Kto je prítomný

Máme online 354 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3426
Počet zobrazení obsahu : 19862279
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Svetový deň vody 2022 Tlačiť E-mail
Svetový deň vody
Piatok, 04. marec 2022 10:57

Svetový deň vody 2022 (pdf)sdv2022                                                                                                                                                                                                     

 
Aktuálna epidemiologická situácia - 2. 3. 2022 Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 03. marec 2022 18:47

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj počtu pozitívne testovaných, 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch a to vrátane jej zmeny, vývoj incidencie vo vekových skupinách a vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom.

Sledovať môžete aj vývoj príjmov do nemocníc, hospitalizácií pacientov a tiež týždenného počtu zaočkovaných.


Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 
Vojna na Ukrajine: pomáhajú aj hygienici Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 03. marec 2022 16:15

Úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy pracujú na manažmente možných rizík. Príslušné RÚVZ-y epidemiologickú situáciu od začiatku dôsledne monitorujú s dôrazom na ľahko prenosné, ale i závažné prenosné ochorenia, predovšetkým respiračné. RÚVZ sú pripravené poskytnúť súčinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ďalším inštitúciám.


Tým, že situáciu od začiatku priebežne monitorujeme, vieme v prípade zhoršenia situácie zareagovať, najmä v prípade vzniku ohnísk nákazy.  Spolu s lekármi  v prípade potreby určujeme, ktoré osoby majú byť zaradené do karantény, či už v prípade COVID-19 alebo iných prenosných ochorení.


Regionálne úrady zároveň usmerňujú zariadenia, ktoré slúžia alebo perspektívne môžu slúžiť na ubytovanie osôb prichádzajúcich z Ukrajiny.


Ak si to situácia bude vyžadovať, sme pripravení zvolať miestne krízové štáby.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň obezity 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 03. marec 2022 16:02

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa osvetová kampaň nesie v duchu témy „Každý musí konať!“. Veľká časť populácie si totiž osvojila nezdravé stravovacie návyky a sedavý spôsob života. Tieto rizikové faktory je potrebné eliminovať na celosvetovej úrovni, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity u ľudí.


Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.


Zdravotné následky a riziká obezity


Obezita je zväčša zapríčinená nevyváženým príjmom a výdajom energie. Dochádza k nahromadeniu tuku v ľudskom organizme, ktoré vedie k zhoršeniu zdravotného stavu obézneho človeka.


Obezita vo veľkej miere prispieva k rozvoju ďalších chronických neprenosných ochorení, ktorými sú napríklad: choroby srdca, obličiek a pečene, vysoký krvný tlak, diabetes mellitus či viaceré druhy rakoviny (rakovina prsníka, maternice, hrubého čreva, prostaty a pod.). Obezita môže taktiež negatívne vplývať na psychiku daného jednotlivca, ktorý môže trpieť depresiami a byť stigmatizovaný.


V konečnom dôsledku obezita spôsobuje väčšiu úmrtnosť ako následky fajčenia. U obéznych pacientov je v porovnaní s osobami s primeranou hmotnosťou až trikrát väčšie riziko, že budú čeliť rôznym onkologickým ochoreniam, cukrovke, či artériovej hypertenzii. Ľudia s obezitou majú tiež dvakrát väčšiu pravdepodobnosť hospitalizácie v súvislosti s  ochorením COVID-19.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 3.3.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Štvrtok, 03. marec 2022 15:33

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán  vo Švédsku. Ide o nasledujúci výrobok:


1. hlásenie č. A12/00376/22

názov: Fashion Fair Cream krém na zosvetlenie pokožky

značka: BENEKS  ̍

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: B0276

                           12/2019

                           12/2024

čiarový kód: 23589647586218

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Beltapharm S.p.A, Via Stelvio 66, 20095 Cusano Milanino (Milan), Taliansko

zodpovedná osoba: Beneks Pharmaceuticals LTD, n. 4B Dupe Otegbola Street, Satelite Town Lagos, Nigeria

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 25g, výrobok na zosvetlenie pokožky, ktorý je zabalený v ružovej kartónovej škatuľke, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 28. február 2022 17:10

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredím radiačnej monitorovacej siete. Monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky, ako aj monitorovanie prítomnosti rádionuklidov v jednotlivých zložkách životného prostredia a potravinového reťazca vykonáva nepretržite.

Na celom území Slovenskej republiky sú rovnomerne rozmiestnené desiatky detekčných zariadení, ktorými kontinuálne monitoruje prítomnosť rádionuklidov v ovzduší.

Radiačná situácia na území Slovenskej republiky je aktuálne štandardná. Zatiaľ neboli zaznamenané žiadne odchýlky od bežne meraných hodnôt.

Na akékoľvek zmeny a prítomnosť umelých rádionuklidov v ovzduší sme pripravení promptne reagovať. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sústavne sleduje radiačnú situáciu na našom území a o zmenách a ďalšom postupe bude verejnosť bezodkladne informovať.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 28.2.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Pondelok, 28. február 2022 11:29

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Švédsku, vo Fínsku a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie INFO/00010/22

názov: Eyeliner EL05 - farba na tetovanie

značka: Starcolor Campomats Human Technology

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: LOT No 012026(01)

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

distribútor: Nordic Medical Sweden AB, Jägerhornsväg 5, 141 75 Kungens kurva, Švédsko

výrobok ponúkaný cez internet: Astomed

popis: plastová fľaška, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Novela vyhlášky k prekrytiu horných dýchacích ciest Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Nedeľa, 27. február 2022 22:49

Účinnosť: 28. februára 2022
Link na vyhlášku

Od pondelka 28. februára 2022 žiaci základných a stredných škôl nebudú musieť mať počas vyučovania prekryté horné dýchacie cesty. Mimo priestorov triedy, teda v situácii, keď dochádza k premiešavaniu, musia mať žiaci naďalej prekryté dýchacie cesty minimálne rúškom.

V školách naďalej platia ďalšie opatrenia ako je napríklad samotestovanie či ranný filter. Pedagógovia musia mať v triedach naďalej prekryté dýchacie cesty minimálne rúškom.

Rúška u žiakov už nie sú v triedach povinné vo väčšine krajín EÚ.

 
Novela vyhlášky k domácej izolácii a karanténe Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 25. február 2022 17:50

Účinnosť: 26. február 2022

Link na vyhlášku


Povinná karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa od 26. februára 2022 nebude vzťahovať na žiakov základných a stredných škôl, deti v materskej škole alebo v obdobnom zariadení a na pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak:

  • táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia a

  • kontakt s pozitívnou osobou bol v rámci školy alebo iného obdobného zariadenia


Osoby, ktoré dovŕšili 6. rok života, musia mať po kontakte s pozitívnou osobou následne na verejnosti 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, ktorý môžu deti a žiaci v škole a v školskom zariadení nahradiť rúškom.

Úzke kontakty musia ďalej dodržiavať hygienu rúk a počas 10 dní obmedziť sociálny kontakt na príslušný kolektív triedy. 

Čítať celý článok...
 
Informácia k novým vyhláškam (prevádzky maloobchodu a služieb, hromadné podujatie, nemocnice, väznice) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 24. február 2022 16:58
  • S účinnosťou od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime “základ”. Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+.

  • Pre časť prevádzok a pre hromadné podujatia budú stále platiť kapacitné obmedzenia. Vo väčšine prípadov sa rušia.

  • Prevádzky služieb (napr. gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby) budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00; obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky.

  • S účinnosťou od soboty 26. februára sa rušia vyhlášky, ktoré plošne obmedzovali návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc a návštevy v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.

  • Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti stanoviť aj prísnejšie opatrenia, než stanovujú celoslovenské vyhlášky.


1.
        Vyhláška k hromadným podujatiam


Účinnosť:
26. februára 2022

Link na vyhlášku


Všetky hromadné podujatia budú môcť byť organizované v režime “základ”.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 145