Kto je prítomný

Máme online 409 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 2977
Počet zobrazení obsahu : 16028236
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Informácia o zrušení povinnosti zamestnávateľa oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 Tlačiť E-mail
Utorok, 05. január 2021 11:27

Povinnosť zamestnávateľa  oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, bola v celom rozsahu zrušená zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnou od 21. júla 2020).

 
Konzumácia alkoholických nápojov Tlačiť E-mail
Pondelok, 25. január 2021 14:42

Konzumácia alkoholu každoročne prispieva k 3 miliónom úmrtí vo svete, ako aj k zdravotným problémom a zlému zdravotnému stavu ďalších miliónov ľudí.


Konzumácia alkoholu je hlavným rizikovým faktorom predčasnej úmrtnosti a invalidity u osôb vo veku od 15 do 49 rokov. Znevýhodnené a obzvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva majú vyššiu mieru úmrtnosti a hospitalizácie v dôsledku konzumácie alkoholu.


Údaje týkajúce sa konzumácie alkoholu zisťoval ÚVZ SR v rokoch 2013, 2016 a 2019 dotazníkom Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. V rokoch 2013, 2016 a 2019 tvorilo výskumnú vzorku spolu 11 196 respondentov. V roku 2013 tvorilo súbor 3 679 respondentov, v roku 2016 išlo o 3 773 respondentov a 3 744 respondentov v roku 2019. Respondenti boli starší ako 14 rokov.

Čítať celý článok...
 
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 3. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Pondelok, 25. január 2021 14:30

chripkaV 3. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 9 291 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 491,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 6,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 251,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 164 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (64). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (52) a pneumónie (48).

Ochorenia hlásilo 41 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 32 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji a Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 22. január 2021) Tlačiť E-mail
Pondelok, 25. január 2021 14:19

V priloženej prezentácii nájdete štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku v súvislosti s COVID-19. Štatistiky zachytávajú počet vykonaných testov a pozitivitu, priebeh vakcinácie a vývoj denných úmrtí na ochorenie COVID-19. Dáta reflektujú aj mobilitu obyvateľstva, súčasnú situáciu v nemocniciach, ako aj informácie o prevencii nákazy a postupe v prípade pozitívneho výsledku testovania na COVID-19.


Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 22. január 2021) (pdf)

 
Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 Tlačiť E-mail
Piatok, 22. január 2021 16:15

Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 (pdf)

 
14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa Tlačiť E-mail
Štvrtok, 21. január 2021 17:51

14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (pdf)

 
13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí Tlačiť E-mail
Štvrtok, 21. január 2021 17:50

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (pdf)

 
Britská mutácia bola na Slovensku už v novembri. V Trenčíne mohla pred sviatkami dominovať Tlačiť E-mail
Streda, 20. január 2021 12:18

Britský variant koronavírusu B 1.1.7 sa na Slovensku vyskytol už 14.11.2020. Táto mutácia navyše tvorila 57 % pozitívnych prípadov z decembrového plošného testovania v Trenčíne.


Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady v Trenčíne a Nitre prispeli k vývoju a zavedeniu novej metódy diagnostiky tzv. britskej mutácie koronavírusu (variant B1.1.7) na Slovensku. Po jej optimalizácii a validácii bude možné v rámci jednej PCR reakcie nielen potvrdiť, resp. vylúčiť prítomnosť vírusu vo vzorke, ale aj odlíšiť britský variant od bežného variantu SARS-CoV-2. To skráti čas diagnostiky, čo rýchlejšie umožní prijať potrebné opatrenia.


V rámci testovania metódy sa nám podarilo potvrdiť prvý výskyt britského variantu v zmrazenej vzorke zo 14.11.2020.


Rovnako sme 18.1.2021 vykonali analýzu vzoriek z plošného testovania v Trenčíne, ktoré sa konalo 19. – 20.12.2020 (Ag pozitívni pacienti boli pretestovaní pomocou PCR metódy). Z celkového počtu týchto vzoriek bol v 57 % prípadoch potvrdený britský variant SARS-CoV-2.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 15. január 2021) Tlačiť E-mail
Piatok, 15. január 2021 19:07

V priloženej prezentácii nájdete štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku v súvislosti s COVID-19. Zachytávajú počet vykonaných testov a pozitivitu, priebeh vakcinácie a vývoj denných úmrtí na ochorenie COVID-19. Dáta reflektujú aj mobilitu obyvateľstva, súčasnú situáciu v nemocniciach a doterajšie výsledky analýzy na výskyt nového variantu vírusu B.1.1.7 na Slovensku. Prezentácia obsahuje aj informácie o Covid automate.

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 15. január 2021) (pdf)

 
Opatrenia proti šíreniu COVID-19 spomalili aj šírenie ďalších akútnych respiračných ochorení Tlačiť E-mail
Piatok, 15. január 2021 18:02

Chorobnosť (počet chorých v prepočte na stotisíc obyvateľov v starostlivosti hlásiacich lekárov) na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola na začiatku chrípkovej sezóny 2020/2021 výrazne nižšia ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Chorobnosť na ARO

Týždeň

2019/2020

2020/2021

40.

1635

985,9

41.

1589,7

935,8

42.

1490

894,9

43.

1444,2

872,4

44.

1281,3

739,3

45.

1477,1

640,7

46.

1521,5

573

47.

1531,3

561,2

48.

1662,9

613,5

49.

1674,6

604

50.

1781,3

633,5

51.

1791

649,1

52.

593,9

404,6

53./1.

874,9

426

1./2.

1359,6

464,5

Čítať celý článok...
 
Vývoj pohybovej aktivity na Slovensku Tlačiť E-mail
Piatok, 15. január 2021 15:04

Fyzická aktivita patrí medzi jeden z najvýznamnejších determinantov zdravia. U dospelej populácie spočíva jej význam v prevencii mnohých rozšírených chronických ochorení. Pozitívne účinky fyzickej aktivity na zdravie sa prejavujú za predpokladu, že je vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo. Jej nedostatok, čiže fyzická inaktivita, je zároveň dobre ovplyvniteľný rizikový faktor, ktorého dopad na zdravie človeka sa prejavuje ako jeden z najzávažnejších.

Údaje týkajúce sa pohybovej aktivity zisťoval ÚVZ SR v rokoch 2013, 2016 a 2019 dotazníkom Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. V roku 2019 tvorilo výskumnú vzorku 3 744 respondentov, pričom bolo 49,8%  mužov a 50,2% žien. Respondenti boli vo veku od 15 rokov.

Z uvedeného prieskumu vyplynuli tieto najdôležitejšie výsledky:

Pozitívnym faktom je klesajúci podiel respondentov, ktorí sa nevenujú žiadnej pohybovej aktivite. Ich podiel klesol z 27,3% v roku 2013 na 12,1% v roku 2019. Naopak, stúpol podiel respondentov, ktorí sa venujú športu. V roku 2013 bol ich podiel 9,3%, v roku 2019 stúpol na 16,5%. Najviac respondentov sa v sledovaných rokoch venovalo prechádzkam a rekreačnému športu.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 100