Kto je prítomný

Máme online 349 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3426
Počet zobrazení obsahu : 19862242
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Svetový deň zdravia 2022 - „Naša planéta, naše zdravie“ Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 07. apríl 2022 09:37

Klimatická kríza je aj krízou zdravia. Upozorňuje na to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v rámci tohtoročného Svetového dňa zdravia, 7. apríla 2022. WHO odhaduje, že environmentálne príčiny ročne pripravia o život 13 miliónov ľudí na svete.
 

Zmena klímy vplýva na zdravie obyvateľov niekoľkými spôsobmi:

  1. Znečistenie ovzdušia má dopad na fyzické zdravie ľudí.

  2. Extrémne počasie, záplavy a suchá ohrozujú potravinovú bezpečnosť a dostupnosť potravín, ovplyvňujú šírenie infekčných ochorení, ale môžu spôsobiť alebo podnietiť aj presídľovanie ľudí.

 

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia – 6.4.2022 Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 06. apríl 2022 14:02

Prezentácia obsahuje porovnanie trendu incidencie v susedných krajinách a porovnanie súčasnej situácie s druhou vlnou na Slovensku. Sledovať môžete pozitivitu PCR testov a 7-dňovú incidenciu podľa okresov, vývoj hospitalizácií pacientov s potvrdeným COVID-19 a počet výjazdov záchranárov ku COVID pacientom. Materiál obsahuje aj informácie o zastúpení jednotlivých subvariantov vírusu v SR, o vývoji incidencie v jednotlivých vekových skupinách a vývoj situácie v EÚ.


Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva zo stredajšej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu (PDF).

 
Peľová situácia v SR za 13. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 06. apríl 2022 13:28

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • jelša, lieska, breza, cyprusovité-tisovité brest, hrab, jaseň, topoľ, vŕba, dub, smrekovec

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


Zmeny počasia priniesli v uplynulom kalendárnom týždni veľké rozdiely vo výške denných koncentrácií peľu v rámci Slovenska. Zatiaľ čo na severe Žilina zachytila väčšinou len stredné denné koncentrácie peľu, v Bratislave sa denné koncentrácie peľu pohybovali v tisíckach peľových zŕn na m3 vzduchu a v Banskej Bystrici, Nitre a Košiciach to boli stovky peľových zŕn na m3 vzduchu. Na strednom a východnom Slovensku vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti došlo v druhej polovici týždňa k výraznému poklesu množstva peľu v ovzduší. Prekvapením boli veľmi vysoké koncentrácie peľu brezy v Bratislave, oproti predchádzajúcim rokom sa tak udialo s asi o 10-dňovým predstihom. Na ostatnom území peľ brezy dosahoval väčšinou len stredné denné hladiny. Denné hladiny peľu jelše a liesky poklesli na celom území, čo súvisí s končiacou sezónou týchto druhov v chladných oblastiach. Pokračovala sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa, topoľa, brestu, hrabu, vŕby a duba.

Čítať celý článok...
 
Melamínový podnos HUBERT TRAY s obsahom bambusu Tlačiť E-mail
Oznámenia o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch
Utorok, 05. apríl 2022 13:40

Dňa 4.4.2022 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) zaslané informačné oznámenie z Českej republiky o nepovolenom použití bambusu vo výrobku melamínový podnos HUBERT TRAY, W27xL38 cm, EAN kód: 5710046019298, číslo výrobku: 4911272, výrobná dávka: 1021, materiál: melamín, bambus, Made in China, vyrobený pre JYSK a/s, Dánsko.


Predajca: JYSK Sp. Z o.o., Poľsko, distribuoval dotknuté výrobky do rôznych štátov EÚ, vrátane SR v celkovom množstve 2 760 ks.


V SR distribútor JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava distribuoval výrobky do jednotlivých predajní JYSK.

Čítať celý článok...
 
Informácia k zrušeniu hraničnej vyhlášky a k novej vyhláške k prekrytiu dýchacích ciest Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 04. apríl 2022 15:30

Účinnosť: 6. apríla 2022

Link na vyhlášku: 

1. Zrušenie vyhlášky k režimu na hraniciach:

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Poznámka: Zrušujúce ustanovenie k vyhláške určujúcej režim na hraniciach nájdete v paragrafe 4 vyhlášky upravujúcej prekrytie dýchacích ciest.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (26. marec – 3. apríl 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 04. apríl 2022 12:13

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (26. marec – 3. apríl 2022) neboli na našom území ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.

Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Reagujeme na nedostatok miest v škôlkach Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 01. apríl 2022 15:52

Úrad verejného zdravotníctva SR zaslal dňa 24.3. 2022 všetkým regionálnym úradom (RÚVZ) informáciu, podľa ktorej je vzhľadom na mimoriadnu situáciu možné dočasne akceptovať zvýšenie kapacity škôlok o 10 %. V prípise pre RÚVZ sme tiež uviedli, že primárne musí zariadenie dodržať povinnosť umiestniť deti slovenských občanov, najmä s dôrazom na povinné predprimárne vzdelávanie 5 ročných detí, upravené školským zákonom.

Tolerované navýšenie kapacity o 10 % je dočasným riešením, kým trvá táto mimoriadna situácia. Momentálne sa nedá striktne uviesť, dokedy bude potrebné takéto navýšenie kapacity umožniť.

Možné je tiež využívať iné priestory ako oficiálne schválené zariadenia pre deti predškolského veku. Do úvahy prichádzajú napríklad centrá voľného času, materské centrá, základné umelecké školy a podobne. Ide o účelové zariadenia, vhodné pre deti, ktoré nemusia striktne spĺňať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Musia však spĺňať základné ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (napríklad ustanovenia k pitnej vode, mikroklíme: osvetlenie, vetranie, vykurovanie a podobne).

Čítať celý článok...
 
Collaborating Centre Scheme – stretnutie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 01. apríl 2022 15:48

ieae_1Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas spolu s kolegami privítal na pôde ÚVZ SR zástupcov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni - pani Olvido Guzmán López–Ocón, vedúcu odboru radiačnej ochrany, a pána Miroslava Piňáka, vedúceho sekcie radiačnej bezpečnosti a monitoringu.

Diskutovali problematiku monitorovania radiačnej situácie, monitorovania zložiek životného prostredia, potravinového reťazca a iných komodít, a to aj v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine.

ÚVZ SR prejavil aktívny záujem stať sa jedným zo spolupracujúcich centier v rámci štruktúr Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Účastníci stretnutia preto prediskutovali potenciálne oblasti spolupráce, a to rozvoj a budovanie kapacít v oblasti radiačnej ochrany v súvislosti s prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia, vrátane radónu, manažment rádionuklidov v potravinách, vo vode, v stavebných materiáloch a iných komoditách na účel obmedzovania ožiarenia obyvateľov.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 1.4.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Piatok, 01. apríl 2022 10:00

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rumunsku, vo  Švédsku a v Španielsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. INFO/00018/22

názov: SENSIBIO H2O  micelárna voda na čistenie a odličovanie make-upu

značka: BIODERMA

typ výrobku/číslo výrobku: 850 ml

výrobná dávka: 23012H, 22411H, 22515H, 22915H a 22413H

čiarový kód: 3701129801642

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: NAOS

              355 rue Pierre Simon Laplace

              13290 AIX EN PROVENCE, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 850 ml priehľadná plastová fľaša, výrobok micelárna voda na čistenie a odličovanie make-upu, viď obrázok

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 28.03.2022 Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Štvrtok, 31. marec 2022 13:03

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 28. 3. 2022 odobrali celkovo 792 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 769 (97,10 %) vzoriek.


Od 35. kalendárneho týždňa (KT) 2021 sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 12. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 145