Kto je prítomný

Máme online 2117 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21649930
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Sedavý životný štýl je vážnym zdravotným rizikom Tlačiť E-mail
Aktuálne
Piatok, 02. december 2022 13:34

sedavy_zivotny_stylSedíte v aute, v autobuse alebo vo vlaku na ceste do práce? Sedíte osem hodín za stolom pri práci? Sedíte počas prestávky na obed? Sedíte pri ceste domov z práce? A po dlhom pracovnom dni oddychujete usadený na gauči? V tom prípade vediete sedavý životný štýl.

Nedostatok aktivity je však významným rizikovým faktorom vážnych chronických ochorení. Sedavý životný štýl zvyšuje riziko predčasného úmrtia.


Čo je to neaktívny - sedavý - životný štýl?

  • Sedavý alebo neaktívny životný štýl znamenajú to isté. Vo všeobecnosti sa zvykne opisovať ako životný štýl s množstvom sedenia či ležania a zriedkavým alebo žiadnym cvičením.

  • Na sedavom spôsobe života sa podieľajú všetky aktivity, ktoré počas dňa vykonávame v sede alebo pri ležaní - napríklad sedenie v kancelárii, v škole, doma, šoférovanie, jedenie, sledovanie televízie, hranie videohier, používanie počítača, čítanie.

  • Keď sa tieto aktivity počas dňa nahromadia natoľko, že pri nich presedíme alebo preležíme dokopy viac ako 6 hodín, obvykle sa to označuje za sedavý spôsob života.

  • Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 60 – 85 % ľudí na svete vedie sedavý spôsob života, v dôsledku čoho ide o veľmi vážny problém verejného zdravia.

  • Starší dospelí sú najsedavejšou vekovou skupinou s priemerným časom sedenia 8,5 – 9,6 hodín denne, čo predstavuje 65 % až 80 % ich času bdenia.

  • Sedavý životný štýl môže prispieť k zhoršeniu kvality zdravia, rozvoju chronických ochorení, ako aj príčinám smrti, ktorým je možné predísť. A čím viac sedíme, tým väčšie sú naše zdravotné riziká.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (25. november – 1. december 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 02. december 2022 09:54

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (25. november – 1. december 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30.6. 2022 Tlačiť E-mail
HIV/AIDS
Piatok, 02. december 2022 08:01

Slovenská republika patrí dlhodobo k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. V poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov a stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou. Proces šírenia nákazy bol charakterizovaný najmä dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (podiel žien je 10 až 15 %) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (97 % infekcií).


U občanov Slovenskej republiky bolo od 1.1.2022 do 30.6.2022 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 46 nových prípadov HIV infekcie (42 u mužov a 4 u žien). V danom období bolo diagnostikovaných a hlásených 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 3 úmrtia pacienta s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 24 prípadoch homosexuálnym stykom (MSM), v 6 prípadoch heterosexuálnym stykom, v 1 prípade intravenóznym užívaním drog a v 15 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu stanovený.


U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1.1.2022 do 30.6.2022 hlásených 12 nových prípadov HIV infekcie (7 u mužov a 5 u žien), čo predstavuje 20,69 % z prípadov zachytených v roku 2022 v Slovenskej republike.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (18. november – 24. november 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 25. november 2022 13:21

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (18. november – 24. november 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Prebieha Európsky týždeň testovania 2022, vyvrcholí Svetovým dňom boja proti AIDS Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 24. november 2022 15:48

world_aids_dayVyužite bezplatnú možnosť testovania na HIV či  vírusovú hepatitídu typu B a C počas Európskeho týždňa testovania. Testovanie na HIV ponúka aj 11 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pričom bezplatné vyšetrenie krvi je v ich poradniach dostupné celoročne.


Už niekoľko rokov prostredníctvom Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS, vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva a niektorých mimovládnych organizácií je SR zapojená do iniciatívy - Európsky týždeň testovania, ktorý sa koná týždeň pred Svetovým dňom boja proti HIV/AIDS. V týchto dňoch sa intenzívnejšie ponúka bezplatné a anonymné testovanie na HIV a vírusovú hepatitídu typu B a C.


Účinná prevencia, včasná diagnostika, dôkladná a kontrolovaná liečba ľuďom s HIV umožňuje viesť dlhý život.


Všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike poskytujú informácie o HIV/AIDS telefonicky alebo e - mailom. V rámci vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva fungujú poradne k problematike HIV/AIDS, ktoré môže klient navštíviť aj osobne. 

Čítať celý článok...
 
Hlavný hygienik SR reprezentoval Slovensko na rokovaniach o revidovanej stratégii a programe ECDC Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 22. november 2022 12:30

mikas_ecdcHlavný hygienik SR Ján Mikas sa zúčastnil na pravidelnom zasadnutí Výkonného výboru Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré sa v uplynulých dňoch konalo v Štokholme. Hlavný hygienik na zasadnutí zastupoval Slovensko v hlasovaní o strategických a programových dokumentoch, ktoré umožňujú realizáciu vymedzených cieľov a celkové fungovanie ECDC.


Jedným z hlavných bodov programu zasadnutia bola voľba predsedajúceho a zástupcu predsedajúceho Výkonného výboru ECDC (Management Board ECDC) na najbližšie 2 roky. Za predsedajúcu Výkonného výboru ECDC členovia výboru na najbližšie dva roky znovu zvolili Dr. Anni Virolainen-Julkunen (Fínsko). Jej zástupkyňou bude opätovne Zofija Mazej Kukovič (Slovinsko).


Na zasadnutí bola zároveň revidovaná stratégia ECDC pre roky 2021 - 2027. Stratégiu totiž bude potrebné upraviť v kontexte nových prijatých legislatívnych rámcov EÚ, ktoré tvoria základ Európskej zdravotníckej únie. Ide predovšetkým o dokumenty, ktorých cieľom je zlepšiť pripravenosť a koordináciu členských štátov EÚ na budúce zdravotnícke krízy - revízia mandátu ECDC, revízia mandátu EMA, Nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 18.11.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Piatok, 18. november 2022 13:53

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkoch v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Rakúsku, Spojenom kráľovstve a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/01562/22 

názov: MGA LOL SURPRISE! 18 Pieces Nail Set - detská súprava lakov na nechty

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: LL0107GB

výrobná dávka: BY220405

čiarový kód: 719565460692

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: detská súprava, ktorá obsahuje 15 kusov lakov na nechty rôznych farieb v sklenených fľaštičkách s plastovým vrchnákom, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Hygiena životného prostredia: Navštívili sme vybrané české úpravne pitnej vody Tlačiť E-mail
Informačné materiály pre verejnosť
Piatok, 18. november 2022 12:50

Ucastnici_cestyAby sme mohli piť zdravotne bezpečnú a čistú pitnú vodu z vodovodného kohútika, je potrebné ju najskôr upraviť. Na Slovensku väčšina našich zdrojov pitnej vody (viac než 80 %) pochádza z podzemných vôd a voda teda nevyžaduje veľké dodatočné úpravy. Naopak, v Českej republike na zásobovanie vodou využívajú predovšetkým povrchové vody - a z toho dôvodu potrebujú vodu ešte upraviť, kým sa dostane ku končenému spotrebiteľovi, teda na „kohútik“.


Prvé procesy na úpravu vody sa datujú ešte do roku 4000 p. n. l., kedy v starovekom Grécku upravovali vodu pre pitné účely tým, že vodu filtrovali cez čiernouhoľný materiál, vystavovali vodu slnečnému žiareniu, a tak vylepšili jej chuť a pach.


V Českej republike je veľa expertov na procesy úpravy vody, ktoré sa vykonávajú na úpravniach vody (ÚV). Z dôvodu získania nových vedomostí v procese úpravy vody sa v dňoch 25. – 27. októbra 2022 pracovníčky Odboru hygieny životného prostredia (OHŽP) Úradu verejného zdravotníctva SR zúčastnili spolu s pracovníkmi vodárenských spoločností z celej Slovenskej republiky, pedagógmi Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a pracovníkmi Výskumného ústavu vodného hospodárstva odborno-študijnej pracovnej cesty po vybraných ÚV v Českej republike.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (14. november – 17. november 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 18. november 2022 11:58

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (14. november – 17. november 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Európsky týždeň boja proti drogám 2022: Alkohol ako zdravotný a spoločenský problém Tlačiť E-mail
Aktuálne
Streda, 16. november 2022 13:32

Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2022 tento týždeň prebieha od 14. do 20. novembra. Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie povedomia o legálnych a nelegálnych drogách.


V roku 2022 bol vládou Slovenskej republiky schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030. Akčný plán vychádza z Globálnej stratégie znižovania škodlivých účinkov alkoholu a Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. Cieľom nového akčného plánu je zvýšiť zdravotné uvedomenie a zdravotnú gramotnosť o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu, ako aj redukovať negatívne dopady pitia alkoholu na rôzne cieľové skupiny, presadzovaním dôsledného dodržiavania regulačných opatrení zo strany štátu.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 163