Kto je prítomný

Máme online 350 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3468
Počet zobrazení obsahu : 20121320
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (25. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 24. jún 2022 13:33

kupaliska_2022_01V 25. týždni (ku dňu 23. 6. 2022) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrolách pripravenosti a odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 25. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 5 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
Nebezpečný kozmetický výrobok 24.6.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Piatok, 24. jún 2022 10:19

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktorý nahlásil do systému Safety Gate RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolný orgán v Írsku. Ide o nasledujúci výrobok:


1. hlásenie č. A12/00894/22

názov: Goodness Hair Detangler Watermelon Burst výrobok na rozčesávanie vlasov pre deti

značka: Baylis & Harding

typ výrobku/číslo výrobku: GRKIDSDG

výrobná dávka: 1319A

čiarový kód: 017854107465

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Expac (Preston) Ltd.

              Tomlinson Road, Leyland

              PR25 2DY Preston, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: boots

popis: 200 ml, sprej na rozčesávanie vlasov pre deti v tmavej fľaši s oranžovou etiketou, na ktorej je zobrazený obrázok leva, viď obrázky.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 24. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Štvrtok, 23. jún 2022 08:08

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa začal 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 61 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 24. kalendárneho týždeň bolo celkovo vyšetrených 1450 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1413 (97,45 %) vzoriek.

Čítať celý článok...
 
COVID-19: Epidemiologickú situáciu sledujeme nepretržite Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 22. jún 2022 15:04

Za mesiac jún evidujeme mierne zvýšené počty pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 v SR, avšak nejde o rapídny nárast. Vírus SARS-CoV-2 v našej populácii naďalej cirkuluje a neustále sa vyvíja, a preto riziká objavenia sa nových variantov zostávajú reálne. Najvyšší nárast prípadov očakávame ku koncu leta a v jesenných mesiacoch, v súvislosti s návratom dovolenkárov a nástupom chladnejších mesiacov. Situáciu dôkladne monitorujeme a sledujeme aj šírenie nových subvariantov omikronu BA.4 a BA.5.


Na Slovensku cirkulujú v populácii v nasledujúcom zastúpení: za mesiac jún doteraz tvoril subvariant BA.4 spolu 6,5 % a subvariant BA.5 tvoril 19,6 % zo všetkých osekvenovaných pozitívnych vzoriek.


Epidemiologickú situáciu analyzujeme aj prostredníctvom užitočného doplnkového nástroja – monitoringu odpadových vôd, ktorý umožňuje detegovať prípadné ohniská nákazy. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom vedia epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia. Monitorovanie odpadových vôd treba vnímať ako nezávislý prístup k stratégiám dohľadu a testovania na COVID-19. Poskytuje dôležité doplňujúce informácie pre rozhodovací proces v otázkach verejného zdravia v kontexte prebiehajúcej pandémie COVID-19. Výsledky monitoringu odpadových vôd zverejňuje ÚVZ pravidelne na svojej webovej stránke, pričom zodpovedajú súčasnej epidemiologickej situácii v SR.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 24. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 22. jún 2022 11:05

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

 • trávy z čeľade lipnicovité, agát, gaštan, pajaseň, lipa, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, skorocel, štiav

 • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcim peľom pŕhľavovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia, tráv z čeľade lipnicovitých, prešla svojím prvým vrcholom aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Denné koncentrácie peľu drevín dosahujú už len nízke hladiny.

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie aktivít RÚVZ v rámci Svetového dňa bez tabaku 2022 Tlačiť E-mail
Problematika fajčenia a alkoholu
Utorok, 21. jún 2022 12:51

V dňoch 30. až 31. mája 2022 sa v rámci Svetového dňa bez tabaku na 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva uskutočnil Deň otvorených dverí. Odborní pracovníci návštevníkom okrem iného ponúkali aktivity ako:

 • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov,

 • spirometria (na poradniach, ktorých súčasťou vybavenia je aj prístroj spirometer),

 • zisťovanie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód,

 • poskytovanie individuálneho poradenstva,

 • poskytovanie informácií o možnostiach návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.


Cieľom kampane bolo poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť. Odborní pracovníci umožnili návštevníkom podujatí získať pravdivejší obraz o vlastnom zdravotnom stave a  fajčiarom ponúkli nástroje, návody a odporúčania, ktorými zvýšili ich šance na úspešné odvykanie od nikotínu, resp. tabakových výrobkov.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 21.6.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Utorok, 21. jún 2022 12:28

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Taliansku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. A12/00856/22

názov: Caro White výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: Dream Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 6181100530056

                    6181100530018

                    6181100530001

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobca: Dream Cosmetics

               BP457,23

               ABIDJAN, Pobrežie Slonoviny

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: výrobok na zosvetlenie pokožky s objemom 200 ml, 300 ml a 500 ml, biela fľaša s oranžovým označením a oranžovým uzáverom, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Kúpacia sezóna 2022: čo sa oplatí vedieť o kvalite vody na kúpanie a o bezpečnom kúpaní sa Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 17. jún 2022 14:54

letak_zdrave_kupanie_A3Za kúpaciu sezónu je na Slovensku vo všeobecnosti považované obdobie od 15. júna do 15.  septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti.


Rekreačné kúpanie na Slovensku poskytujú:

 • sezónne umelé kúpaliská,

 • celoročné umelé kúpaliská, 

 • prírodné kúpaliská (vodné plochy s organizovanou rekreáciou),

 • iné prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou).


“Počas kúpacej sezóny sa obyčajne na Slovensku kontroluje s rôznou frekvenciou viac ako 80 prírodných vodných plôch. Okrem toho pribúda k 350 celoročne prevádzkovaným umelým kúpaliskám aj približne 200 sezónnych zariadení,”
uviedol Ing. Darko Babjak z Odboru hygieny životného prostredia (OHŽP) Úradu verejného zdravotníctva SR.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav za 23. kalendárny týždeň – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Piatok, 17. jún 2022 14:35

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 23. kalendárnemu týždňu odobrali celkovo 1390 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1355 (97,48 %) vzoriek.


V 23. kalendárnom týždni (KT) 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený v 54 vyšetrených vzorkách, 3 vzorky boli negatívne.

Čítať celý článok...
 
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2022 (stav ku dňu 11.6.2022) Tlačiť E-mail
Pripravenosť na kúpaciu sezónu
Piatok, 17. jún 2022 14:12

ChlapecVodaPočas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2022 budú pre rekreačné kúpanie verejnosti dostupné umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.


Na Slovensku je vo všeobecnosti považované za KS obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Na začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk s organizovanou rekreáciou má každoročne vplyv stav ich pripravenosti, aktuálne počasie a záujem verejnosti. Kontrolu kvality vody budú počas KS na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor. Na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať kontrolu kvality vody miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát max. trikrát za KS príp. podľa aktuálnej situácie).

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 148