Kto je prítomný

Máme online 430 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3327
Počet zobrazení obsahu : 19170642
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a zaradenie okresov v COVID Automate (23.8. -29.8.2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 19. august 2021 09:37

V priloženej prezentácii nájdete podrobné údaje k aktuálnej situácii na Slovensku a v Európe. Prezentácia tiež obsahuje informácie o zastúpení delta variantu v sekvenovaných vzorkách, trend incidencie v susedných krajinách, dáta o úrovni zaočkovanosti v Európe a o priebehu vakcinácie na Slovensku. Prezentovaný je aj vývoj počtu potvrdených prípadov, hodnota efektívneho reprodukčného čísla a denná miera rastu, vývoj počtu a pozitivity testov a situácia v nemocniciach.


Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe - prezentácia ministerstva zdravotníctva, 18. august 2021 (PDF)

Čítať celý článok...
 
Nebezpečný kozmetický výrobok 18.8.2021 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Streda, 18. august 2021 09:45

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Maďarsku. Ide o nasledujúci výrobok:


1.hlásenie č. A12/01168/21

názov: 4 LONG LASHES, SERUM PRZYSPIESZAJACE WZROST RZES/EYELASH SERUM – sérum na rast rias

značka: OCEANIC

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: SONIA SP. Z. O. O.

Prof. Ludwika Chmaja 6

35 – 021 Rzeszów, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: www.napibio.hu

popis: 3 ml, sérum na rast rias sa nachádza vo fľaštičke, ktorá je zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky.

Čítať celý článok...
 
Analýza výskytu COVID-19 za mesiac júl 2021 Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 18. august 2021 08:25

V júli 2021 sme zaznamenali spolu 1 234 pozitívne testovaných prípadov. Z toho importovaných nákaz bolo 30 % (bližšie informácie nájdete nižšie v texte, strana 3).


V porovnaní s júnom 2021, kedy bolo 3 201 pozitívnych prípadov, ide o 65-percentný pokles.

Čítať celý článok...
 
Smútočné oznámenie o úmrtí RNDr. Márie Petrášovej, dlhoročnej pracovníčky Odboru Radiačnej Ochrany ÚVZ SR Tlačiť E-mail
Rôzne
Utorok, 17. august 2021 11:58

So zármutkom vám oznamujeme, že 15.8. nás navždy opustila RNDr. Mária Petrášová, dlhoročná pracovníčka Odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, pozostalým a blízkym.

RNDr. Mária Petrášová (*1935 - † 2021) patrila k zakladateľom ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením na Slovensku.  Bola uznávanou odborníčkou v oblasti jadrovej fyziky, výkonu štátneho zdravotného dozoru v jadrových zariadeniach. Svojou odbornosťou v značnej miere prispela k ochrane zdravia ľudí a bezpečného využívania zdrojov žiarenia. Bola zakladajúcou členkou sekcie Ženy v jadre Slovenskej Nukleárnej Spoločnosti a jej čestnou predsedníčkou.

 
Laboratórne výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za júl 2021 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 03. august 2021 12:04

Na Slovensku už dominuje delta variant pandemického SARS-CoV-2 vírusu. Vyplýva to z posledných dvoch júlových sérií sekvenovania pozitívnych vzoriek. Podrobnosti nájdete tu

 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (32. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 13. august 2021 11:32

kupaliska32V 32. týždni (ku dňu 12.8.2021) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách. Taktiež odoberali kontrolné vzorky vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 32. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
12.8.2021 – 237. VYHLÁŠKA, 238. VYHLÁŠKA, 239. VYHLÁŠKA, 240. VYHLÁŠKA a 241. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 12. august 2021 12:20

237/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

238/2021 V. v. SR
 (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

239/2021 V. v. SR
 (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

240/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok


241/2021 V. v. SR
(PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (31. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 06. august 2021 11:51

kupaliska31V 31. týždni (ku dňu 5.8.2021) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.


V závislosti od aktuálneho počasia boli otvorené viaceré kúpaliská napr. v okresoch Považská Bystrica, Poprad a Martin. Nižšia návštevnosť z dôvodu premenlivého počasia bola zaznamenaná napr. v okresoch Banská Bystrica, Senica a Trebišov.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 31. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
Stanovisko ÚVZ SR k zverejneným informáciám o kvalite pitnej vody Tlačiť E-mail
Informačné materiály pre verejnosť
Piatok, 06. august 2021 09:43

water-2296444_1280Pitná voda a jej kvalita je na Slovensku definovaná zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR
č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
(ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“). Súčasná legislatíva SR definuje zdravotne bezpečnú pitnú vodu nasledovne:
Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak

  1. neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity a ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo oneskoreným pôsobením a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a

  2. spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z..“


V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Práve kvôli tomu sú požiadavky na kvalitu pitnej vody a jej kontrolu veľmi prísne. Z hľadiska Európskej únie sú tieto požiadavky ustanovené smernicou Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „smernica“); v slovenskej legislatíve kvalitu pitnej vody určuje už zmienená vyhláška
č. 247/2017 Z. z., ktorá plne rešpektuje smernicu a ustanovuje aj ďalšie národné požiadavky nad rámec európskych kritérií.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe (5. august 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 05. august 2021 15:34

V priloženej prezentácii nájdete podrobné údaje k aktuálnej situácii na Slovensku a v Európe. Prezentácia tiež obsahuje informácie o zastúpení delta variantu v sekvenovaných vzorkách, trend incidencie v susedných krajinách, dáta o úrovni zaočkovanosti v Európe a o priebehu vakcinácie na Slovensku. Prezentovaný je aj vývoj počtu potvrdených prípadov, hodnota efektívneho reprodukčného čísla a denná miera rastu, vývoj počtu a pozitivity testov a situácia v nemocniciach.

 

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe (prezentácia z TK ministerstva zdravotníctva, 5. august 2021) pdf

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 10 z 134