Kto je prítomný

Máme online 375 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3426
Počet zobrazení obsahu : 19862423
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktuálna epidemiologická situácia - 23. 2. 2022 Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 23. február 2022 16:36

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, charakteristiky vlny omikron, 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch a to vrátane jej zmeny. K dispozícii je tiež vývoj incidencie vo vekových skupinách a vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom.
Sledovať môžete aj vývoj týždenného počtu zaočkovaných osôb a zaočkovanosť po vekových skupinách.

Ministerstvo zdravotníctva v závere prezentácie opätovne približuje návrh na rušenie opatrení po dosiahnutí vrcholu štvrtej epidemickej vlny na Slovensku – návrh uvoľňovania sa skladá z dvoch fáz, pričom na základe ostatného rokovania vlády plánuje prvú fázu spustiť už v sobotu 26.2.2022.

Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si
môžete pozrieť tu.

 
Peľová situácia v SR za 7. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 23. február 2022 15:25

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, brest, jaseň

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom kalendárnom týždni pokračovala peľová sezóna liesky a jelše, ktorých peľ sa v ovzduší na celom území Slovenska vyskytoval väčšinou vo vysokých až veľmi vysokých denných koncentráciách. Rozmary počasia - sneh, dážď, vietor - spôsobovali lokálne výkyvy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

  • Monitorovacia stanica v Banskej Bystrici zachytila najvyššie denné koncentrácie peľu liesky, a to 328 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 149 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 140, v Bratislave 112 a v Trnave 87 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Bratislave, a to 1276 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Trnave 803 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre to bolo 742 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 510 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave - 564 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 122 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 14.02.2022 Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Pondelok, 21. február 2022 12:56

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 14. 2. 2022 celkovo 493 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 469 (95,13 %) vzoriek.


Od 35. kalendárneho týždňa (KT) sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 6. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený takmer vo všetkých odobratých vzorkách, jedna vzorka bola negatívna.

Čítať celý článok...
 
Vplyv solárií na zdravie Tlačiť E-mail
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Piatok, 18. február 2022 14:06

Podľa údajov medzinárodných vedeckých a odborných inštitúcií ( WHO a IARC - medzinárodná agentúra pre výskyt rakoviny ) sa potvrdilo, že používanie solárií môže byť významne nebezpečné z hľadiska vzniku rakoviny kože. Z hľadiska vážnych následkov nadmernej expozície UV žiarenia IARC preradila zdroje solárií z kategórie „pravdepodobne karcinogénne“ do kategórie „karcinogénne pre ľudí“. V posledných rokoch sú UV žiariče vyrábané tak, že produkujú viac UV-B žiarenia, aby sa priblížili slnečnému spektru a urýchlilo sa opálenie. Zároveň sa skracuje čas expozície a intervaly medzi opaľovaním v soláriách a tiež veľkosť exponovanej plochy tela je v soláriách väčšia než pri opaľovaní na slnku.  Najúčinnejšou ochranou pred negatívnymi účinkami UV žiarenia je primárna prevencia od ranného detstva až po dospelosť, založená na edukácii o spôsoboch ochrany zdravia, relevantných znalostiach a vypracovaní návykov a postojov.

Na základe vyššie uvedeného Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil leták a brožúru ,,Soláriá a zdravie´´, ktoré informujú o možných zdravotných rizikách v súvislosti s opaľovaním sa v soláriách.

Čítať celý článok...
 
Konzervovaná kokosová smotana z Thajska Tlačiť E-mail
Oznámenia o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch
Štvrtok, 17. február 2022 16:10

Produktabbildung

Dňa 16. 2. 2022 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Nemecka – migrácia bisfenolu A a cyclo-di-BADGE (CdB) v konzervovanej kokosovej smotane z Thajska.

Ide o výrobok kokosová smotana v konzerve, značka: AROY-D, výr. č.: 8463 (24 x 400 ml) a 8466 (12 x 400 ml), EAN kód: 016229902506, DMT: 16.03.2024, krajina pôvodu: Thajsko, výrobca: Thai Agri Foods Public Company Limited, Thajsko, dovozca: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co KG, Industriestrasse 40-42, Oyten, Nemecko.

V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia bisfenolu A, 262 až 295 μg/kg (max. povolený limit je 50 μg/kg) a migrácia cyclo-di-BADGE (CdB), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Dovozca výrobku Kreyenhop & Kluge GmbH & Co KG distribuoval uvedený výrobok do viacerých štátov EÚ, vrátane SR.

ÚVZ SR v nadväznosti na vyššie uvedené v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje, prípadne zabezpečuje stiahnutie uvedeného škodlivého výrobku z trhu v SR.

Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich späť do miesta predaja.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia - 16. 2. 2022 Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 16. február 2022 17:34

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj počtu pozitívne testovaných, vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, pozitivitu PCR testov podľa okresov, 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch a to vrátane jej zmeny.

Prezentácia obsahuje aj informácie z nemocničného prostredia – príjmy do nemocníc, vývoj počtu hospitalizovaných pacientov, informácie o výkonoch v nemocniciach. Sledovať môžete aj zaočkovanosť po vekových skupinách a týždenný počet zaočkovaných.

V dokumente nájdete rámcujúce informácie o epidemickom vývoji a zaočkovanosti v krajinách, ktoré rušia protiepidemické opatrenia. Ministerstvo zdravotníctva približuje aj vlastný návrh na rušenie opatrní po dosiahnutí vrcholu štvrtej epidemickej vlny na Slovenku – návrh obsahuje dve fázy.


Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 
Peľová situácia v SR za 6. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 16. február 2022 14:27

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité , 

  • spóry húb - Cladospórium (čerňovka), Alternária, Epicoccum (nadguľka), Stemphylium (tyčinkovec)


Začíname peľové spravodajstvo 2022.
Začiatok roka 2022 je veľmi podobný s uplynulým, priniesol so sebou okrem pomerne teplej zimy a početných daždivých dní aj sneh a veľmi silné mrazy koncom januára a začiatkom februára. Sneh, vietor a silné mrazy boli hlavnou príčinou toho, že sme z bezpečnostných dôvodov nemohli spustiť prevádzku našich monitorovacích staníc. Zlepšenie podmienok na strednom a severnom Slovensku nám umožnilo spustiť všetky monitorovacie stanice od pondelka 7. 2. 2022. Tento týždeň tak máme k dispozícii prvé výsledky monitoringu peľovej situácie za celé Slovensko

Čítať celý článok...
 
Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (novely vyhlášok k režimu na hraniciach, činnosti prevádzok a karanténe osôb) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 15. február 2022 17:24

Novelizácia vyhlášok je primárne reakciou na aktuálne dianie súvisiace s Ukrajinou. Zmeny vo vyhláškach boli prerokované s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a konzíliom odborníkov.

Vyhlášky sú uverejnené vo Vestníku vlády SR s účinnosťou od 16.2.2022:

 

Prehľad zmien vo vyhláškach

Čítať celý článok...
 
Výsledky februárového sekvenovania k 15.2.2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 15. február 2022 16:25

Variant omikron vírusu SARS-CoV-2 pokračuje podľa priebežných februárových výsledkov sekvenácie v trende postupného vytláčania variantu delta.

Vysoký podiel delta variantu zaznamenalo iba jedno sekvenačné pracovisko - tu však sekvenovali aj také pozitívne vzorky, ktoré pochádzali z prvých dvoch januárových týždňov a boli odobraté vybraným osobám v rámci epidemiologického vyšetrovania.

Ak tieto konkrétne výsledky vypustíme, vo vzorkách odovzdaných na sekvenáciu v prvej polovici februára vychádza podiel variantu omikron na približne 90 %. Ide zväčša o vzorky s dátumom odberu spred týždňa.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 15.2.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Utorok, 15. február 2022 12:15

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, v Španielsku, vo Švédsku, vo Francúzsku a na Slovensku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/00203/22
názov: Clinic Clear, Whitening Body Lotion výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: dodo cosmetics
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 006947
čiarový kód: 6 181100 284225
krajina pôvodu: Togo
výrobca: dodo cosmetics
                Lomé, 
                Togo-Lomé 11 BP 112, Tógska republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 500 ml, biela plastová fľaša s oranžovým vyklápacím uzáverom a dávkovačom. Fľaša je zabalená v potlačenej oranžovej plastovej fólii, na ktorej je uvedený dátum výroby 11/20 a dátum spotreby 11/24, viď obrázky.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 10 z 145