Kto je prítomný

Máme online 597 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 2977
Počet zobrazení obsahu : 15997585
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
HLS19: Seniori a digitálne zdravie Tlačiť E-mail
Piatok, 15. január 2021 14:57

Aktívna prevencia ochorení je dôležitá v každom veku, a to aj u ľudí starších ako 65 rokov. Táto vysoko ohrozená skupina je však častejšie uzavretá od bežného sociálneho života. Z toho dôvodu je náročnejšie cielene poskytovať aktuálne informácie, ako aj všeobecne zvyšovať zdravotnú gramotnosť.


Možnosti čo najefektívnejšej komunikácie so seniormi boli zisťované v rámci medzinárodného projektu  „Európsky prieskum zdravotnej gramotnosti“ organizovaným Úradom verejného zdravotníctva SR.


Zo vzorky 485 seniorov validovanej podľa veku, pohlavia, regiónu a stupňa urbanizácie, väčšina opytovaných uvádzala, že už niekedy vyhľadávali informácie o zdraví alebo konkrétnych medicínskych témach.


Pri zisťovaní zdrojov, z ktorých naposledy vyhľadávané informácie o zdraví čerpali, 26% seniorov sa informovalo u lekára alebo iného zdravotníckeho odborníka, 26% seniorov získalo informácie z tlačovín ako napríklad z novín, letákov alebo kníh, a 21% seniorov preferovalo informácie zo svojho okolia, od rodiny či priateľov. Ďalej seniori v menšej miere čerpali informácie z internetu či sociálnych sietí, a od alternatívnych liečiteľov.

Čítať celý článok...
 
Vyjadrite svoj názor k bezpečnejšiemu nakladaniu s chemickými látkami v Európe. Zúčastnite sa krátkeho prieskumu na tému „Ľudský biomonitoring v Európe” Tlačiť E-mail
Piatok, 15. január 2021 11:48

V našom každodennom živote sme vystavení chemickým látkam, ktoré sa okrem iného vo veľkej miere používajú v potravinárskych a spotrebiteľských výrobkoch. Ľudský biomonitoring je metóda, ktorá nám umožňuje zmerať množstvo týchto látok alebo ich skoré biologické účinky v našom organizme. Výsledky môžu byť užitočné na zníženie vystavenia sa týmto chemickým látkam a zlepšenie verejného zdravia.


Európsky program pre ľudský biomonitoring (HBM4EU, https://www.hbm4eu.eu) je spoločné úsilie 30 krajín, Európskej agentúry pre životné prostredie a Európskej komisie. Súčasťou je tento prieskum medzi občanmi EÚ o ľudskom biomonitoringu. Cieľom HBM4EU je informovanie tvorcov politiky v Európe a na národnej úrovni založené na vedeckých dôkazoch o vystavení občanov chemickým znečisťujúcim látkam a ich možných účinkoch na zdravie.


Prieskum je koordinovaný Európskou environmentálnou agentúrou; v Slovenskej republike ho distribuuje Úrad verejného zdravotníctva SR v mene Ministerstva zdravotníctva SR.


Keďže vystavenie sa chemickým látkam je niečo, čo sa nás všetkých dotýka, chceli by sme pochopiť, čo občania EÚ vedia a čo si myslia o ľudskom biomonitoringu. Zároveň nás zaujíma aké sú ich potreby, obavy a otázky týkajúce sa tejto témy.

Čítať celý článok...
 
ŠÚKL: Európska lieková agentúra prijala tretiu žiadosť o podmienečnú registráciu vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19 Tlačiť E-mail
Utorok, 12. január 2021 13:49

Európska lieková agentúra (EMA) prijala žiadosť o podmienečnú registráciu tretej vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19, ktorú vyvinula spoločnosť AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Ak budú predložené údaje o kvalite, účinnosti a bezpečnosti spĺňať požiadavky na registráciu vakcíny, registračné rozhodnutia môže byť vydané do 29.1.2021


Registrácia vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 prebieha v zrýchlenom konaní. Vakcína bola zahrnutá v procese priebežného hodnotenia (rolling review), ktoré umožňuje hodnotenie údajov postupne podľa toho, ako sú dostupné. Keď má žiadateľ k dispozícii kompletné údaje, môže požiadať o registráciu.


Počas tejto fázy EMA hodnotila údaje z laboratórnych štúdií, údaje o farmaceutickej kvalite vakcíny (o jej zložení a výrobe) a časť údajov o bezpečnosti a účinnosti z predbežnej súhrnnej analýzy štyroch prebiehajúcich klinických skúšaní. Výbor, ktorý vakcíny hodnotí (CHMP), si tiež vyžiadal dodatočné informácie týkajúce sa bezpečnosti, kvality a účinnosti, ktoré sa v súčasnosti posudzujú.   

Čítať celý článok...
 
Od apríla do decembra 2020 sme udelili vyše 8800 individuálnych výnimiek pre občanov (2. stanovisko ÚVZ SR k individuálnym výnimkám vo „vyhláške k hraniciam“) Tlačiť E-mail
Pondelok, 11. január 2021 16:49
  1. Individuálne výnimky sú možné od apríla 2020 na základe záverov Ústredného krízového štábu SR, pretože žiadna právna úprava nedokáže obsiahnuť všetky životné situácie. ÚVZ SR udelil od apríla do konca decembra 2020 celkovo 8886 individuálnych výnimiek pre občanov (vždy na základe žiadosti člena vlády SR). Jedna výnimka pritom mohla zahŕňať aj viac ľudí. Dôvody boli pracovné aj súkromné. Rodinné dôvody boli odhadom v 2000 prípadoch. Starostlivosť o maloleté dieťa a príbuzných bola ako dôvod uvedená minimálne v 300 prípadoch.

  2. ÚVZ SR nemôže nikomu dať individuálnu výnimku sám z vlastnej iniciatívy, ani neprijíma žiadosti občanov o výnimky. Tí sa musia obracať na členov vlády SR, ktorí následne môžu požiadať Úrad. ÚVZ SR nie je kompetentný preverovať závažnosť každého zo stoviek dôvodov, ktoré sa uvádzajú v žiadostiach. Uvedené patrí do pôsobnosti jednotlivých členov vlády. ÚVZ SR tieto žiadosti teda neposudzuje a neschvaľuje, resp. nezamieta.

  3. Osoby zasielajú žiadosti jednotlivým členom vlády podľa ich rezortnej príslušnosti (ministerstvá). Tí ich opodstatnenosť posudzujú. Požiadať mohol a môže každý jeden občan, ktorý nespadá do automatických výnimiek uvedených vo vyhláške ÚVZ SR. Individuálne výnimky žiadajú členovia vlády najmä pre iné osoby, občanov, ktorí ich o to požiadali, ale v určitom množstve prípadov aj pre seba.

  4. Opäť pripomíname, že Úrad otvorí problematiku výnimiek na najbližšom Ústrednom krízovom štábe. Ak by boli obmedzené alebo zrušené, privítame to. Chápeme, že občania môžu akékoľvek výnimky vnímať citlivo.

Čítať celý článok...
 
7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Nedeľa, 10. január 2021 17:00

7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (pdf)

 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 8. január 2021) Tlačiť E-mail
Sobota, 09. január 2021 14:21

V priloženej prezentácii nájdete štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku v súvislosti s COVID-19. Štatistiky zachytávajú počet vykonaných testov a pozitivitu, priebeh vakcinácie a vývoj denných úmrtí na ochorenie COVID-19. Dáta reflektujú aj mobilitu obyvateľstva, súčasnú situáciu v nemocniciach a doterajšie výsledky analýzy na výskyt nového variantu vírusu B.1.1.7 na Slovensku.


Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 8. január 2021) (pdf)

 
Stanovisko ÚVZ SR k individuálnym výnimkám vo „vyhláške o hraniciach“ v piatich bodoch Tlačiť E-mail
Sobota, 09. január 2021 14:08
  1. Výnimky sú možné od apríla 2020, a to na základe záverov Ústredného krízového štábu. Sú potrebné najmä preto, že žiadna právna norma nedokáže obsiahnuť všetky životné situácie. Do dnešného dňa boli vydané výnimky pre tisíce občanov.

  2. ÚVZ SR nemôže nikomu dať výnimku sám z vlastnej iniciatívy. Na jej udelenie akejkoľvek osobe je potrebná žiadosť člena vlády SR.

  3. Úrad nie je kompetentný preverovať závažnosť každého zo stoviek dôvodov, ktoré sa uvádzajú v žiadostiach. Uvedené patrí do pôsobnosti jednotlivých členov vlády.

  4. ÚVZ SR vyzýva všetky osoby, ktoré na základe žiadosti člena vlády získali výnimku, aby sa správali maximálne ostražito a aby ju využívali len v nevyhnutnej miere. Výnimka pred vírusom neochráni.

  5. Úrad otvorí problematiku výnimiek na najbližšom Ústrednom krízovom štábe. Ak by boli obmedzené alebo zrušené, privítame to. Chápeme, že občania môžu akékoľvek výnimky vnímať citlivo.

Čítať celý článok...
 
3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí Tlačiť E-mail
Piatok, 08. január 2021 07:37

Čiastka 2/2021 - vydaná 7. januára 2021 tu na stiahnutie (PDF)


3.    VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí


 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl, uskutočňujúcich odbornú prípravu na výkon zdravotníckeho povolania počas trvania ... Tlačiť E-mail
Pondelok, 04. január 2021 14:43

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl, uskutočňujúcich odbornú prípravu na výkon zdravotníckeho povolania počas trvania epidémie COVID-19 (pdf)

 
Vstúpte do nového roka iba v kruhu svojich najbližších Tlačiť E-mail
Štvrtok, 31. december 2020 10:30

UVZ_SilvesterPríchod nového roka najbezpečnejšie privítate tak, že si urobíte oslavu iba s členmi vašej domácnosti, alebo presuniete obvyklé stretnutia s kamarátmi či príbuznými výlučne do virtuálneho priestoru.


Cestovanie, návštevy a oslavy s ľuďmi, s ktorými nežijete v jednej domácnosti, sú v súčasnej, veľmi vážnej epidemiologickej situácii, rizikové. Rádovo zvyšujú pravdepodobnosť, že sa nakazíte ochorením COVID-19, prípadne, že infekciu zanesiete medzi svojich blízkych.


COVID-19 môže mať ťažký priebeh a dlhodobé následky aj v prípade inak zdravých a aktívnych ľudí. Pre seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami môže byť ochorenie smrteľné. Situácia v nemocniciach je v súčasnosti kritická, čo dosvedčujú zábery preplnených zdravotníckych zariadení. Lôžka sú plné pacientov s vážnymi stavmi. Záchranári a zdravotníci, ktorí sa o nich starajú, sú už na pokraji síl.

Čítať celý článok...
 
67.  VYHLÁŠKA ÚVZ SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 Tlačiť E-mail
Pondelok, 28. december 2020 12:00

67.  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (pdf)

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 100