Kto je prítomný

Máme online 347 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3426
Počet zobrazení obsahu : 19862472
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Pripravte sa na hlavnú sezónu kliešťov, chráňte sa pred infekčnými ochoreniami Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 29. apríl 2022 12:54

Aktivita kliešťov narastá, tento rok sme ich zaznamenali už vo februári. Myslite na dovolenke a pri pobyte v prírode na ochranu pred prisatím kliešťa a pred infekciami, ktoré môžu prenášať. Vzhľadom na rastúci trend kliešťovej encefalitídy (KE) na našom území zvážte aj možnosť očkovania, ktoré dôrazne odporúčame najmä v lokalitách so zvýšeným výskytom hlásených prípadov KE (Banskobystrický, Žilinský kraj).


Kliešte sú parazity živiace sa krvou zvieracieho alebo ľudského hostiteľa. Majú viaceré vývinové štádiá: z vajíčka sa liahne larva a po nacicaní sa na hostiteľovi sa premení na nymfu. Nymfa sa po nacicaní krvi premení na dospelého jedinca. Nacicaná oplodnená samica nakladie vajíčka a hynie.


Človek môže byť hostiteľom pre všetky vývinové štádiá kliešťov. „Prisatého kliešťa si nemusíte všimnúť, pokiaľ ide o drobnú, prehliadnuteľnú larvu alebo nymfu,“ vysvetľuje MUDr. Jana Kerlik, PhD. z Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 25.04.2022 Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Piatok, 29. apríl 2022 11:27

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 25.04.2022 odobrali celkovo 995 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 972 (97,69 %) vzoriek.


Od 35. kalendárneho týždňa (KT) 2021 sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 16. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Čítať celý článok...
 
Ochrana zdravia pri práci - rizikové práce a choroby z povolania v SR (Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 28. apríl 2022) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 28. apríl 2022 13:15

Pokračujúca pandémia ochorenia COVID-19 vplývala v roku 2021 aj na počet rizikových prác a výskyt chorôb z povolania v SR. Významne oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástol počet zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci. Sledujeme najmä relatívne vysoký nárast počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce s expozíciou biologickým faktorom a tiež nárast počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce s psychickou pracovnou záťažou. Rizikové práce spôsobené zvýšenou psychickou pracovnou záťažou sú typické najmä pre odvetvia zdravotníctva, sociálnej pomoci a školstva, v ktorých je zároveň zamestnaný aj najväčší podiel žien.
 

Ochrana zdravia pri práci je súčasťou verejného zdravotníctva; štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci vykonávajú orgány verejného zdravotníctva - Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 18.04.2022 Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Štvrtok, 28. apríl 2022 10:57

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 18.04.2022 odobrali celkovo 946 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 923 (97,57 %) vzoriek.


Od 35. kalendárneho týždňa (KT) 2021 sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 15. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia – 27.4.2022 Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 27. apríl 2022 15:18

Prezentácia obsahuje základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, priebežné výsledky monitoringu variantov vírusu SARS-CoV-2 na Slovensku a dáta zo sekvenácie podľa krajov. Sledovať môžete tiež vývoj počtu pozitívne testovaných, vývoj počtu testov a pozitivity testov a informácie o 7-dňovej PCR incidencii v okresoch. Materiál obsahuje aj vývoj výjazdov záchranárov ku COVID pacientom a počet týchto výjazdov podľa krajov, vývoj príjmov do nemocníc, rozdelenie hospitalizovaných pacientov podľa primárnej diagnózy a týždenný počet zaočkovaných po týždňoch očkovania.


Celú prezentáciu ministerstva zdravotníctva si môžete pozrieť tu.

 
Odporúčania hlavného hygienika SR k problematike prekrytia horných dýchacích ciest a šírenia ochorenia COVID-19 Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 27. apríl 2022 13:02

26. 4. 2022, Bratislava


Jedným z významných opatrení, ktorými je možné dosiahnuť obmedzenie šírenia epidémie respiračného ochorenia, je nosenie ochranného prostriedku dýchacích ciest. Dôkazy o vplyve rúšok ako prevencie pri prenose respiračného ochorenia sú stále častejšie a na ich základe ochranu nosa a úst odporúčajú významné odborné organizácie, vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskeho centra pre kontrolou a prevenciu ochorení (ECDC) a Strediska pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC).


Rúška a respirátory sa vzhľadom na mód šírenia vírusu SARS-CoV-2 stali vo svete základným pilierom pre boj s vírusom. Predstavujú jednoduchú, účinnú, nenákladnú a minimálne limitujúcu pomôcku pre šírenie vírusu od infikovanej osoby do okolia. Zároveň prekrytie horných dýchacích ciest predstavuje bariéru chrániacu aj zdravú osobu, pokiaľ obe tieto osoby majú správne nasadené rúško/respirátor cez nos aj ústa. Rúško/respirátor tak nechráni iba osobu, ktorá ho má nasadené, ale aj osoby v jeho okolí.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 16. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 27. apríl 2022 12:36

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, cyprusovité-tisovité, brest, hrab, jaseň, javor, topoľ, vŕba, dub, buk, smrekovec, orech, pagaštan
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


Peľová sezóna brezy v uplynulom kalendárnom týždni vrcholila na strednom, severnom a východnom Slovensku. V teplejších oblastiach už prešla vrcholom, ale denné koncentrácie peľu brezy v ovzduší tam ešte dosahovali veľmi vysoké hladiny. Na celom území poklesli denné koncentrácie peľu drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, peľu brestu, vŕby a topoľa. Veľmi vysoké denné koncentrácie peľu hrabu v ovzduší zaznamenali monitorovacie stanice na strednom a severnom Slovensku. Peľ jaseňa v ovzduší dosiahol veľmi vysoké denné koncentrácie už len na severe Slovenska
. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých zachytili zatiaľ len monitorovacie stanice v Nitre, Bratislave a v Banskej Bystrici.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 11.04.2022 Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Štvrtok, 21. apríl 2022 13:44

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 11.04.2022 odobrali celkovo 897 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 874 (97,44 %) vzoriek.


Od 35. kalendárneho týždňa (KT) 2021 sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 14. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Čítať celý článok...
 
Svetový imunizačný týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 26. apríl 2022 13:34

Dlhé mesiace sa pozornosť zdravotníkov oprávnene sústredila v prvom rade na očkovanie proti COVID-19 s cieľom ochrániť zdravie a životy čo najväčšieho počtu ľudí. Dostatočná zaočkovanosť vytvárala predpoklad na to, aby sa zmiernil nebezpečný tlak na limitované nemocničné kapacity a personál.


V čase, kedy pozorujeme zlepšovanie epidemiologickej situácie, sa opäť môžeme venovať osvetovým aktivitám, ktoré sa týkajú aj iných dôležitých vakcín proti nebezpečným nákazlivým ochoreniam.


V rámci Svetového imunizačného týždňa 2022 sme pripravili päť tematických oblastí očkovania. Niektoré z očkovaní, ktorým sa budeme venovať, u nás patria medzi povinné, iné medzi odporúčané. Aby ste mohli lepšie pochopiť význam týchto vakcín, vždy predstavujeme aj ochorenia, proti ktorým sú očkovacie látky určené. 

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 04.04.2022 Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Štvrtok, 07. apríl 2022 13:06

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 04.04.2022 odobrali celkovo 842 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 819 (97,27 %) vzoriek.


Od 35. kalendárneho týždňa (KT) 2021 sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 13. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 145