Kto je prítomný

Máme online 403 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3285
Počet zobrazení obsahu : 18743374
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Výsledky k výzve „Nakresli zdravie“ zorganizovanej k oslavám Svetového dňa zdravia 2021 Tlačiť E-mail
Aktuálne
Utorok, 22. jún 2021 12:18

Deň 7. apríl je každoročne významnou oslavou zdravia, ktorá má pripomínať, že zdravie nie je samozrejmosť, a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní. Rok 2021 bol však vzhľadom na epidemiologickú situáciu odlišný, a preto Úrad verejného zdravotníctva SR zorganizoval v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku v rámci osláv Svetového dňa zdravia pre deti prvého stupňa základných škôl výzvu „Nakresli zdravie“.


Cieľom tejto aktivity bolo vyvolať diskusiu medzi deťmi a ich učiteľmi na tému, čo je to zdravie. Úlohou detí bolo ďalej ľubovoľným spôsobom nakresliť, čo si pod pojmom zdravie predstavujú. Do výzvy sa zapojili základné školy z celého Slovenska, pričom regionálne úrady verejného zdravotníctva prijali veľké množstvo krásnych a podnetných kresieb. Avšak len osem kresieb môže byť publikovaných v správe o zdravotnej gramotnosti, preto sa ÚVZ SR snažil vybrať jednu kresbu z každého kraja vhodnú do publikácie. Víťazné kresby budú ocenené.


No ÚVZ SR ďakuje všetkým žiakom, ktorí sa do výzvy zapojili, a želá im krásne a v zdraví prežité letné prázdniny.

Čítať celý článok...
 
Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za máj 2021 Tlačiť E-mail
COVID-19
Piatok, 18. jún 2021 06:47

Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického vírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný vo Veľkej Británii. Ukázali to májové výsledky sekvenovania vzoriek pozitívnych na SARS-CoV-2.


Celkovo sa úspešne osekvenovalo 955 vzoriek. Alfa variant bol dokázaný v 878 prípadoch, čo je takmer 92 % z osekvenovaných vzoriek. 

Beta variant (prvýkrát zaznamenaný v Južnej Afrike) sa objavil v dvoch prípadoch.

Delta variant (prvýkrát zaznamenaný v Indii) nebol potvrdený vo vyšetrovaných májových pozitívnych vzorkách.

V piatich prípadoch boli identifikované ostatné varianty, pričom v troch vzorkách išlo o variant, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Kolumbii a o jeho výskyte na našom území informoval ÚVZ SR minulý týždeň.


V máji sa na Slovensku pomocou PCR testovania identifikovalo 7 146 pozitívnych ľudí. Na sekvenovanie bolo postúpených 1 054 vzoriek, čo predstavuje 14,7 % zo všetkých pozitívnych vzoriek. Pri počte 955 úspešne osekvenovaných vzoriek je ich podiel 13,4 % zo všetkých pozitívne testovaných.

Čítať celý článok...
 
Letný manuál prevencie počas horúčav Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 17. jún 2021 12:27

Horucavy_dopady_na_zdravieVysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vám preto prináša základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav.


Pitný režim podľa veku

Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je individuálne. Závisí to napríklad od veku, pohlavia, telesnej hmotnosti, ale aj od telesnej aktivity, zloženia a množstva stravy, teploty ovzdušia či zdravotného stavu.


Základom pitného režimu je čistá pitná voda.
Počas horúčav sa odporúča vypiť minimálne 2-4 decilitre tekutín na 10 kilogramov hmotnosti, čo predstavuje približne 1,5 až 3 litre tekutín denne. Toto množstvo sa však zvyšuje u ľudí, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia. Piť by sa malo priebežne, čiže v menších dávkach a častejšie a ešte pred pocitom smädu.


Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve. V horúčavách obmedzte nápoje s obsahom chinínu, kávu i alkohol, ktoré vám smäd neznížia a naviac podporia vylučovanie vody z organizmu. Sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru, energie a kofeínu. Ideálna je obyčajná voda doplnená o minerálne vody. Pite pravidelne, v menších dávkach, nie ľadové, skôr vlažné nápoje. Najmä u detí dbajte na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. Vodu pite aj vtedy, keď smäd necítite.

Čítať celý článok...
 
16.6.2021 – 219. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 16. jún 2021 15:14

219/2021 V. v. SR (PDF) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2021 (stav ku dňu 11.6.2021) Tlačiť E-mail
Pripravenosť na kúpaciu sezónu
Streda, 16. jún 2021 14:44

funRekreačné kúpanie budú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2021 poskytovať sezónne umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.

Za KS je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk s organizovanou rekreáciou je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti. Počas KS kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách budú zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor. Kontrolu kvality vody na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát, max. trikrát za KS, príp. podľa aktuálnej situácie).

Čítať celý článok...
 
Manuál letnej kúpacej sezóny 2021 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 16. jún 2021 14:33

AKO_SA_SPRAVAT_NA_KUPALISKU_OPRPandémiou COVID-19 bude poznačená už druhá kúpacia sezóna za sebou. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preto zverejňuje zásady zdravotne bezpečného kúpania sa a protiepidemické opatrenia pre verejnosť a prevádzky umelých a prírodných kúpalísk. Nastavené hygienické podmienky je potrebné naďalej dôsledne dodržiavať: vírus je totiž stále v populácii a šíri sa kvapôčkovou infekciou.


Ako sa správať na kúpalisku: všeobecné odporúčania pre verejnosť

  • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia – ohrozujete seba aj ostatných.

  • Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky – na častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celého pobytu na kúpalisku u seba i detí a vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.

  • Pri pobyte na voľných oddychových plochách odporúčame dodržiavať odstup aspoň dva metre od okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín či domácností.

  • Aspoň dvojmetrové odstupy odporúčame dodržiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska: bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a podobne.

  • Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami.

  • Uprednostňujte bezkontaktné platby.

  • Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.


Pamätajte si:


Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou infekciou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vodou na kúpanie. Rizikom na kúpaliskách nie je teda samotná voda, ale zhromažďovanie ľudí, ktorí navyše v bazéne, z pochopiteľných dôvodov, nenosia rúška.
 

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 16. jún 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 16. jún 2021 14:26

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku, ich premietnutie do COVID automatu a situáciu v Európe. Prezentácia obsahuje informácie o priebehu vakcinácie na Slovensku, vrátane vývoja zaočkovanosti prvou dávkou po vekových skupinách. V závere prezentácie nájdete aktualizovaný prehľad okresov podľa stupňa varovania či ostražitosti, ktorý platí od budúceho týždňa.


Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 16. jún 2021) pdf

 
Informácia k potvrdenému výskytu variantu B.1.621 pandemického vírusu na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 11. jún 2021 13:22

Na Slovensku sme laboratórne potvrdili prítomnosť variantu B.1.621 pandemického vírusu, ktorý bol prvýkrát detegovaný v Kolumbii. Vedci ho odhalili prostredníctvom rutinného sekvenovania  SARS-CoV-2 pozitívnych vzoriek.


“Identifikovali sme tri prípady ako tzv. kolumbijský variant, teda odborne variant B.1.621, na základe bioinformatických analýz vykonaných našimi partnermi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,”
uviedol virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.


Variant B.1.621 bol potvrdený u členov jednej rodiny.

“Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nezistil epidemiologickým vyšetrovaním u osôb cestovateľskú anamnézu. Rodina uviedla ako úzky kontakt ďalších troch ľudí. Žiadna z osôb nebola zaočkovaná proti COVID-19. Všetky potrebné protiepidemické opatrenia boli zabezpečené. Osoby sa okamžite po výskyte príznakov vzájomne kontaktovali, dobrovoľne nastúpili do domácej karantény a následne podstúpili testovanie na COVID-19,” povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že aj v čase uvoľňovania opatrení a letných dovoleniek sú obozretnosť a dodržiavanie nastavených preventívnych pravidiel v rámci krajiny i po príchode do nej mimoriadne dôležité: znižujeme tým riziko šírenia pandemického vírusu i jeho variantov.

Čítať celý článok...
 
10.6.2021 – 216. VYHLÁŠKA, 217. VYHLÁŠKA a 218. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 10. jún 2021 22:28

216/2021 V. v. SR (PDF) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí


217/2021 V. v. SR
 (PDF) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok


218/2021 V. v. SR
 (PDF) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 9. jún 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 09. jún 2021 15:47

V priloženej prezentácii nájdete údaje k aktuálnej situácii na Slovensku, ich premietnutie do COVID automatu a vývoj situácie v okolitých štátoch. Prezentácia obsahuje informácie o príjmoch, prepusteniach a obsadenosti nemocníc, ako aj o priebehu vakcinácie na Slovensku, vrátane vývoja zaočkovanosti prvou dávkou po vekových skupinách.  V závere prezentácie nájdete aktualizovaný prehľad okresov podľa stupňa varovania či ostražitosti, ktorý platí od budúceho týždňa.

 

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 9. jún 2021) pdf

 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2021 - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Zoznamy vôd určených na kúpanie
Utorok, 08. jún 2021 09:47

kupaciasezonaZoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2021 - Informácia pre verejnosť (pdf)

 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>

Stránka 12 z 120