické zdravie a na starostlivosť o zdravie a prevenciu.
 

V rokoch 2013, 2016 a 2019 tvorilo výskumnú vzorku spolu 11 196 respondentov.  Celý súbor tvorilo 5 578 mužov(49,8 %) a 5 618 žien (50,2 %). Z celého súboru respondentov bolo 5 619 respondentov (50,2 %) z mesta a 5 574 z vidieka (49,8 %). Prevládali respondenti ženatí alebo vydaté, alebo žijúci ako druh a družka (44,1 %). Slobodných bolo v celom súbore 39,2 %, rozvedených 5 % a vdovcov a vdov bolo 10,9 %. V celom súbore bolo 58,7 % respondentov, ktorí majú deti, zvyšných 41,3 % deti nemá.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (6. jún – 12. jún 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 13. jún 2022 13:55

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (6. jún – 12. jún 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 13.6.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Pondelok, 13. jún 2022 13:48

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému Safety Gate RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolný orgán v Litve. Ide o nasledujúci výrobok:


1. hlásenie č. A12/00819/22

názov: Wet baby wipes „AURA ultra comfort“ – detské vlhčené utierky

značka: cotton club

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 10.07.21 07 R

čiarový kód: 4607068626911

krajina pôvodu: Ruská federácia

výrobca: „COTTON CLUB“ LLC

                 1st Lipovy Lane, premises 4, Sobolikha village, Balashikha

                 Moskow region, Ruská federácia

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ks, detské vlhčené utierky v plastovom obale modrej farby, na ktorom je obrázok ženy  s dieťaťom, viď obrázky.

Čítať celý článok...
 
Uplynulá chrípková sezóna opäť bez celoštátnej epidémie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 10. jún 2022 12:28

Chrípková sezóna 2021/2022, rovnako ako tá predchádzajúca, nebola poznamenaná celoštátnou chrípkovou epidémiou. Lokálne epidémie boli hlásené len ojedinele, a to v piatich okresoch: KM, KN, LV, ZA, ZM.
Chorobnosť na chrípku, ale aj na iné akútne respiračné ochorenia však v porovnaní s chrípkovou sezónou 2020/2021 vzrástla. Zaznamenaná chorobnosť je nižšia ako pred pandémiou COVID-19.

Počet lekármi hlásených akútnych respiračných ochorení stúpol o takmer 190 %, počet hlásených prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) o 260 %. 
Uvedený vysoký percentuálny nárast chorobnosti však treba chápať tak, že počas chrípkovej sezóny 2020/2021 boli hlásenia aj laboratórna diagnostika na výskyt ARO a CHPO v dôsledku pandémie výrazne utlmené, teda hlásna služba lekárov aj laboratórna diagnostika boli upriamené najmä na SARS-CoV-2.
V chrípkovej sezóne 2021/2022 však už došlo k návratu sentinelového monitoringu ARO a CHPO a tým aj laboratórnej diagnostiky ARO a CHPO. Zároveň sa čiastočne uvoľnili protipandemické opatrenia, ktoré sa počas chrípkovej sezóny 2020/2021 značne podieľali na zamedzení šírenia všetkých respiračných ochorení, nielen ochorenia COVID-19.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 148