Kto je prítomný

Máme online 719 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22175495
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Ako bojovať proti jarnej únave Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 30. marec 2023 10:06

Koniec zimy znamená nielen prebúdzanie prírody, ale aj „prebúdzanie“ ľudského organizmu. Telo musí upraviť niektoré fyziologické procesy a reagovať na meniace sa pomery v životnom prostredí i v životospráve. Niektorí ľudia tieto zmeny subjektívne ťažšie znášajú a prejavuje sa u nich fenomén označovaný ako “jarná únava”.

Mladý a zdravý organizmus sa obvykle zmenám prispôsobuje ľahšie než organizmus ľudí v strednom a vyššom veku. S nástupom jari sa tak začína u citlivých ľudí prejavovať takzvaná jarná únava, vo zvýšenej miere sa objavuje u meteosenzitívnych ľudí, osôb s nízkym tlakom alebo u seniorov.
Jarná únava u niektorých ľudí vzniká ako reakcia organizmu na teplotné a tlakové výkyvy, zmeny v trvaní slnečného svitu, ako na aj zmeny v životospráve – spravidla po zimných pasívnejších mesiacoch dochádza k úprave stravy a k zvýšeniu fyzickej aktivity.
Jarná únava má prechodný ráz a nepríjemné príznaky obvykle ustupujú, keď sa telo adaptuje na vonkajšie zmeny. Trvá to obvykle asi 1 až 3 týždne, ak však príznaky pretrvávajú dlhšie, môže v skutočnosti ísť o prejav ochorenia a vtedy je vhodné sa poradiť s lekárom.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 30.3.2023 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Štvrtok, 30. marec 2023 08:21

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Českej republike, v Taliansku a v Írsku. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. A12/00596/23 

názov: HERBS of BULGARIA, AFTER SHAVE, LAVENDER, biofresh – voda po holení

značka: biofresh cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 27921BO11

čiarový kód: 3800200963269

krajina pôvodu: Bulharsko

výrobca: BIO FRESH LTD., www.biofresh.bg, biofresh COSMETICS/Bulgaria, Plovdiv, Bulharsko

výrobok ponúkaný cez internet: www.milujikozmetiku.cz

popis: 100 ml, sklenená fľaška s čiernym plastovým uzáverom obsahujúca vodu po holení, ktorá je zabalená vo fialovo-bielej kartónovej škatuľke s potlačou levanduľových kvetov, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 12. týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 29. marec 2023 12:32

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:


breza, jelša, lieska,
cyprusovité-tisovité , jaseň, javor, topoľ, vŕba, brest, hrab, dub


spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium


V uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ topoľa, jaseňa a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Kvitnutie liesky a jelše končí aj v chladných oblastiach so snehovou pokrývkou a ich peľ už nedosahoval alergiologicky významné koncentrácie. Monitorovacie stanice na celom Slovensku zachytili peľ brezy, ktorý v Bratislave už koncom týždňa dosiahol veľmi vysokú dennú koncentráciu. Najvyššiu dennú hladinu peľu brezy zachytili v Bratislave, 182 peľových zŕn v mvzduchu, a v Žiline 35 peľových zŕn v mvzduchu. Na ostatnom území peľ brezy nedosiahol alergiologicky významné hladiny. Peľ jaseňa a topoľa v ovzduší dosahoval vysoké koncentrácie na celom území. Peľ topoľa dosiahol vyššie koncentrácie v Bratislave - 2158 peľových zŕn v mvzduchu a v Žiline 523 peľových zŕn v mvzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu jaseňa v ovzduší zachytili v Bratislave - 307 peľových zŕn v mvzduchu, v Nitre 273 peľových zŕn v mvzduchu a v Banskej Bystrici 270 peľových zŕn v mvzduchu. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Košiciach, 977 peľových zŕn v mvzduchu, 506 peľových zŕn v mvzduchu v Žiline a 429 peľových zŕn v mvzduchu v Banskej Bystrici. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ javora, vŕby, duba a brestu. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium už dosahovali stredné, miestami vysoké denné koncentrácie. Regionálne dochádzalo k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu a spór v súvislosti s ochladením a so zrážkovou činnosťou.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR zorganizoval historicky prvé regionálne stretnutie zástupcov Národných ohniskových bodov V4 + AT, UA pre Medzinárodné zdravotné predpisy Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 28. marec 2023 08:17

Odborníci zo Slovenska a okolitých krajín sa 21. - 22. marca 2023 v Pezinku stretli na historicky prvom regionálnom stretnutí zástupcov Národných ohniskových bodov pre Medzinárodné zdravotné predpisy Svetovej zdravotníckej organizácie (NFP IHR).


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) v úzkej spolupráci a s finančnou podporou kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku usporiadal prvé medzinárodné regionálne stretnutie tímov NFP IHR zo Slovenska a okolitých susedných štátov (SK, CZ, HU, PL, AT, UA). Podujatie sa uskutočnilo v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine 2022/2023.

Čítať celý článok...
 
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 12. kalendárny týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Epidemiologická situácia
Pondelok, 27. marec 2023 12:40

chripkaV 12. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 45 437 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 878,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,1 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 014,7/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 311 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (735). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (368) a pneumónie (208).  

Ochorenia hlásilo 50 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 27.3.2023 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Pondelok, 27. marec 2023 08:33

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Taliansku a v Írsku. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. A12/00505/23 

názov: Borotalco Active - Odor - Converter – guľôčkový dezodorant

značka: BOROTALCO

typ výrobku/číslo výrobku: DEO ROLL ON - 0 % ALCOOL

výrobná dávka: R446779

čiarový kód: 80859840

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Società Italo Britannica L.Manetti H.Roberts & C. per Azioni, Via Baldanzese 177,

                 50041 Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: guľôčkový dezodorant v plastovej nádobe s vôňou morskej soli, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Výsledky analýz vzoriek vôd vyšetrených pri príležitosti „Svetového dňa vody 2023“ Tlačiť E-mail
Svetový deň vody
Piatok, 24. marec 2023 10:50

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody 2023 poskytol dňa 22. marca 2023 verejnosti bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti).

Nevyhovujúce výsledky analyzovaných ukazovateľov sú vyznačené červenou farbou. Váš výsledok si vyhľadáte podľa kódu vzorky, ktorý ste obdržali pri odovzdávaní vzorky vody.

Z celkového počtu 131 analyzovaných vzoriek nevyhovelo požiadavkám limitných hodnôt, ktoré sú definované vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou:

  • v ukazovateli dusičnany 29 vzoriek a

  • v ukazovateli dusitany to bola 1 vzorka.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (17. marec – 23. marec 2023) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 24. marec 2023 12:55

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (17. marec – 23. marec 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 11. týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 22. marec 2023 13:02

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

  • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, jaseň, topoľ, vŕba, brest, hrab, dub

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Peľ liesky a jelše dosiahol vysoké denné koncentrácie len v chladnejších oblastiach na severe Slovenska. Na ostatnom území peľ týchto prvých jarných alergénov nedosahoval alergiologicky významné koncentrácie. Monitorovacie stanice v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici zachytili prvý peľ hrabu, v Bratislave a Nitre aj peľ duba. Peľ jaseňa v ovzduší sa vyskytoval na celom území, rovnako ako aj peľ topoľa, vŕby a brestu. Kvitnutie liesky a jelše pomaly končí na väčšine územia Slovenska a vyššie hladiny ich peľu v ovzduší sú iba v chladných oblastiach so snehovou pokrývkou. Ochladenie a zrážky boli príčinou poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší na väčšine územia.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (10. marec – 16. marec 2023) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 17. marec 2023 13:24

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (10. marec – 16. marec 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 168