Kto je prítomný

Máme online 415 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21701849
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (27. január – 2. február 2023) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 03. február 2023 13:37

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (27. január – 2. február 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Svetový deň boja proti rakovine 2023: Ako znižovať riziko vzniku ochorenia Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 02. február 2023 13:21

rakovina_vyznamne_faktory_2_2023Každoročne 4. februára sa Svetový deň boja proti rakovine nesie v znamení zvyšovania povedomia o rakovine a zdôrazňovania prevencie rakovinových ochorení a zdravého štýlu už od raného detstva. Cieľom iniciatívy je zvýšiť informovanosť o rakovine a o tom, čo môžeme urobiť pre svoje zdravie a zdravie svojich rodín.


Prečo vzniká rakovina?


Rakovina je všeobecné pomenovanie, ktoré sa používa pre rozsiahlu skupinu nádorových ochorení. Pre rakovinu je typické nekontrolované a časté delenie buniek v tele. Takéto bunky už nedokážu plniť svoju pôvodnú funkciu, spravidla vytvárajú zhluky (nádory) a častokrát dokážu zo svojho prvotného miesta migrovať aj do vzdialenejších častí tela.


K nepriaznivým zmenám v bunke a následnému vzniku rakoviny môže dochádzať z rozličných príčin. Zväčša nie je možné jednoznačne povedať, prečo ochorenie vzniklo, respektíve na vzniku rakoviny sa mohlo podieľať hneď niekoľko činiteľov.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 1.2.2023 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Streda, 01. február 2023 15:40

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkoch v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Litve, v Českej republike, v Taliansku, vo Francúzsku, v Írsku a v Estónsku. Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. A12/00102/23
názov: PALACIO Herbal Therapy Cannabis Body milk – telové mlieko
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: 250 ml
výrobná dávka: 43520
čiarový kód: 8595641300135
krajina pôvodu: Česká republika
výrobca: Palacio CZ s.r.o., Berounska 1, Kyšice, Česká republika
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 250 ml, konopné telové mlieko v bielej plastovej fľaši s čiernym popisom a s obrázkami konopných listov, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Epidemiologická situácia
Pondelok, 30. január 2023 12:47

chripkaV 4. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 45 990 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 820,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 4,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 938,8/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 404 osôb, čo predstavuje 5,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 242). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (807) a otitídy (355).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (20. január – 26. január 2023) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 27. január 2023 11:46

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (20. január – 26. január 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 1. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Piatok, 27. január 2023 11:23

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (13. január – 19. január 2023) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Utorok, 24. január 2023 12:49

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (13. január – 19. január 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 24.1.2023 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Utorok, 24. január 2023 08:17

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Taliansku, v Českej republike a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/00052/23 

názov: Boum – parfum pre ženy

značka: Mavi profumi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 059513 530438

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfum pre ženy zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 52. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Pondelok, 23. január 2023 14:56

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Referendum 2023: odporúčania pre členov volebných komisií a voličov Tlačiť E-mail
COVID-19
Piatok, 20. január 2023 12:42

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v súvislosti s referendom konaným 21. januára 2023 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach. Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení (COVID-19, chrípka, chrípke podobné ochorenia a pod.)


Odporúčania pre členov volebných komisií vo volebných miestnostiach

  • na viditeľnom mieste uverejnite oznam pre voličov o odporúčaní dodržiavať základné hygienicko-epidemiologické opatrenia,

  • zabezpečte dezinfekciu rúk pre voličov pred vstupom do volebnej miestnosti, ako aj dezinfekciu rúk na stoloch pre členov volebnej komisie,

  • odporučte prekrytie horných dýchacích ciest všetkých osôb v interiéri,

  • zabezpečte vo volebnej miestnosti len potrebný počet voličov v jednom okamihu, aby sa predišlo zhromažďovaniu osôb na jednom mieste,

  • zabezpečte pravidelné vetranie volebných miestností,

  • zabezpečte dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, písacích potrieb (písacie potreby dezinfikovať po každom použití voličom, nezdieľať písacie potreby medzi sebou).

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 163