Kto je prítomný

Máme online 442 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3603
Počet zobrazení obsahu : 20848806
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (35. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 02. september 2022 09:58

kupaliska_2022_11V 35. týždni (ku dňu 31.8.2022) naďalej dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzok umelých i prírodných kúpalísk.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj v tomto týždni pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa. Štátny zdravotný dozor na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách vykonávali už len ojedinele.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 34. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 31. august 2022 14:02

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

 

  • palina, ambrózia, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 31.8.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Streda, 31. august 2022 11:51

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány  v Litve, vo Švédsku a v Slovenskej republike. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/01174/22  

názov: Reflect Yourself Shaving Gel COOL - gél na holenie

značka: MAJIX

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: A5

čiarový kód: 8696630134462

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: Lider Kozmetik Sanayl ve Ticaret A.S., Turecko

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: 200 ml, gél na holenie v aerosólovej fľaši, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Sklenený pohár Jungle Summer s obsahom kadmia a olova Tlačiť E-mail
Oznámenia o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch
Utorok, 30. august 2022 15:32

Dňa 30.8.2022 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „ÚVZ SR“) cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá zaslané varovné oznámenie Poľska o nevyhovujúcom výrobku – sklenenom pohári „Jungle Summer“, 250 ml, EAN kód: 41247001011000000200, krajina pôvodu: Čína.


V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia kadmia a olova, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.


Nemecká spoločnosť TEDi GmbH & Co. KG, Dortmund dodala výrobok aj do predajní TEDi v SR.

Čítať celý článok...
 
Prínos osobností verejného zdravotníctva sme ocenili medailou doktora Ivana Stodolu Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 30. august 2022 10:07

medailaSvoj kariérny život zasvätili prevencii závislostí, ochrane duševného zdravia, prevencii onkologických ochorení či podpore zdravia žien, staršej populácie i znevýhodnených komunít. Vytrvale vysvetľovali význam očkovania, zlepšovali kontrolu tabaku, možnosti diagnostiky, odborne dohliadali na kvalitu pitnej vody a vody na kúpanie.


Svedomito zastupovali záujmy Slovenska na medzinárodných fórach, aktívne zvyšovali kvalitu odborného vzdelávania v oblasti prevencie, alebo formovali legislatívu, ktorá umožňuje viesť obyvateľom Slovenska zdravšie životy. Ich vedomosti a odborný prehľad boli pre spoločnosť prínosom počas mimoriadnych situácií, možnosti ochrany zdravia však ponúkali aj laickej verejnosti.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (15. august – 25. august 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 26. august 2022 13:22

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (15. august – 25. august 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (34. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 26. august 2022 11:56

kupaliska_2022_10

V 34. týždni (ku dňu 25.8.2022) dochádzalo k ukončovaniu prevádzky niekoľkých umelých kúpalísk. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie.


RÚVZ taktiež pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa, pričom mnohé vykonané odbery boli poslednými v tohtoročnej kúpacej sezóne (ďalej len „KS“).

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 33. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Piatok, 26. august 2022 10:16

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Evidujeme 2 nové potvrdené prípady opičích kiahní Tlačiť E-mail
Opičie kiahne
Piatok, 19. august 2022 15:32

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje k 19.8.2022 na území Slovenskej republiky celkovo 12 laboratórne potvrdených prípadov opičích kiahní.


Keďže ide o pomerne nízky počet, poukazujeme, že z takto malej vzorky pacientov nateraz nemožno vyvodzovať spoľahlivé trendy, ak ide o výskyt a prejavy ochorenia u pacientov žijúcich v SR. Na základe tejto obmedzenej štatistickej vzorky prípadov na území Slovenska však uvádzame niekoľko rámcových informácií, ktoré majú osvetový charakter a môžu napomôcť prevencii ochorenia, jeho včasnej diagnostike a brániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. Naďalej plánujeme dôsledne anonymizovať informácie o jednotlivých pacientoch.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (33. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 19. august 2022 12:30

kupaliska_2022_09V 33. týždni (ku dňu 18.8.2022) regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 157