Kto je prítomný

Máme online 464 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19216232
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (32. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 13. august 2021 11:32

kupaliska32V 32. týždni (ku dňu 12.8.2021) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách. Taktiež odoberali kontrolné vzorky vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 32. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
12.8.2021 – 237. VYHLÁŠKA, 238. VYHLÁŠKA, 239. VYHLÁŠKA, 240. VYHLÁŠKA a 241. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 12. august 2021 12:20

237/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

238/2021 V. v. SR
 (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

239/2021 V. v. SR
 (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

240/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok


241/2021 V. v. SR
(PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (31. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 06. august 2021 11:51

kupaliska31V 31. týždni (ku dňu 5.8.2021) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.


V závislosti od aktuálneho počasia boli otvorené viaceré kúpaliská napr. v okresoch Považská Bystrica, Poprad a Martin. Nižšia návštevnosť z dôvodu premenlivého počasia bola zaznamenaná napr. v okresoch Banská Bystrica, Senica a Trebišov.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 31. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
Stanovisko ÚVZ SR k zverejneným informáciám o kvalite pitnej vody Tlačiť E-mail
Informačné materiály pre verejnosť
Piatok, 06. august 2021 09:43

water-2296444_1280Pitná voda a jej kvalita je na Slovensku definovaná zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR
č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
(ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“). Súčasná legislatíva SR definuje zdravotne bezpečnú pitnú vodu nasledovne:
Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak

  1. neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity a ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo oneskoreným pôsobením a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a

  2. spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z..“


V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Práve kvôli tomu sú požiadavky na kvalitu pitnej vody a jej kontrolu veľmi prísne. Z hľadiska Európskej únie sú tieto požiadavky ustanovené smernicou Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „smernica“); v slovenskej legislatíve kvalitu pitnej vody určuje už zmienená vyhláška
č. 247/2017 Z. z., ktorá plne rešpektuje smernicu a ustanovuje aj ďalšie národné požiadavky nad rámec európskych kritérií.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe (5. august 2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Štvrtok, 05. august 2021 15:34

V priloženej prezentácii nájdete podrobné údaje k aktuálnej situácii na Slovensku a v Európe. Prezentácia tiež obsahuje informácie o zastúpení delta variantu v sekvenovaných vzorkách, trend incidencie v susedných krajinách, dáta o úrovni zaočkovanosti v Európe a o priebehu vakcinácie na Slovensku. Prezentovaný je aj vývoj počtu potvrdených prípadov, hodnota efektívneho reprodukčného čísla a denná miera rastu, vývoj počtu a pozitivity testov a situácia v nemocniciach.

 

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe (prezentácia z TK ministerstva zdravotníctva, 5. august 2021) pdf

 
Prehľad pozitívnych prípadov COVID-19 medzi zaočkovanými osobami k 31. júlu 2021 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 05. august 2021 12:48

Od 1. januára 2021, kedy sa začalo očkovať proti ochoreniu COVID-19, do konca júla ochorelo a bolo pozitívnych celkom 464 475 osôb. Z tohto počtu malo v anamnéze očkovanie celkom 9 181, čiže 1,95 %.


Prvou dávkou bolo očkovaných 6 953 osôb, t.j. 1,5 %, druhou dávkou 2 084 pozitívnych, t.j. 0,45 %. Pri 144 prípadoch (0,03 %) bol počet dávok nezistený.


Podiel zaočkovaných z celkového počtu pozitívnych prípadov

Počet pozitívnych prípadov

Z toho u zaočkovaných

prvou dávkou

%

druhou dávkou

%

464 475

6 953

1,5%

2 084

0,45%


Prvou dávkou očkovania proti COVID 19 bolo zaočkovaných celkom 2 207 977 osôb. V tejto skupine sa zaznamenalo celkom 6 953 prípadov ochorení, t.j. u 0,32 % očkovaných prvou dávkou.

Čítať celý článok...
 
Laboratórne výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za júl 2021 Tlačiť E-mail
COVID-19
Utorok, 03. august 2021 10:16

Na Slovensku už dominuje delta variant pandemického SARS-CoV-2 vírusu. Vyplýva to z posledných dvoch júlových sérií sekvenovania pozitívnych vzoriek.

Prvý laboratórne potvrdený prípad delta variantu sme zaznamenali v júni. V tom čase mal na Slovensku jednoznačnú prevahu variant alfa. Podiel pozitívnych vzoriek s delta variantom postupne narastal v priebehu mesiaca júl, koncom mesiaca už variant dominoval.

Vzhľadom na vysokú infekčnosť delta variantu išlo o očakávaný jav, ktorý priebežne potvrdzovali aj výsledky sekvenácie pozitívnych vzoriek:

  • V prvých dvoch júlových týždňoch ešte alfa variant výrazne dominoval.
  • Vo vzorkách sekvenovaných 22. 7. už pozorujeme prevahu delta variantu. Zo 181 úspešne sekvenovaných vzoriek bol delta variant potvrdený v 112 prípadoch, alfa variant v 66 a zvyšok tvorili iné varianty.
  • “Vo vzorkách sekvenovaných o päť dní neskôr bol delta variant potvrdený už v 75 prípadoch, z toho u jednej vzorky sa potvrdil aj delta variant nesúci navyše ďalšiu špecifickú mutáciu. Alfa variant bol potvrdený v 12 prípadoch,” uviedla laboratórna diagnostička a molekulárna biologička na Úrade verejného zdravotníctva SR Anna Kaliňáková s tým, že na sekvenovanie bolo určených 96 vzoriek, z toho úspešne osekvenovaných bolo 87. Vzorky sekvenované v závere júla teda potvrdili dominantné postavenie delta variantu.
Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 3.8.2021 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Utorok, 03. august 2021 08:00

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Slovenskej republike, vo Švédsku, v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky:1. hlásenie č. A12/01148/21

názov výrobkov: BATH FIZZER– výrobok do kúpeľa

značka: I Heart Revolution

typ výrobkov/čiarový kód:

                             I heart Revolution Blueberry Crush Bath Fizzer- EAN: 5057566123365

                             I heart Revolution Bath Fizzer, Caramel LE- EAN: 5057566264341

                             I heart Revolution Bath Fizzer, cotton- EAN: 5057566264358

                             I heart Revolution Honey Teddy Bear Bath  Fizzer- EAN: 5057566220699

                             I heart Revolution Lulu Teddy Bear Bath Fizzer- EAN: 5057566220712

                             I heart Revolution Mimi LE Teddy Bear Bath Fizzer- EAN:5057566220729

krajina pôvodu: Čína

zodpovedná osoba: Revolution Beauty Cosmetics Limited

                                Alexandra House, The Sweepstakes, Ballsbridge

                                Dublin 4, D04 C7H, Ireland

distribútor: The Revolution Company s.r.o.

                  Na radosti 399

                  155 21 Praha, Česká republika

výrobok ponúkaný cez internet: áno

popis: 150g, výrobky do kúpeľa v tvare americkej šišky,

           150g, výrobky v tvare medvedíka, výrobky do kúpeľa sú  zabalené do celofánu, viď obrázky.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (30. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 30. Júl 2021 12:26

kupaliska30V 30. týždni (ku dňu 29.7.2021) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2021 prevádzkovať.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v povolených zariadeniach vo výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) resp. v odberoch vzoriek vôd na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú organizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 30. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
236. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 233/2021 V.V SR Tlačiť E-mail
COVID-19
Piatok, 30. Júl 2021 11:43

236/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí


Prehľad zmien:
U športovcov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod hromadného podujatia do limitu 100 osôb v zelených okresoch (stupeň Monitoring) nemusí byť od soboty 31. júla podmienená účasť na športovej súťaži negatívnym výsledkom testu.


V žltých a horších okresoch sú pre športové podujatia zastrešené športovými zväzmi ponechané podmienky ako doteraz, teda platí povinnosť pravidelného testovania hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod hromadného podujatia. V žltých a horších okresoch nemusia podstupovať testovanie na COVID-19 tí, ktorí spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby alebo sú do 180 dní po prekonaní ochorenia či osoby do 12 rokov.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>

Stránka 12 z 135