Kto je prítomný

Máme online 390 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21692118
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (5. január – 12. január 2023) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 13. január 2023 14:11

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (5. január – 12. január 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.

Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Výsledky mimoriadnej kontroly vianočných trhov 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 13. január 2023 11:24

Mimoriadna kontrola vianočných a mikulášskych trhov v roku 2022 poukázala na mierne zlepšenie situácie oproti roku 2019, kedy sa vianočné trhy organizovali naposledy. Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva našli nedostatky v 7,3 % prevádzok, kým pri ostatnej kontrole (2019) to bolo 7,9 % skontrolovaných zariadení.

Pri kontrole v roku 2022 sme nezistili mimoriadne závažné hygienické nedostatky, čo je aj výsledkom spolupráce zo strany organizátorov vianočných trhov, za čo im ďakujeme.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonali spolu 561 kontrol v 386 zariadeniach stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov. Nedostatky boli zistené v 28 zariadeniach (7,3 %).


Najvyššie percento zariadení so zistenými nedostatkami bolo v Bratislavskom kraji, v ktorom sa nedostatky zistili v 11 zariadeniach zo skontrolovaných 48 zariadení, (čo predstavuje 22,9 %), ďalej v Nitrianskom kraji, v ktorom sa nedostatky zistili v štyroch zo skontrolovaných 29 zariadení (13,8 %). V Banskobystrickom, Košickom a v Trnavskom kraji sa nedostatky zistili len v jednom zo skontrolovaných zariadení. Žiadne nedostatky sa nezistili pri kontrolách v Prešovskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 11.1.2023 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Streda, 11. január 2023 13:58

Logo_RAPEX

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Taliansku, v Írsku a na Cypre. Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. A12/00004/23
názov: Tesori d'Oriente Africa - profumo aromatico – aromatický parfum
značka: Tesori d'Oriente
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 18154BO4W
čiarový kód: 8 008970 008288
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: aromatický parfum, ktorý sa nachádza vo fľaši so zátkou, viď obrázok

Čítať celý článok...
 
COVID-19: Odporúčania pre cestovateľov prichádzajúcich Z a DO Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 10. január 2023 16:35

Slovensko sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 v zahraničí. Sme účastníkmi rokovaní na európskej úrovni a koordinujeme svoje kroky s ostatnými členskými štátmi EÚ. V súčasnosti posilňujeme monitoring odpadových vôd v okolí významných medzinárodných letísk na Slovensku aj napriek tomu, že nemáme priame spojenia z Číny. To nám doplní prehľad o aktuálnej epidemiologickej situácii. Okolité krajiny, ktoré majú priame letecké spojenia s Čínou, zavádzajú ďalšie preventívne opatrenia, ktoré znižujú riziko zavlečenia nového variantu aj na Slovensko (povinné testovanie cestujúcich pred príletom resp. po prílete, používanie respirátorov, zvýšená dezinfekcia a pod.). Aktuálne preverujeme možnosti vyšetrovania odpadových vôd priamo z lietadiel na základe posúdenia rizika zavlečenia vírusu v rámci medzinárodných letov na územie SR, hoci ide o odporúčanie najmä pre krajiny, ktoré majú priame letecké spojenie s Čínou.

Významným preventívnym opatrením, ktoré znižuje riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, je očkovanie. Dôrazne odporúčame obyvateľom, aby využili bezplatnú možnosť očkovania proti COVID-19. Odporúča sa základné očkovanie (2 dávky) ako aj posilňujúce - tretia a/alebo štvrtá dávka pre tých, ktorí sú očkovaní základnými dvoma dávkami. Očkovaním sa významne znižuje riziko závažného priebehu infekcie alebo úmrtia v súvislosti s COVID-19 nielen pre vás, ale aj pre vašich blízkych, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať alebo majú nedostatočnú imunitnú odpoveď.

Zároveň odporúčame dodržiavať nasledujúce opatrenia:

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (30. december 2022 – 4. január 2023) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Utorok, 10. január 2023 08:41

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (30. december 2022 – 4. január 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.

Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 4.1.2023 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Streda, 04. január 2023 13:07

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány vo Francúzsku, v Taliansku a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. A12/01819/22 

názov: ULTRATIME - spiralis gel crème contour des yeux  gél na kontúrovanie očí

značka: ANNAYAKE

typ výrobku/číslo výrobku: 126602F

výrobná dávka: 028279

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: ANNAYAKE (fabricant au sens de la réglementation), 49 Av. Montaigne, 75008

                Paris, Francúzsko

                FACOSPAR, 7 rue de chateaubriand, 45100 ORLEANS, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, gél na kontúrovanie očí vo fľaštičke, výrobok je zabalený v bielej kartónovej škatuľke, viď obrázok

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (23. december – 29. december 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 02. január 2023 08:42

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (23. december – 29. december 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Hygienické kritériá na vodu na Slovensku sa posilnia Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 29. december 2022 15:37

Od budúceho roka dôjde k zmenám najmä v oblasti zabezpečenia procesov zásobovania pitnou vodou. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú podpísala prezidentka SR a odobril parlament i vláda SR, vyžaduje uplatňovanie princípov manažmentu rizík a predbežnej opatrnosti, čím sa vytvoria komplexné a efektívne podmienky pre dodávanie zdravotne bezpečnej pitnej vody pre všetkých spotrebiteľov. Okrem ochrany pred možnými ochoreniami z vody sú ďalšími cieľmi podpora používania pitnej vody z verejných vodovodov a zlepšenie prístupu k pitnej vode. Novelou zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú požiadavky novej európskej smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Pre zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov pred rizikami používania nevyhovujúcej vody sa pridávajú úradom verejného zdravotníctva povinnosti aj právomoci. 


Právna úprava tiež aktualizuje podmienky na kúpaliskách, posilňuje zdravotnú bezpečnosť pri práci a znižuje podnikateľské zaťaženie v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, kaviarne, jedálne a pod.)


Prijatím legislatívy sa zároveň ruší vyhláška z roku 2017, ktorá ustanovuje podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Pôvodnú vyhlášku nahradí nový všeobecne záväzný právny predpis.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (16. december – 22. december 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Utorok, 27. december 2022 09:59

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (16. december – 22. december 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Za profesorom Vladimírom Krčmérym Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 21. december 2022 11:19

krcmery_nSlovensko prišlo v utorok 20. decembra o výnimočného človeka, charizmatickú osobnosť a uznávaného odborníka.

Pána profesora Krčméryho si budeme pamätať ako odvážneho, obetavého, múdreho a vždy pokorného muža s veľkým srdcom, ktorý najsilnejších usmerňoval s gráciou a biednym bezhranične slúžil.

Profesor Krčméry zohral v boji proti COVIDu nezastupiteľnú úlohu. Neváhal nezištne ponúknuť svoje neoceniteľné odborné skúsenosti pri riešení problémov počas pandémie. Navyše dokázal dať ľuďom nádej, ktorú v ťažkých časoch potrebovali počuť – a ako múdreho a láskavého človeka ho počas pandémie spoznala aj široká verejnosť.

Vladko, odišiel si od nás priskoro. Ďakujeme za všetko, čo si urobil pre ľudí na Slovensku i na zahraničných misiách. Mnohým z nás si bol drahým priateľom. Jednou z Tvojich pekných vlastností bolo, že sa každý v Tvojej prítomnosti cítil výnimočne. A toto dokážu iba vzácni ľudia. Bolo nám cťou byť v Tvojej spoločnosti.

Rodine a blízkym pána profesora Krčméryho vyjadrujeme úprimnú sústrasť.


Ján Mikas

Hlavný hygienik SR

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 163