Kto je prítomný

Máme online 367 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21690446
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Sklenený pohár Jungle Summer s obsahom kadmia a olova Tlačiť E-mail
Oznámenia o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch
Utorok, 30. august 2022 14:32

Dňa 30.8.2022 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „ÚVZ SR“) cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá zaslané varovné oznámenie Poľska o nevyhovujúcom výrobku – sklenenom pohári „Jungle Summer“, 250 ml, EAN kód: 41247001011000000200, krajina pôvodu: Čína.


V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia kadmia a olova, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.


Nemecká spoločnosť TEDi GmbH & Co. KG, Dortmund dodala výrobok aj do predajní TEDi v SR.

Čítať celý článok...
 
Prínos osobností verejného zdravotníctva sme ocenili medailou doktora Ivana Stodolu Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 30. august 2022 09:07

medailaSvoj kariérny život zasvätili prevencii závislostí, ochrane duševného zdravia, prevencii onkologických ochorení či podpore zdravia žien, staršej populácie i znevýhodnených komunít. Vytrvale vysvetľovali význam očkovania, zlepšovali kontrolu tabaku, možnosti diagnostiky, odborne dohliadali na kvalitu pitnej vody a vody na kúpanie.


Svedomito zastupovali záujmy Slovenska na medzinárodných fórach, aktívne zvyšovali kvalitu odborného vzdelávania v oblasti prevencie, alebo formovali legislatívu, ktorá umožňuje viesť obyvateľom Slovenska zdravšie životy. Ich vedomosti a odborný prehľad boli pre spoločnosť prínosom počas mimoriadnych situácií, možnosti ochrany zdravia však ponúkali aj laickej verejnosti.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (15. august – 25. august 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 26. august 2022 12:22

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (15. august – 25. august 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (34. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 26. august 2022 10:56

kupaliska_2022_10

V 34. týždni (ku dňu 25.8.2022) dochádzalo k ukončovaniu prevádzky niekoľkých umelých kúpalísk. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie.


RÚVZ taktiež pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa, pričom mnohé vykonané odbery boli poslednými v tohtoročnej kúpacej sezóne (ďalej len „KS“).

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 33. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Piatok, 26. august 2022 09:16

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Evidujeme 2 nové potvrdené prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Opičie kiahne
Piatok, 19. august 2022 14:32

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje k 19.8.2022 na území Slovenskej republiky celkovo 12 laboratórne potvrdených prípadov opičích kiahní.


Keďže ide o pomerne nízky počet, poukazujeme, že z takto malej vzorky pacientov nateraz nemožno vyvodzovať spoľahlivé trendy, ak ide o výskyt a prejavy ochorenia u pacientov žijúcich v SR. Na základe tejto obmedzenej štatistickej vzorky prípadov na území Slovenska však uvádzame niekoľko rámcových informácií, ktoré majú osvetový charakter a môžu napomôcť prevencii ochorenia, jeho včasnej diagnostike a brániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. Naďalej plánujeme dôsledne anonymizovať informácie o jednotlivých pacientoch.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (33. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 19. august 2022 11:30

kupaliska_2022_09V 33. týždni (ku dňu 18.8.2022) regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 32. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Piatok, 19. august 2022 09:12

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Pýtate sa, my odpovedáme: ako vzniká smog a ako sa chrániť počas smogovej situácie? Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 18. august 2022 11:47

smogKvalita ovzdušia sa vyhodnocuje voči limitným a cieľovým hodnotám znečisťujúcich látok na základe celoročných meraní.


Zdraviu škodlivé sú však aj krátkodobé extrémne vysoké hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok. Preto bol z dôvodu ochrany zdravia obyvateľstva zavedený smogový varovný systém. 


Situáciu na Slovensku priebežne monitoruje SHMÚ:
https://www.shmu.sk/sk/?page=2264


Smog
je možné charakterizovať ako mimoriadne znečistenie ovzdušia pri  nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktoré spôsobujú nepriaznivý rozptyl škodlivín (ozón, PM10, SO2 a NO2)  a ich zvýšené koncentrácie v dýchacej zóne človeka.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ/ RÚVZ BB: Upozorňujeme na nárast prípadov kliešťovej encefalitídy Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 18. august 2022 10:13

Úrad verejného zdravotníctva SR spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici upozorňujú na významný medziročný nárast hlásených prípadov kliešťovej encefalitídy na území Slovenskej republiky v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

„Ku dňu 15.08.2022 je na Slovensku hlásených 141 prípadov kliešťovej encefalitídy (KE). Pre porovnanie, v roku 2021 išlo za celý rok o 92 prípadov,” uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. 

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 10 z 163