Kto je prítomný

Máme online 448 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3285
Počet zobrazení obsahu : 18743283
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Nebezpečné kozmetické výrobky 7.6.2021 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Pondelok, 07. jún 2021 13:39

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Dánsku, Írsku a v Českej republike. Ide o nasledujúce výrobky:

1.
hlásenie č. A12/00667/21
názov: Teeth Whitening Kit from HiSMILE Teeth Whitening K - výrobok na bielenie zubov

značka: HiSMILE
typ výrobku/číslo výrobku: Lot nr.: 003042020
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 019962296611
krajina pôvodu: Austrália
výrobca: HiSmile PTY LTD
               Gold Coast Highway 2563
               QLD 4218 Mermaid Beach, Australia
popis:biela škatuľka s označením: „HiSMILE TEETH WHITENING KIT“, návod na použitie na zadnej strane balenia,  viď. obrázky.

Čítať celý článok...
 
BEZPEČNÁ REŠTAURÁCIA (Manuál) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 03. jún 2021 13:44

Princípy bezpečnej reštaurácie a obdobnej prevádzky

 • Informujme zákazníkov o opatreniach bezpečnej prevádzky

 • Dodržiavajme osobnú hygienu, hygienu prevádzky a systém bezpečnosti potravín

 • Čistime a dezinfikujme priestory každý deň aj po každej jednej obsluhe zákazníka dezinfekčnými prostriedkami s virucidným účinkom

 • Často vetrajme priestory

 • Zabezpečujme vzdialenosť 2 metre medzi stolmi

 • Zamestnanci majú riadne prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško) a umývajú si dôsledne ruky

 • Vykonávajme časté čistenie a dezinfekciu toaliet, každú hodinu vykonávajme a zaznamenávajme dezinfekciu hygienických zariadení

 • Odstránili sme individuálne menu lístky, jedálne lístky z pevného materiálu dezinfikujme po každom zákazníkovi,

 • Riad i príbory umývajme na viac ako 60 °C v umývačkách, pri ručnom umývaní použime aj dezinfekčný prostriedok,

 • Čistime a dezinfikujme stoličky a stoly po každom použití

 • Aplikujme dezinfekciu na ruky zákazníkom pri vstupe do prevádzky

 • Perme obrusy a všetky pracovné oblečenia na teplotách viac ako 60 °C

 • Používajme pravidlá pre bezpečný odber surovín

 • Aktívne komunikujme pravidelne a intenzívne s našimi pracovníkmi o aktuálnych opatreniach

 • Riaďme sa a dodržujme všetky ostatné nariadenia, na národnej aj regionálnej úrovni.

Čítať celý článok...
 
Choroby z povolania v SR v roku 2020 Tlačiť E-mail
Preventívne pracovné lekárstvo
Štvrtok, 03. jún 2021 13:36

Na základe analýzy údajov, poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), bolo v r. 2020 v SR novohlásených 252 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv, pričom z celkového počtu novozistených prípadov sa ženy podieľali 46 % (t. j. 116 chorobami z povolania).


K najčastejšie hláseným chorobám z povolania  v SR v r. 2020 patrili:

 • ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia (položka č. 29 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 133 zamestnancov, t. j. u 52,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • prenosné a parazitárne ochorenia (položky č. 24 – 26 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 28 zamestnancov, t. j. u 11,1 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • ochorenie končatín z vibrácií (položka č. 28 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 24 zamestnancov, t. j. u 9,5 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • vonkajšie alergické alveolitídy - hypersenzitívna pneumonitída (položka č. 44 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 17 zamestnancov, t. j. u 6,7 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • porucha sluchu z hluku (položka č. 38 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 16 zamestnancov, t. j. u 6,3 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • profesionálne dermatózy (položka č. 22 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 12 zamestnancov, t. j. u 4,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

 • profesionálna bronchiálna astma (položka č. 37 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 8 zamestnancov, t. j. u 3,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR. 

Čítať celý článok...
 
Rizikové práce v SR v roku 2020 Tlačiť E-mail
Preventívne pracovné lekárstvo
Štvrtok, 03. jún 2021 13:10

V r. 2020 vykonávalo v SR rizikové práce 103 380 zamestnancov (z toho 22 649 žien) (graf č. 1). Oproti r. 2019 ich počet klesol o 4 283 zamestnancov, z toho o 1 039 žien.

Počet exponovaných zamestnancov v 3. kategórii bol 93 641 a 9 739 zamestnancov v 4. kategórii (graf č. 2).

Najviac zamestnancov bolo v r. 2020 exponovaných hluku, chemickým látkam a zmesiam, vibráciám, fyzickej záťaži, chemickým karcinogénom a mutagénnom, záťaži teplom a chladom, ionizujúcemu žiareniu a psychickej pracovnej záťaži (graf č. 3, 4).

Mierny vzostup počtu exponovaných zamestnancov oproti r. 2019 bol evidovaný najmä v expozícii vibráciám (o 476 zamestnancov) a biologickým faktorom (o 458 zamestnancov).

Sledovanie rizikových prác podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti neprinieslo oproti r. 2019 výraznejšie zmeny. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v r. 2020 najviac zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce pracovalo v priemyselnej výrobe (71 587 zamestnancov) a v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb (9 854 zamestnancov) (graf č. 5). Najväčší podiel žien (75,5 %) medzi zamestnancami vykonávajúcimi rizikové práce bol v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb.

Čítať celý článok...
 
Informačná kampaň EU OSHA na roky 2020 – 2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ Tlačiť E-mail
Preventívne pracovné lekárstvo
Štvrtok, 03. jún 2021 13:02

Kampaň na roky 2020 - 2022 je zameraná na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. 


Poškodenia podporno-pohybovej sústavy stále patria medzi najrozšírenejšie zdravotné problémy súvisiace s prácou v Európe.

Riziká vyplývajúce z pracovnej polohy, vystavenie opakovaným pohybom alebo únavným či bolestivým polohám, resp. nosenie alebo premiestňovanie ťažkých bremien – všetky tieto veľmi bežné rizikové faktory na pracoviskách môžu byť príčinou poškodení podporno-pohybovej sústavy. Vzhľadom na rozšírenosť výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou je jasné, že treba urobiť viac na zvýšenie informovanosti o prevencii.


Špecifickým dôsledkom a ukazovateľom negatívneho vplyvu faktorov pracovného prostredia a spôsobu práce na zdravie zamestnancov sú choroby z povolania.

Podobne ako v minulých rokoch sa na celkovom počte chorôb z povolania najväčšou mierou podieľali profesionálne ochorenia postihujúce podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov vystavených pri práci dlhodobému nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín (52,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania).

Tieto profesionálne ochorenia patria dlhodobo medzi najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR.

Spolu s profesionálnym ochorením kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov horných končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi (9,5 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR), patria medzi  najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR.

V r. 2020 tvorili tieto profesionálne ochorenia spolu 62,3 % z celkového počtu chorôb z povolania v SR*).

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 2. jún 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 02. jún 2021 13:27

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku, ich premietnutie do COVID automatu a vývoj situácie v okolitých štátoch. Prezentácia obsahuje informácie o príjmoch, prepusteniach a obsadenosti nemocníc, ako aj o priebehu vakcinácie na Slovensku, vrátane vývoja zaočkovanosti prvou dávkou po vekových skupinách.  V závere prezentácie nájdete aktualizovaný prehľad okresov podľa stupňa varovania či ostražitosti, ktorý platí od budúceho týždňa.

 

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 2. jún 2021) pdf

 
WHO zjednodušila názvy variantov SARS-CoV-2. Prečo sú niektoré varianty epidemiologicky závažné? Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 02. jún 2021 13:10

Všetky vírusy, vrátane SARS-CoV-2, sa časom menia. Väčšina zmien (mutácií) nemá takmer žiaden vplyv na vlastnosti vírusu. Niektoré zmeny však môžu ovplyvniť napríklad to, ako ľahko sa vírus šíri, aké závažné ochorenie spôsobuje, účinnosť vakcín či terapeutických liekov, prípadne diagnostických nástrojov alebo iných opatrení v oblasti verejného zdravia a sociálnych opatrení.

Práve preto Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci s partnermi, expertnými sieťami, národnými orgánmi, inštitúciami a výskumníkmi priebežne monitoruje a hodnotí vývoj vírusu SARS-CoV-2.


Prečo a ako sa mení označenie variantov

Vedecké označenie variantov, ktoré pozostáva z kombinácie číslic a písmen, bolo nepraktické pri komunikácii s verejnosťou a aj v mediálnej praxi. Do popredia sa preto dostali pomenovania variantov odkazujúce na krajinu, v ktorej sa jednotlivé varianty podarilo prvýkrát zdokumentovať.

Čítať celý článok...
 
Uplynulá chrípková sezóna bola bez celoštátnej epidémie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 02. jún 2021 12:56

Chrípková sezóna 2020/2021 nebola poznamenaná celoštátnou chrípkovou epidémiou. Na úrovni krajov pretrvávali lokálne epidémie.

V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2019/2020 sme zaznamenali pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO). Počet lekármi hlásených ARO klesol o takmer 72 %, hlásených prípadov CHPO o takmer 84 %.


Akútne respiračné ochorenia - porovnanie sezón

Sezóna

Počet prípadov

Chorobnosť*

2019/2020

1 204 192

47 351,3

2020/2021

345 029

17 250,3

* počet ochorení na 100-tisíc obyvateľov


Chrípka a chrípke podobné ochorenia tvorili v uplynulej sezóne 5,5 % všetkých ARO. V predchádzajúcej sezóne to bolo 9,6 % všetkých ARO.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň bez tabaku 2021 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 31. máj 2021 06:47

fajcenie2Deň 31. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň bez tabaku. Cieľom kampane, do ktorej sa zapája aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), je povzbudiť ľudí k rozhodnutiu prestať fajčiť, ponúknuť im potrebné nástroje pomoci a podporiť ich v kritických momentoch počas abstinencie.

Dôvody, prečo prestať fajčiť, zdôraznila pandémia
Najsilnejšou motiváciou pre skoncovanie s fajčením je uvedomenie si závažných negatívnych dopadov pôsobenia tabakových výrobkov na vlastné zdravie. Je vedecky dokázané, že fajčenie alebo užívanie tabakových výrobkov výrazne zvyšuje náchylnosť na respiračné, srdcovo-cievne, onkologické a iné ochorenia.

„V kontexte súčasnej koronavírusovej pandémie už možno vyhodnotiť, že tabakový dym má imunosupresívny účinok, vďaka čomu sú fajčiari náchylnejší na infekciu. Predpokladá sa, že cigaretový dym spôsobuje oxidačný stres a reakcie zápalu, čo vedie k väčšej náchylnosti na vírusové a bakteriálne infekcie. Častý a opakovaný kontakt fajčiarov (cesta z ruky do úst) predstavuje možný prenos infekcie,“ uviedla Timea Záluszká z Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
27. 5. 2021 - 212. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 27. máj 2021 17:26

212. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 26. máj 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 26. máj 2021 15:13

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku, ich premietnutie do COVID automatu a vývoj situácie v okolitých štátoch. Prezentácia obsahuje informácie o príjmoch, prepusteniach a obsadenosti nemocníc, ako aj o priebehu vakcinácie na Slovensku, vrátane vývoja zaočkovanosti prvou dávkou po vekových skupinách.  V závere prezentácie nájdete aktualizovaný prehľad okresov podľa stupňa varovania či ostražitosti, ktorý platí od budúceho týždňa.

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 26. máj 2021) pdf

 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>

Stránka 13 z 120