Kto je prítomný

Máme online 526 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3327
Počet zobrazení obsahu : 19170273
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Podrobnejšie informácie k režimu pre prevádzky verejného stravovania od 3.1.2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 03. január 2022 14:59

Od pondelka 3. januára 2022 sa rozširuje možnosť poskytovania služieb prevádzok verejného stravovania. Budú sa môcť otvoriť aj pre konzumáciu na mieste, a to len pre osoby v režime OP.

Podmienky pre prevádzky:

 • maximálna obsadenosť 50 % kapacity zariadenia
 • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
 • obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti,
 • zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi


Prevádzky môžu v režime základ naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou, a to aj zároveň s režimom OP pre konzumáciu na mieste. Osoby v režime základ si teda môžu jedlo v prevádzke vyzdvihnúť, ale nesmú ho v priestoroch reštaurácie konzumovať.

Reštaurácie môžu fungovať aj po 20:00, keďže prihliadame na to, že reštaurácia môže mať donáškovú službu. Ak ide o prítomnosť ľudí po 20:00 v prevádzkach, upozorňujeme na platný zákaz vychádzania po 20:00.

Čítať celý článok...
 
Výskyt variantu omikron k 28.12.2021: Počet potvrdených prípadov priebežne stúpol na jedenásť Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 28. december 2021 13:56

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sekvenovaním potvrdili výskyt ďalších štyroch prípadov variantu omikron na území Slovenskej republiky.


Osoby boli zaočkované dvoma dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

 • Prvá osoba je bez cestovateľskej anamnézy. Klinický priebeh ochorenia bol ľahký, opatrenia boli dodržané.

 • Druhá osoba je s potvrdenou cestovateľskou anamnézou a tiež je úzkym kontaktom s pozitívnymi osobami. Klinický priebeh ochorenia bol ľahký, opatrenia boli dodržané.

 • Tretia osoba je s potvrdenou cestovateľskou anamnézou z rizikovej krajiny. Klinický priebeh ochorenia bol ľahký (kašeľ), protiepidemické opatrenia boli vykonané v plnom rozsahu.

 • Štvrtá osoba bola v kontakte s osobami, u ktorých sa už potvrdil variant omikron. Klinický priebeh ochorenia bol ľahký (slabosť, únava, kašeľ), opatrenia boli dodržané.


Na Slovensku tak máme aktuálne laboratórne potvrdených celkovo jedenásť prípadov variantu omikron.

Vzhľadom na vlastnosti variantu a zaznamenaný výskyt u osôb bez cestovateľskej anamnézy možno očakávať, že reálny výskyt omikronu v tunajšej populácii je vyšší, než naznačujú priebežné výsledky sekvenácie pozitívnych vzoriek.

Čítať celý článok...
 
Smútočné oznámenie o úmrtí MUDr. Ivety Truskovej PhD., MPH, MHA, hlavnej odborníčky hlavného hygienika pre bezpečnosť potravín Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 27. december 2021 15:22

parte_Ivetka_TruskovaS hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 63 rokov nás dňa 26.12.2021 navždy opustila naša milovaná kolegyňa a priateľka MUDr. Iveta Trusková, PhD., MPH, MHA


Doktorka Trusková bola hlavnou odborníčkou hlavného hygienika SR pre odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Bola zástupkyňou hlavného hygienika SR a vedúcou Sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR.


Problematike hygieny výživy a bezpečnosti potravín na regionálnej, národnej, európskej a svetovej úrovni zasvätila celý svoj profesijný život. 


Slovenskú republiku zastupovala vo viacerých medzinárodných výboroch a pracovných skupinách a bola členkou viacerých národných odborných vedeckých skupín (CCFH Výbor pre hygienu potravín, PS CA Hygiena potravín, CCNFSDU Výbor pre výživu a potraviny pre osobitné výživové účely, Výbor pre potravinárske aditívne látky, EFSA AFC Prídavné látky do potravín, aromatické a technologické pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami, CCCF Výbor pre potravinárske kontaminanty, EFSA CONTAM Kontaminanty v potravinovom reťazci).

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 20.12.2021 Tlačiť E-mail
COVID-19
Pondelok, 27. december 2021 10:45

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd do 20. decembra 2021 v rámci monitoringu odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 odobrali celkovo 362 vzoriek, ktoré boli vyšetrené  kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 341 (94,20 %) vzoriek.


Od 35. KT sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. Aj v 50. KT bol vírus SARS CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Čítať celý článok...
 
Informácia k novele vyhlášky ÚVZ SR (reštaurácie-3. január 2022) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 23. december 2021 13:38

V nadväznosti na rozhodnutie vlády SR sa s účinnosťou od 3. januára 2022 rozširuje možnosť poskytovania služieb prevádzok verejného stravovania. Budú sa môcť otvoriť aj pre konzumáciu na mieste, a to len pre osoby v režime OP.

Podmienky pre prevádzky:

 • maximálna obsadenosť 50 % kapacity zariadenia

 • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,

 • obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti,

 • zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi


Prevádzky môžu v režime základ naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou.

Maximálna kapacita 50 % sa netýka závodných, školských a podobných jedální.

Účinnosť zmien je od 3. januára 2022.


Novelu vyhlášky nájdete tu
:

 
Nebezpečné kozmetické výrobky 23.12.2021 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Štvrtok, 23. december 2021 09:01

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Švédsku, v Írsku, vo Francúzsku, v Nemecku.


1.hlásenie č.A12/01730/21

názov: World Famous Tattoo Ink Warm Peach – farba na tetovanie

značka: WORLD FAMOUS TATTOO INK

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: WFPRWP192502

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: World Famous Tattoo Ink

                460A Greenway Industrial Dr., Fort Mill

                SC 29708

                Fort Mill, Spojené štáty americké

popis: plastová fľaška, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Informácia k novelám vyhlášok (prevádzky, HP, hranice) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 22. december 2021 22:43

1. Zmena definície režimu OP

Vo vyhláškach k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa mení definícia osoby v režime OP. Účinnosť zmien je od 23. decembra 2021.

Novely vyhlášok nájdete tu:

Vyhláška 311

Vyhláška 310


Medzi osoby v režime OP zaraďujeme po novom aj osobu, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, a ktorá je zároveň schopná preukázať sa:

 • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 1 uvedených vyhlášok
 • negatívnym výsledkom RT- PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Odborné usmernenie MZ SR vo veci kontraindikácie očkovania proti COVID-19 nájdete tu: Metodické usmernenia.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (22.12.2021) Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 22. december 2021 22:06

V priloženom dokumente nájdete prezentáciu z tlačovej konferencie ministra zdravotníctva SR

Dokument obsahuje kľúčové parametre tretej vlny COVID-19 na Slovensku a potvrdené spracované prípady podľa vekovo špecifickej incidencie. V prezentácii nájdete aj počet pozitívnych testov a 7-dňový priemer, taktiež počty testov a pozitivitu, vývoj počtu minút volaní na linku 155 a výjazdov záchraniek ku COVID pacientom. Sledovať môžete aj vývoj hospitalizácií s potvrdeným COVID-19 po krajoch. Priložené sú aj výsledky štúdie seroprevalencie na Slovensku, ako aj odporúčania pre pokojné Vianoce.

Predvianočná epidemiologická situácia (22.12.2021) (pdf)

 
Potvrdené ďalšie tri prípady variantu omikron Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 22. december 2021 11:16

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave sekvenovaním potvrdili výskyt ďalších troch prípadov variantu omikron na území Slovenskej republiky.


Dve osoby boli zaočkované dvomi dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19, jedna nezaočkovaná.

 

 • Prvá osoba sa nakazila v spoločnej domácnosti s osobami, u ktorých už bol omikron laboratórne potvrdený po návrate zo zahraničia. Osoba od začiatku dodržiavala režim karantény a po pozitívnom testovaní domácu izoláciu. Klinický priebeh ochorenia bol ľahký.

 • Druhá osoba bola bez cestovateľskej anamnézy, ochorenie sa prejavilo klinickými príznakmi - zimnica, bolesť hrdla. Kontakty boli zabezpečené a testované, pozitívne vzorky budú sekvenované.

 • Tretia (nezaočkovaná) osoba má potvrdenú cestovateľskú anamnézu, na územie Slovenska sa vrátila z Afriky. Karanténa po príchode na Slovensko bola dodržaná. Ochorenie sa prejavilo príznakmi ako bolesť svalov a bolesť hrdla.


Na Slovensku tak máme aktuálne laboratórne potvrdených celkovo sedem prípadov variantu omikron.

Vzhľadom na vlastnosti variantu a zaznamenaný výskyt u osoby bez cestovateľskej anamnézy možno očakávať, že reálny výskyt omikronu v tunajšej populácii je vyšší, než naznačujú priebežné výsledky sekvenácie pozitívnych vzoriek.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 21.12.2021 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Utorok, 21. december 2021 11:14

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán  v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:


Doplňujúce informácie k hláseniu:

1. hlásenie č. A12/0021/19 (verzia 4)

názov: Naturalle Multi-Action-Ex - výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: MAKARI

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Šarža # 814

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Victoria Albi SAS., 18 BLVD de Strasbourg, 75010 Paris, Francúzsko

                Victoria Albi Inc., Suite 5 1178 Broadway, New York, NY 10001, Spojené štáty americké

výrobok ponúkaný cez internet: amazon.de, Ebay

popis: 50 ml, biela fľaška zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 134