Kto je prítomný

Máme online 473 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3285
Počet zobrazení obsahu : 18743229
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Germicídne žiariče a ozónové generátory - informácia Tlačiť E-mail
Preventívne pracovné lekárstvo
Piatok, 05. marec 2021 12:12

Germicídne žiariče a ozónové generátory - informácia (pdf)

 
Informácia o výskyte škodlivých výrobkov – kuchynské pomôcky pôvodom z Číny Tlačiť E-mail
Informácie pre spotrebiteľov
Piatok, 05. marec 2021 08:21

Dňa 4. 3. 2021 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Poľska – migrácia primárnych aromatických amínov z kuchynských pomôcok.
 

Ide o sadu 6 ks kuchynských pomôcok čiernej farby, výrobné č.: 316048, 316049, 316050, 316051, 316052, 316053, krajina pôvodu: Čína, dovozca: Pepco Poland Sp z o.o, Strzeszynska 73 A, Poznan, Poľsko.

V predmetných výrobkoch bola laboratórnymi analýzami zistená migrácia primárnych aromatických amínov nad maximálne povolený limit 0,01 mg/kg, čo je v rozpore s nariadením Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami v platnom znení.

Čítať celý článok...
 
97. VYHLÁŠKA, 98. VYHLÁŠKA a 99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 03. marec 2021 18:55

97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19


98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí


99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 
ÚVZ SR: 4. marec - Svetový deň obezity 2021 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 03. marec 2021 15:34

Nadbytočná hmotnosť je vážny a rozšírený problém, ktorý sa dotýka viac než tretiny slovenskej populácie. Vplyv nadváhy a obezity na organizmus pritom nemožno podceňovať. Ide o jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov, ktoré zásadne zhoršujú celkový zdravotný stav človeka.


V dôsledku obezity narastá riziko vzniku ďalších ochorení, ktoré významne znižujú kvalitu či dĺžku života jednotlivcov. Spomenúť možno diabetes mellitus 2. typu, hypertenziu, náhlu mozgovú príhodu alebo rôzne nádorové ochorenia.


Práve z týchto dôvodov je obezita jednou z kľúčových oblastí, ktorej venujú pozornosť zdravotníci na celom svete - vrátane Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré prevádzkujú Poradne zdravia pre občanov.


Povedomie o základných príčinách vzniku obezity, spôsoboch prevencie a liečby zvyšujeme aj prostredníctvom Svetového dňa obezity, ktorý tento rok pripadá na štvrtok 4. marca.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 2. marec 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 03. marec 2021 08:08

V priloženej prezentácii nájdete štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku aj v okolitých štátoch v súvislosti s COVID-19. Epidemickú situáciu nájdete premietnutú aj do COVID automatu. Štatistiky zachytávajú vývoj počtu potvrdených prípadov, vekovú štruktúru pacientov prijatých do nemocníc a COVID-19 úmrtia. Prezentácia obsahuje aj vývoj počtu výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, informácie o mobilite ako aj priebehu vakcinácie.


Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 2. marec 2021) (pdf)

 
Svetový deň obezity 2021 Tlačiť E-mail
Svetové dni
Pondelok, 01. marec 2021 16:31

Svetový deň obezity pripadá v roku 2021 na štvrtok 4. marca. Obezita je závažný verejno-zdravotný problém, ktorý sa dotýka celého sveta. Svetový deň obezity je upriamený na riešenie globálnej epidémie obezity. Ďalej podporuje riešenia, ktoré majú pomôcť jednotlivcom dosiahnuť a udržať si zdravú telesnú hmotnosť, poprípade podstúpiť správnu liečbu a zvrátiť komplikácie spojené s týmto ochorením. Dôležité je taktiež zvýšiť povedomie o tomto ochorení, o príčinách vzniku a možných komplikáciách.

Vznik obezity je často zapríčinený komplexnou zmesou rôznych faktorov. Ide o faktory stravovacie, životné, psychologické, sociokultúrne, ekonomické, environmentálne či genetické. U obézneho pacienta existuje zvýšené riziko vzniku niektorých chronických – neprenosných ochorení, ako napríklad: diabetes mellitus typu 2, kardiovaskulárne choroby, hypertenzia, cievna mozgová príhoda alebo rôzne formy rakoviny.

Jedným z poslaní svetového dňa obezity je taktiež zvýšiť povedomie o obezite. V súčasnosti je potrebné, aby populácia porozumela základným príčinám vzniku obezity a potrebným opatreniam, ktoré ju pomôžu v populácií znižovať. Na predchádzanie jej vzniku je dôležité mať správne stravovacie návyky a vykonávať pravidelnú pohybovú aktivitu.

Čítať celý článok...
 
Informácia o výskyte škodlivého výrobku – silikónová forma na pečenie muffinov pôvodom z Číny Tlačiť E-mail
Informácie pre spotrebiteľov
Štvrtok, 25. február 2021 15:09

Dňa 24.2.2021 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané informačné oznámenie Nemecka – migrácia prchavých organických zložiek (cyklosiloxánov) zo silikónovej formy na muffiny z Číny.
 

Názov a označenie výrobku: Silikónová forma na pečenie Muffinov zelenej farby na 6 ks muffinov, značka TEDi, číslo tovaru: 83798001051000000300, krajina pôvodu: Čína, iné označenie: 3 €, dovozca: TEDi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, Dortmund, Nemecko.

V predmetnom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia prchavých organických zložiek (zdraviu škodlivých cyklosiloxánov) nad odporúčaný limit 0,5 % podľa Federal Institute for Risk Assessment (BfR) v Nemecku. Uvedené je v rozpore s článkom 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, podľa ktorého musia byť tieto materiály a predmety vyrobené tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí.

Čítať celý článok...
 
Zopakujme si kľúčové poznatky: Aký je inkubačný čas COVID-19? Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 24. február 2021 13:48

inkubacny_vas_ochoreniaPri odhadovaní rizika nákazy a pre efektívnu ochranu vašich blízkych je dôležité poznať aspoň jeden z najvýznamnejších parametrov ochorenia COVID-19: inkubačný čas.


Čo je to „inkubačný čas“?


Ide o časový interval od vniknutia mikroorganizmu do vnímavého jedinca po objavenie sa prvých klinických príznakov ochorenia, ktorý je charakteristický pre danú infekciu. Inkubačný čas jednotlivých ochorení sa teda zvykne líšiť.


Niektoré infekcie majú relatívne krátky inkubačný čas. Napríklad v prípade salmonelózy je inkubačná doba od konzumácie kontaminovanej stravy po prvé príznaky ochorenia v rozmedzí 12 až 36 hodín, v prípade niektorých toxikoinfekcií sa dokonca prvé príznaky objavujú v priebehu niekoľkých hodín.


Existujú však aj také patogény, ktoré majú pomerne dlhý inkubačný čas. Spomedzi známych ochorení tu možno spomenúť napríklad vírusovú hepatitídu typu A, v prípade ktorej je horná hranica stanovená na 50 dní alebo vírusovú hepatitídu typu B, ktorej inkubačný čas je 50 až 180 dní.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 23. februára 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 24. február 2021 13:11

V priloženej prezentácii nájdete štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku aj v okolitých štátoch v súvislosti s COVID-19, aj ich premietnutie do COVID automatu. Štatistiky zachytávajú vývoj počtu a pozitivity testov, vývoj hospitalizácie, mobility  ako aj zaočkovanosti. Prezentácia obsahuje aj užitočné informácie o priebehu karantény a načasovania testu.

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 23. februára 2021) (pdf)

 
Upozornenie ÚVZ SR – o použití bambusu alebo iných nepovolených prísad v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami uvedených na trh v EÚ Tlačiť E-mail
Informácie pre spotrebiteľov
Utorok, 23. február 2021 15:21

Upozornenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) o nelegálnom uvádzaní na trh plastových výrobkov obsahujúcich bambus alebo iné nepovolené prísady vzhľadom na to, že tieto výrobky (najčastejšie „bambus-melamínové“ výrobky) nespĺňajú požiadavky európskych predpisov stanovujúcich požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami.


ÚVZ SR upozorňuje, že výroba, dovoz a distribúcia týchto výrobkov na trh v SR je nelegálna
vzhľadom na to, že obsahujú nepovolené a doposiaľ neschválené rastlinné vlákna (najčastejšie bambusové vlákna), ktoré nie sú v súlade s európskymi predpismi. Ide prevažne o kuchynský a stolový riad, ako sú napríklad opakovane použiteľné taniere, misky a takzvané poháre „to go“.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 23.2.2021 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Utorok, 23. február 2021 11:29

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Fínsku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1.      hlásenie č. A12/00097/21

číslo podania: FI/06892/20

názov: Lase Peroxide Flex 6% Tooth whitening kit – súprava na bielenie zubov

značka: DMC

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 09/2022, Lot. 13733

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Brazília

výrobca: DMC Importacao e Exportacao de Equipamentos Ltda

              Rua Dr. Sebastiao de Moraes No 831/Jd. Alvorada

              Sao Cralos, Brazil               

popis: súprava na bielenie zubov je zabalená v modrom kartónovom obale.  Súprava obsahuje štyri fľaštičky a štyri striekačky, ktoré sú uložené v priehľadnej plastovej vaničke, viď. obrázok.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>

Stránka 19 z 120