Kto je prítomný

Máme online 694 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3228
Počet zobrazení obsahu : 18377677
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 2. jún 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 02. jún 2021 14:27

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku, ich premietnutie do COVID automatu a vývoj situácie v okolitých štátoch. Prezentácia obsahuje informácie o príjmoch, prepusteniach a obsadenosti nemocníc, ako aj o priebehu vakcinácie na Slovensku, vrátane vývoja zaočkovanosti prvou dávkou po vekových skupinách.  V závere prezentácie nájdete aktualizovaný prehľad okresov podľa stupňa varovania či ostražitosti, ktorý platí od budúceho týždňa.

 

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 2. jún 2021) pdf

 
WHO zjednodušila názvy variantov SARS-CoV-2. Prečo sú niektoré varianty epidemiologicky závažné? Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 02. jún 2021 14:10

Všetky vírusy, vrátane SARS-CoV-2, sa časom menia. Väčšina zmien (mutácií) nemá takmer žiaden vplyv na vlastnosti vírusu. Niektoré zmeny však môžu ovplyvniť napríklad to, ako ľahko sa vírus šíri, aké závažné ochorenie spôsobuje, účinnosť vakcín či terapeutických liekov, prípadne diagnostických nástrojov alebo iných opatrení v oblasti verejného zdravia a sociálnych opatrení.

Práve preto Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci s partnermi, expertnými sieťami, národnými orgánmi, inštitúciami a výskumníkmi priebežne monitoruje a hodnotí vývoj vírusu SARS-CoV-2.


Prečo a ako sa mení označenie variantov

Vedecké označenie variantov, ktoré pozostáva z kombinácie číslic a písmen, bolo nepraktické pri komunikácii s verejnosťou a aj v mediálnej praxi. Do popredia sa preto dostali pomenovania variantov odkazujúce na krajinu, v ktorej sa jednotlivé varianty podarilo prvýkrát zdokumentovať.

Čítať celý článok...
 
Uplynulá chrípková sezóna bola bez celoštátnej epidémie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 02. jún 2021 13:56

Chrípková sezóna 2020/2021 nebola poznamenaná celoštátnou chrípkovou epidémiou. Na úrovni krajov pretrvávali lokálne epidémie.

V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2019/2020 sme zaznamenali pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO). Počet lekármi hlásených ARO klesol o takmer 72 %, hlásených prípadov CHPO o takmer 84 %.


Akútne respiračné ochorenia - porovnanie sezón

Sezóna

Počet prípadov

Chorobnosť*

2019/2020

1 204 192

47 351,3

2020/2021

345 029

17 250,3

* počet ochorení na 100-tisíc obyvateľov


Chrípka a chrípke podobné ochorenia tvorili v uplynulej sezóne 5,5 % všetkých ARO. V predchádzajúcej sezóne to bolo 9,6 % všetkých ARO.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň bez tabaku 2021 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 31. máj 2021 07:47

fajcenie2Deň 31. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň bez tabaku. Cieľom kampane, do ktorej sa zapája aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), je povzbudiť ľudí k rozhodnutiu prestať fajčiť, ponúknuť im potrebné nástroje pomoci a podporiť ich v kritických momentoch počas abstinencie.

Dôvody, prečo prestať fajčiť, zdôraznila pandémia
Najsilnejšou motiváciou pre skoncovanie s fajčením je uvedomenie si závažných negatívnych dopadov pôsobenia tabakových výrobkov na vlastné zdravie. Je vedecky dokázané, že fajčenie alebo užívanie tabakových výrobkov výrazne zvyšuje náchylnosť na respiračné, srdcovo-cievne, onkologické a iné ochorenia.

„V kontexte súčasnej koronavírusovej pandémie už možno vyhodnotiť, že tabakový dym má imunosupresívny účinok, vďaka čomu sú fajčiari náchylnejší na infekciu. Predpokladá sa, že cigaretový dym spôsobuje oxidačný stres a reakcie zápalu, čo vedie k väčšej náchylnosti na vírusové a bakteriálne infekcie. Častý a opakovaný kontakt fajčiarov (cesta z ruky do úst) predstavuje možný prenos infekcie,“ uviedla Timea Záluszká z Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
27. 5. 2021 - 212. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 27. máj 2021 18:26

212. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 26. máj 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 26. máj 2021 16:13

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku, ich premietnutie do COVID automatu a vývoj situácie v okolitých štátoch. Prezentácia obsahuje informácie o príjmoch, prepusteniach a obsadenosti nemocníc, ako aj o priebehu vakcinácie na Slovensku, vrátane vývoja zaočkovanosti prvou dávkou po vekových skupinách.  V závere prezentácie nájdete aktualizovaný prehľad okresov podľa stupňa varovania či ostražitosti, ktorý platí od budúceho týždňa.

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 26. máj 2021) pdf

 
Informácia k infekciám SARS-CoV-2 u osôb s pozitívnou očkovacou anamnézou Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 24. máj 2021 12:37

Výskumy aj prax jednoznačne potvrdzujú, že vakcíny proti COVID-19 sú vysoko účinné. V ojedinelých prípadoch sa však môže infikovať aj taká osoba, ktorá bola zaočkovaná. Pozorovania z terénu a nami zistené proporcie osôb, u ktorých pravdepodobne nedošlo po očkovaní k očakávanej imunitnej odpovedi, sú v zhode s očakávaniami na základe deklarovanej účinnosti vakcín.

K 18. máju 2021 evidujeme spolu 456 585 prípadov COVID-19 (údaj z IS EPIS za rok 2021), pričom bolo hlásených 7766 prípadov pozitivity u zaočkovaných osôb.
Po prvej dávke vakcíny išlo o 6137 prípadov pozitivity z celkového počtu 1 437 945 osôb zaočkovaných 1. dávkou. Vo všeobecnosti tento počet nepresahuje proporciu 0,4%, aj keď kompletná ochrana sa po  prvej dávke vakcíny neočakáva.
V prípade vakcíny od Astra Zeneca (AZ) sme osobitne vypočítali proporciu pozitivity po podaní jednej dávky v  intervale viac ako 4 týždne po podaní 1. dávky. V tomto prípade sa prípady pozitivity vyskytovali  v proporcii 0,2% ( Astre Zeneca sme sa osobitne venovali vzhľadom na jej postavenie vo vyhláškach ÚVZ SR: 4 týždne po prvej dávke AZ si už možno nahradiť negatívny test dokladom o zaočkovaní)

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 19. máj 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 19. máj 2021 14:28

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku, ich premietnutie do COVID automatu či porovnanie situácie v okolitých štátoch. Prezentácia obsahuje informácie o príjmoch, prepusteniach a obsadenosti nemocníc, ako aj o priebehu vakcinácie na Slovensku vrátane regionálneho zastúpenia osôb v čakárni.  V závere prezentácie nájdete aktualizovaný prehľad okresov podľa stupňa varovania či ostražitosti, ktorý platí od budúceho týždňa.

 

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 19. máj 2021) pdf

 
ÚVZ SR: Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 18. máj 2021 20:04

Záplavy sú najčastejším typom prírodných katastrof. Správnym konaním nielen počas nich, ale aj po ich ústupe, možno znížiť počet zdravotných poškodení u ľudí a možno výrazne ovplyvniť dopad následkov. Úrad verejného zdravotníctva SR preto zverejňuje odporúčania, ktoré zahŕňajú zásady likvidácie následkov po záplavách a základné hygienické požiadavky, ktoré treba dodržiavať.


  • ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY


UMÝVANIE RÚK, DEZINFEKCIA RÁN
Ruky si umývajte často a dôkladne mydlom. Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré vám umožní chrániť si zdravie počas sanácie a obnovy vašich domovov. Umývajte si ruky vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi. Rovnako vždy pred konzumáciou jedla a pitia, pred a po použití toalety a predtým, než sa dotýkate svojej tváre.

Každé zranenia a odreniny treba okamžite ošetriť a vydezinfikovať. Rovnaké pravidlo platí aj pri rozškrabaných štípancoch od hmyzu a záderoch, pretože do tela sa môže dostať infekcia. Pozor si treba dávať aj na zanesenie infekcie do očí a nosa pri pretieraní očí, čistení nosa a celej tváre – používajte jednorazové papierové vreckovky. Pri rozsiahlejšom zranení je mimoriadne dôležité kontaktovať a vyhľadať lekára.

Čítať celý článok...
 
Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za apríl 2021 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 18. máj 2021 19:54

Na Slovensku naďalej významne prevažuje „britský variant“ pandemického vírusu. Z celkového počtu 1176 aprílových pozitívnych vzoriek z rôznych regiónov Slovenska (1 vzorka = 1 pacient), bol „britský variant“ potvrdený sekvenovaním v 1145 prípadoch, čo je takmer 97,4%.


„Juhoafrický variant“
bol identifikovaný v siedmich prípadoch, čo je 0,6 % všetkých sekvenovaných vzoriek.


Takzvaný indický variant
bol potvrdený v jednom prípade.


U 23 pozitívnych osôb bol zaznamenaný iný variant pandemického vírusu (2%), zaraďujeme sem napríklad český variant a podobne.


Do sekvenovania sa zapojili Úrad verejného zdravotníctva SR, Biomedicínske centrum SAV a Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 18.5.2021 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Utorok, 18. máj 2021 10:06

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Rakúsku, Nemecku a v Španielsku. Ide o nasledujúce výrobky:1.hlásenie č.A12/00581/21

názov: Henna Herbal Black 1.0 – farba na vlasy

značka: PCC Brands

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 354

čiarový kód: 8904061205782

krajina pôvodu: India

výrobca: neuvedené

popis: čierna farba na vlasy, plastové vrecko v kartónovej škatuľke, viď. obrázok.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 116