Kto je prítomný

Máme online 698 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3327
Počet zobrazení obsahu : 19175357
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (respirátory, hromadné podujatia, prevádzky, OTP na pracoviskách) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 17. január 2022 19:17

Prehľad najdôležitejších zmien zo všetkých nových vyhlášok “v kocke” (pdf)

 • Povinnosť nosiť respirátor platí po novom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri:

 • ak ste vonku a ste vzdialení od cudzích osôb menej ako 2 metre

 • Ak ste účastní na hromadnom podujatí, a to aj v prípade, ak ste od cudzích ľudí vzdialení viac ako 2 metre

 • Od 19. januára sa zavádza sa nový režim OP+, ktorý bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok (napríklad fitness, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie a krátkodobé ubytovacie služby - hotelové, turistické a podobné.)

 • Pre vysokorizikové podujatia, ako sú napríklad oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne, platí od 19. januára režim OP+. Pre ostatné typy hromadných podujatí režim OP+ neplatí.

 • Plošne sa otvárajú prevádzky kúpalísk, wellness a akvaparkov (len pre režim OP+)

 • Otvárajú sa všetky doteraz uzavreté prevádzky služieb (len pre režim OP)

 • Rozširuje sa zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ (predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta diaľničných známok, knižnice)

 • Prevádzky s obmedzením otváracích hodín budú môcť mať otvorené do 22:00 - ide napríklad o prevádzky verejného stravovania s výnimkou donášky a odber so sebou, predajne drogérií, oblečenia a obuvi, domáce potreby, trhoviská, kľúčové služby, prevádzky telekomunikačných operátorov a podobne.

Čítať celý článok...
 
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 2. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Epidemiologická situácia
Pondelok, 17. január 2022 08:22

chripkaV 2. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 18 122 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 774,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 22,0 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 421,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 404 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (201). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (104) a otitídy (99).   

Ochorenia hlásilo 51 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 38 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna epidemiologická situácia a opatrenia prijaté vzhľadom na nástup vlny omikron – 12.1.2022 Tlačiť E-mail
COVID-19
Streda, 12. január 2022 16:45

Prezentácia v úvode obsahuje porovnanie trendu incidencie a rastu s okolitými krajinami, základné parametre epidémie COVID-19 na Slovensku, vývoj denných príjmov do nemocníc, týždenný počet prvoočkovaných a booster dávok.

Ďalej sú v prezentácii predstavené rámcové informácie o jednotných celonárodných opatreniach, ktoré schválila vláda SR na rokovaní dňa 12.1.2022.

Uvedené opatrenia majú byť platné od 19.1.2022 až najviac 4 týždne po vrchole vlny omikron variantu. Na tvorbe nových vyhlášok, ktoré reagujú na zmeny prijaté vládou, už v súčasnosti pracujeme. Keďže vo viacerých vyhláškach pôjde o rozsiahle úpravy, celý proces bude trvať niekoľko dní. O termíne ich zverejnenia vo Vestníku vlády SR budeme verejnosť včas informovať. Do dátumu plánovanej účinnosti nových vyhlášok platia aktuálne opatrenia, ktoré sú zverejnené na webe Úradu verejného zdravotníctva SR a vo Vestníku vlády SR.

Čítať celý článok...
 
Vyhláška k organizácii hromadných podujatí - 2/2022 V. v. SR Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 11. január 2022 21:11

Účinnosť vyhlášky: 12.1.2022

Vyhláška v plnom znení tu:

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

1.   Nízko rizikové podujatia

 • účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,

 • platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,

 • povinné sedenie

 • hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania
   

            Podmienky:

 • režim OP,

 • najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb


Príklad: medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Čítať celý článok...
 
Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k dezinformáciám šíriacim sa na sociálnych sieťach v súvislosti s rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL ÚS 4/2021 zo dňa 08.12.2021 vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej Tlačiť E-mail
COVID-19
Utorok, 11. január 2022 13:58

Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 4/2021-136 zo dňa 08.12.2021 Ústavný súd rozhodol nasledovne:

 1. Ustanovenia § 4 ods. 1 písm. g) a § 48 ods. 4 písm. aa) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, č. 2 ods. 2 a 3 a s čl. 13 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

 2. Ustanovenie § 12 ods. 2 písm. f) v časti „alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení“ a v časti „karanténne opatrenia“, ustanovenie § 48 ods. 4 písm. n) v časti „alebo karanténa osoby podozrivej z nákazy“, ustanovenie § 48 ods. 4 písm. u) v časti „alebo karanténa“ a ustanovenie § 51 ods. 1 písm. d) v časti „a karanténnym opatreniam“ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 17 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 13 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 5 ods.  písm. e) a ods. 2 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.


Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí označil za protiústavné iba špecifické časti zákona č. 355/2007 Z. z., nevyslovil protiústavnosť celého zákona ani protiústavnosť opatrení prijímaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 11.1.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Utorok, 11. január 2022 11:12

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Švédsku a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1.hlásenie č. A11/00005/22  Verzia (2)

názov: antiMarks lightening cream – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: antiMarks

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Keňa

výrobca: neuvedené

popis: 30g krém v plastovej tube, určený na zosvetlenie pokožky, zabalený do kartónovej škatuľky po 12 kusov výrobku,  viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 10.1.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Utorok, 11. január 2022 08:53

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Švédsku a v Chorvátsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/00006/22

názov: Viking ink Dark Shadow – farba na tetovanie

značka: Viking

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: L-118 Expire date 11/2023

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: Viking ink

                1907 Harrison St

                Hollywood – Miami 33020 Florida, Spojené štáty americké

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.killerinktattoo.se/contact

popis: 120 ml, čierna plastová fľaška so žlto-bielou etiketou, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
Výskyt variantu omikron k 7.1.2022: Počet potvrdených prípadov priebežne stúpol na 54 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 10. január 2022 07:56

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Biomedicínskeho centra SAV v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave sekvenovaním potvrdili výskyt ďalších 34 prípadov variantu omikron na území Slovenskej republiky.

U 19 osôb sa potvrdila cestovateľská anamnéza, v ôsmich prípadoch išlo o kontakt s pozitívnou osobou, u ktorej sa už sekvenovaním potvrdil variant omikron. V siedmich prípadoch pozitívne testované osoby neudávali cestovateľskú anamnézu.

Všetky prípady mali ľahký priebeh ochorenia alebo boli bezpríznakové. 

Osem pozitívnych bolo nezaočkovaných, dvaja zaočkovaní čiastočne. Ostatní boli kompletne zaočkovaní.

Čítať celý článok...
 
Nová vyhláška k obmedzeniam prevádzok obchodu a služieb Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 07. január 2022 14:06


Link na vyhlášku tu:


Účinnosť:
  10. 1. 2022 (zrušenie obmedzenia otváracích hodín)

                    7. 1. 2022 (ostatné ustanovenia)


Od piatka 7. januára
budú môcť zákazníci prevádzok verejného stravovania konzumovať jedlá a nápoje aj vo foodcourtoch obchodných domov.


V priestoroch prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch budú platiť rovnaké podmienky ako pre ostatné reštaurácie, teda:

 • konzumácia na mieste povolená len v režime OP

 • maximálna obsadenosť 50 % kapacity zariadenia

 • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,

 • obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti,

 • zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi


V iných priestoroch obchodných domov je konzumácia stále zakázaná.

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 7.1.2022 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Piatok, 07. január 2022 08:58

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/01882/21

názov: Intenze Formula 23 – farba na tetovanie

značka: Intenze Tattoo Ink

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Batch BK1551MX40, Lot SS295

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: Intenze products Inc

                215 Rt 17 S. Rochelle park

                NJ 07662, Spojené štáty americké

výrobok ponúkaný cez internet: https://tattoo.eaststreet.se/

popis: biela plastová fľaška s červeným uzáverom, zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 134