Kto je prítomný

Máme online 360 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3426
Počet zobrazení obsahu : 19862370
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 31. marec 2022 12:13

Zrušenie plošných obmedzení prevádzok a hromadných podujatí v praxi znamená, že za ochranu vlastného zdravia a zdravia svojich najbližších musí prevziať zodpovednosť každý jeden z nás. Okrem zaočkovania sa proti COVID-19 (vrátane dôležitej posilňujúcej dávky) a povinného nosenia respirátora v rizikových situáciách preto naďalej odporúčame priebežne dodržiavať aj vybrané postupy, ktoré boli dlhodobo súčasťou stratégie prevencie šírenia nákazy v každodennom živote.

Početné opatrenia, ktoré sa nachádzali vo vyhláškach ÚVZ SR, už od istého času nie sú povinné. V čase, kedy však stále pretrvávajú vysoké denné prírastky nových prípadov ochorenia, má ich dodržiavanie naďalej význam, a preto ich Úrad verejného zdravotníctva SR zapracoval do odporúčaní hlavného hygienika SR. Zvýšený hygienický štandard je totiž relatívne jednoduchou cestou, ako znižovať riziko nákazy a šírenia ochorenia COVID-19, ako aj iných respiračných infekcií.

Jednotlivé postupy majú odporúčací charakter a pomôžu vám znižovať riziko infekcie v špecifických situáciách či prevádzkach.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia – 30.3.2022 Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 31. marec 2022 08:33

Prezentácia obsahuje porovnanie trendu incidencie v susedných krajinách a porovnanie súčasnej situácie s druhou vlnou na Slovensku. Sledovať môžete pozitivitu PCR testov a 7-dňovú incidenciu podľa okresov, vývoj hospitalizácií pacientov s potvrdeným COVID-19 po krajoch, celkový vývoj hospitalizácií a počet výjazdov záchranárov ku COVID pacientom.

Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu (PDF).

 
Peľová situácia v SR za 12. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 30. marec 2022 12:45

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

 • jelša, lieska, breza, cyprusovité-tisovité, brest ,hrab, jaseň, topoľ, vŕba, dub

 • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


Teplé a veterné dni priniesli v uplynulom kalendárnom týždni vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Pokračovala peľová sezóna liesky, jelše, drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a topoľa. Pribudol peľ brezy a hrabu. Peľová sezóna liesky a jelše v dôsledku peľu transportovanému vzdušnými prúdmi z chladnejších oblastí opäť nabrala na sile a peľ týchto alergénov miestami dosahoval veľmi vysoké denné koncentrácie. Peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a jaseňa sa z teplejších oblastí posunula na stred, sever a východ Slovenska. Výrazne sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu topoľa a vŕby.

 • Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, 646 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 438 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 420 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave 221 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Banskej Bystrici, 801 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 335 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 163 a v Bratislave 100 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave – 1128 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 1040 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 731 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 358 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Žiline 358 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave a v Nitre 63 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Peľ topoľa dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Nitre, 139 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 72 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (14. marec – 25. marec 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 25. marec 2022 14:47

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (14. – 25. marec 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 21.03.2022 Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Piatok, 25. marec 2022 14:31

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 21.03.2022 odobrali celkovo 737 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 714 (96,88 %) vzoriek.


Od 35. KT 2021 sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 11. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Čítať celý článok...
 
Jarná únava: ako sa prejavuje a ako dlho zvyčajne trvá? Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 25. marec 2022 12:04

Koniec zimy znamená nielen prebúdzanie prírody, ale aj „prebúdzanie“ ľudského organizmu. Telo musí upraviť niektoré fyziologické procesy a reagovať na meniace sa pomery v životnom prostredí i v životospráve.


Mladý a zdravý organizmus sa obvykle zmenám prispôsobuje ľahšie než organizmus ľudí v strednom a vyššom veku. S nástupom jari sa tak začína u citlivých ľudí prejavovať takzvaná jarná únava, vo zvýšenej miere sa objavuje u meteosenzitívnych ľudí, osôb s nízkym tlakom alebo u seniorov.


Jarná únava vzniká ako reakcia organizmu na teplotné a tlakové výkyvy, zmeny v trvaní slnečného svitu, ako na aj zmeny v životospráve – spravidla po zimných pasívnejších mesiacoch dochádza k úprave stravy a k zvýšeniu fyzickej aktivity.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia – 23.3.2022 Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 23. marec 2022 17:02

Prezentácia obsahuje informáciu o raste prípadov v EÚ v súvislosti s uvoľnením opatrení a subvariantu omikronu BA.2 a základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku. Sledovať môžete vývoj počtu pozitívne testovaných, 7-dňovú PCR incidenciu v okresoch a to vrátane jej zmeny. Zobrazené sú informácie zo sekvenovania pozitívnych vzoriek – postupný nárast zastúpenia subvariantu BA.2 na Slovensku, vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, vývoj hospitalizovaných pacientov podľa diagnózy, príjmy do nemocníc a denné úmrtia na a s COVIDom.

Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu (PDF).

 
Peľová situácia v SR za 11. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 23. marec 2022 13:38

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

 • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, brest, jaseň, topoľ, vŕba, dub

 • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


Teplejšie počasie v uplynulom kalendárnom týždni prispelo k výraznému nárastu denných koncentrácií peľu na celom území Slovenska. Pokračovala peľová sezóna liesky, jelše, drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a topoľa. Peľová sezóna liesky a jelše na strednom, severnom a východnom Slovensku nabrala druhý dych. Peľ liesky a jelše v ovzduší dosahoval miestami veľmi vysoké denné koncentrácie najmä vďaka peľu transportovanému z chladných horských dolín. Peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a jaseňa sa z teplejších oblastí pomaly posúva aj na stred, sever a východ Slovenska. Výraznejšie sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu topoľa a vŕby.

 • Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia stanica v Žiline, a to 1030 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 480 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Košiciach 384 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Banskej Bystrici, 801 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 335 peľových zŕn v m3 vzduchu , v Košiciach 163 a v Bratislave 100 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave – 1128 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 1040 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 731 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 358 peľových zŕn v m3 vzduchu.

 • Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Žiline, 358 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave a Nitre 63 peľových zŕn v m3 vzduchu .

 • Peľ topoľa dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Nitre, 139 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Banskej Bystrici 72 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 14.03.2022 Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Pondelok, 21. marec 2022 14:02

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 14.03.2022 odobrali celkovo 688 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 665 (96,66 %) vzoriek.


Od 35. kalendárneho týždňa (KT) sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 10. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Čítať celý článok...
 
Fotoreportáž: Radiačná ochrana na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Nedeľa, 20. marec 2022 09:54

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredím radiačnej monitorovacej siete. Radiačnú situáciu na Slovensku monitorujeme nepretržite už desiatky rokov.

Navyše, v súčasnosti máme aktuálne v neustálej pohotovosti deväť mobilných jednotiek pripravených zasahovať v teréne 24 hodín, sedem dní v týždni.

Na celom území Slovenska sú rovnomerne a v rôznych nadmorských výškach rozmiestnené desiatky detekčných zariadení viacerých inštitúcií, ktorými monitorujeme gama žiarenie v ovzduší. Niektoré z nich sa nachádzajú aj na vybraných strechách úradov verejného zdravotníctva. Pri neobvyklých hodnotách dostanú pracovníci radiačnej ochrany upozorňujúci e-mail a sms. Na vybraných strechách úradov sa nachádzajú aj filtračné zariadenia, ktorými monitorujeme prítomnosť rádionuklidov v aerosóloch v ovzduší a v prípade akejkoľvek udalosti vieme mať informáciu o stave ovzdušia za cca. desať minút.

Údaje o radiačnej situácii získavame aj zo zahraničia a aj v prípade udalosti mimo Slovenska vieme pomocou počítačovej simulácie cez inteligentný prognózovací systém veľmi promptne zistiť prognózu dopadov na Slovensku, čo nám dáva dostatok času na prijatie opatrení na ochranu obyvateľstva.

Na prítomnosť rádionuklidov pravidelne monitorujeme rieky, potraviny, mlieko, huby a ďalšie iné.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 6 z 145