Kto je prítomný

Máme online 319 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3606
Počet zobrazení obsahu : 20877068
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Peľová situácia v SR za 26. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 06. Júl 2022 14:51

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:


  • trávy z čeľade lipnicovité, ambrózia, palina, gaštan, pajaseň, lipa, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcim peľom rastlín z čeľade pŕhľavovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia – tráv z čeľade lipnicovitých – pokračuje, ale aj vzhľadom na veľké sucho sa peľ tráv na väčšine územia vyskytuje v nižších koncentráciách ako po iné roky.

Čítať celý článok...
 
Leto 2022: Ako si chrániť zdravie počas horúčav a odporúčania pre cestovateľov Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 01. Júl 2022 15:00

nahlad_plagat_leto_2022Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vám počas dovolenkovej sezóny prináša odporúčania pre dovolenkárov a cestovateľov, sumár základných pravidiel prevencie proti následkom horúčav a praktické zásady skladovania a prípravy potravín v letných mesiacoch.

Odporúčania pre dovolenkárov a cestovateľov

Radí PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky

Dovolenková sezóna 2022 počas pandémie COVID-19

Vírus SARS-CoV-2 cirkuluje aj v letných mesiacoch, hoci závažnosť epidemiologickej situácie v jednotlivých krajinách je odlišná. V rámci cestovania počas dovolenkovej sezóny preto dôrazne odporúčame dodržiavať štandardné preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19.

  • Ak ešte nie ste zaočkovaní, v dostatočnom predstihu pred cestou absolvujte očkovanie proti COVID-19, prípadne využite možnosť posilňujúcej dávky vakcíny (významne tým znížite riziko ťažkého priebehu ochorenia a hospitalizácie v zahraničí či po návrate domov),
  • oboznámte sa s epidemiologickou situáciou v cieľovej destinácii či v tranzitných krajinách a prispôsobte tomu svoje správanie počas pobytu, pripravte si potrebné potvrdenia a vyplňte formuláre, ak sú vyžadované (či už v cieľovej krajine alebo prepravcom), a vopred si premyslite, ako budete postupovať v prípade výskytu príznakov COVID-19 počas pobytu v zahraničí,
  • snažte sa dodržiavať dostatočný fyzický odstup - vzdialenosť jeden až dva metre od ostatných,
  • používajte respirátor/rúško na miestach, kde nie je možné udržiavať si fyzický odstup (chirurgické rúško alebo respirátor FFP2), odporúčame chrániť sa najmä v interiéroch s väčším počtom ľudí a v dopravných prostriedkoch,
  • dodržiavajte respiračnú etiketu (kašľanie a kýchanie do jednorazovej vreckovky alebo lakťa) a dôslednú hygienu rúk (pravidelné umývanie rúk mydlom a vodou alebo používanie dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu),
  • zvážte cestovanie, ak máte príznaky COVID-19, čakáte na výsledky testovania, alebo ste boli v úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19.
Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (26. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 01. Júl 2022 14:31

kupaliska_2022_02V 26. týždni (ku dňu 30.6.2022) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrolách pripravenosti na kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) a odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky.

RÚVZ vykonávali v povolených zariadeniach v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu kúpalísk a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. Taktiež pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 26. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 10 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 25. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Piatok, 01. Júl 2022 13:45

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 61 ČOV.

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 25. kalendárneho týždeň bolo celkovo vyšetrených 1506 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1466 (97,34 %) vzoriek.

Čítať celý článok...
 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 30. jún 2022 10:32

Usmernenie nadobúda účinnosť k 1.7. 2022 a vydáva sa s cieľom aktualizovať podmienky prevádzky zotavovacích podujatí.


Zotavovacie podujatie podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. Zotavovacie podujatia verejnosť pozná aj pod názvom „tábory“.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia – 28.6.2022 Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 29. jún 2022 12:34

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, priebežné výsledky monitoringu variantov vírusu SARS-CoV-2 na Slovensku a dáta zo sekvenácie podľa krajov. Sledovať môžete tiež vývoj počtu pozitívne testovaných, vývoj počtu testov a pozitivity testov a informácie o 7-dňovej PCR incidencii v okresoch. Materiál obsahuje aj vývoj výjazdov záchranárov ku COVID pacientom a počet týchto výjazdov podľa krajov, vývoj príjmov do nemocníc a rozdelenie hospitalizovaných pacientov podľa primárnej diagnózy. V prezentácii je zverejnená aj krátkodobá stratégia manažmentu pandémie COVID-19.


Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva si môžete pozrieť tu.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 25. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 29. jún 2022 09:25

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • trávy z čeľade lipnicovité, gaštan, pajaseň, lipa, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V ovzduší na území Slovenska dominoval v uplynulom týždni peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcim peľom pŕhľavovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia - tráv z čeľade lipnicovitých - prešla svojím prvým vrcholom. Denné koncentrácie peľu drevín dosahujú už len veľmi nízke hladiny.

Čítať celý článok...
 
Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 28. jún 2022 09:34

Extrémne zvýšené teploty môžu spôsobovať záťaž zamestnancov teplom na väčšine pracovísk. U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. Za účelom prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom počas letného obdobia odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR zabezpečiť na pracoviskách tieto preventívne opatrenia:

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (20. jún – 26. jún 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 27. jún 2022 15:07

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (20. jún – 26. jún 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (25. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 24. jún 2022 13:33

kupaliska_2022_01V 25. týždni (ku dňu 23. 6. 2022) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrolách pripravenosti a odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 25. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 5 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 157