Kto je prítomný

Máme online 316 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3604
Počet zobrazení obsahu : 20867854
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (26. september – 2. október 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Pondelok, 03. október 2022 12:19

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (26. september – 2. október 2022) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 29.9.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Štvrtok, 29. september 2022 14:41

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány  v Nemecku a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/01294/22 

názov: Tea Tree Oil extra virgin –  extra panenský olej z čajovníka na vlasy a na pokožku

značka: Raw

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 3621

čiarový kód: 8681823033622

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: MALIK Beauty Supplies B.V.

                 Melbournstraat 41,

                 3047 BH Rotterdam, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: 200 ml, priehľadná sklenená fľaška s kovovým uzáverom, nezmývateľný výrobok - olej z čajovníka určený na pokožku a vlasy s dátumom minimálnej trvanlivosti 28.12.2023, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Vláda odobrila posilnenie hygienických kritérií na vodu na Slovensku Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 29. september 2022 10:24

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva 28. septembra predložili na rokovanie vlády novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novelou zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú požiadavky novej európskej smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Novelu zákona ešte musí schváliť parlament.


Právna úprava prináša nové zmeny najmä v oblasti zabezpečenia procesov zásobovania pitnou vodou: vyžaduje uplatňovanie princípov manažmentu rizík a predbežnej opatrnosti, čím sa vytvoria komplexné a efektívne podmienky pre dodávanie zdravotne bezpečnej pitnej vody pre všetkých spotrebiteľov. Okrem ochrany pred možnými ochoreniami z vody sú ďalšími cieľmi podpora používania pitnej vody z verejných vodovodov a zlepšenie prístupu k pitnej vode. Pre zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov pred rizikami používania nevyhovujúcej vody sa novelou zákona pridávajú úradom verejného zdravotníctva povinnosti aj právomoci.

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 38. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 28. september 2022 08:22

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrlíkovité, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni sa v ovzduší na Slovensku vyskytoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie, paliny, tráv a peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie podľa údajov z monitorovacích staníc už len v závere týždňa ojedinele dosiahol alergiologicky významné denné koncentrácie. Celkové denné koncentrácie peľu dosahovali väčšinou nízke, miestami stredné denné hladiny. Pokles denných hladín peľu v ovzduší bol spôsobený najmä silným ochladením a zrážkovou činnosťou. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, mrlíka, astrovitých a mrkvovitých. Poklesli aj denné koncentrácie húb (plesní), ktoré boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny ešte dosahovali vyššie denné koncentrácie na celom území.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 36. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Streda, 28. september 2022 08:05

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Výsledky hygienických kontrol “zmrzlinární” počas leta 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 27. september 2022 14:31

Pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) vykonali počas letnej sezóny 2022 celkovo 1732 kontrol v 957 prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny. Nedostatky našli v 244 prevádzkach, čo predstavuje 25,5 % skontrolovaných prevádzok. Ide o mierne zlepšenie oproti minulému roku, kedy bol tento pomer 26,6 %.

Kontroly v “zmrzlinárňach” sa zamerali na dodržiavanie hygienických požiadaviek pri výrobe, manipulácii a predaji nebalenej zmrzliny a požiadaviek na jej označenie.


Najlepšia situácia bola v okresoch Michalovce a Sobrance, kde už druhý rok po sebe RÚVZ nezistil v prevádzkach žiadne nedostatky. Rovnako bez nedostatkov boli aj prevádzky v okresoch Bytča a Žilina.

Najmenej prevádzok so zistenými nedostatkami sa nachádzalo v Žilinskom kraji (16 prevádzok, čo predstavuje 10,5 %) a v Bratislavskom kraji (10 prevádzok, čo predstavuje 12 %).

Naopak, nedostatky vo všetkých 13 kontrolovaných prevádzkach zistil RÚVZ Zvolen (okresy Zvolen a Krupina). Porovnaním krajov sa najviac prevádzok so zistenými nedostatkami nachádzalo v Banskobystrickom kraji (48 prevádzok, čo predstavuje 46 %), v Nitrianskom kraji (46 prevádzok, teda 31 %) a v Prešovskom kraji (41 prevádzok, čiže 32 %).

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (19. september – 25. september 2022) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Utorok, 27. september 2022 09:26

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (19. september – 25. september 2022) neboli na našom území ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Peľová situácia v SR za 37. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 21. september 2022 15:00

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:
 

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V ovzduší na Slovensku ešte v uplynulom týždni dominoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie, sprevádzaný veľmi nízkymi až nízkymi dennými koncentráciami peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie podľa údajov všetkých monitorovacích staníc už len ojedinele dosahoval alergiologicky významné denné koncentrácie. Peľ ďalších silných alergénov, paliny a tráv z čeľade lipnicovitých, sa vyskytoval v ovzduší len sporadicky, a to vo veľmi nízkych, alergiologicky nevýznamných denných hladinách.

Čítať celý článok...
 
Návšteva japonskej vedeckej delegácie z Centra pre tvorbu životného prostredia - The Fukushima Prefectural Centre for Enviromental Creation (FPCEC) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Utorok, 20. september 2022 09:06

img_1Na Odbor radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zavítala japonská vedecká delegácia z Centra pre tvorbu životného prostredia FPCEC. Návšteva sa uskutočnila v spolupráci a koordinácii so zástupcom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni (IAEA).


RNDr. Veronika Drábová, PhD., vedúca Odboru radiačnej ochrany, spolu s kolegami a odborníkmi z Japonska diskutovali o problematike monitorovania rádioaktivity vo vode, pôde, vzduchu a v ďalších zložkách vrátane potravinového reťazca na území Slovenska.

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 35. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Utorok, 20. september 2022 07:42

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 157