Kto je prítomný

Máme online 2740 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658611
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Epidemiologická situácia
Pondelok, 30. január 2023 12:47

chripkaV 4. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 45 990 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 820,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 4,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 938,8/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 404 osôb, čo predstavuje 5,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 242). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (807) a otitídy (355).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (20. január – 26. január 2023) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 27. január 2023 11:46

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (20. január – 26. január 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 1. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Piatok, 27. január 2023 11:23

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (13. január – 19. január 2023) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Utorok, 24. január 2023 12:49

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (13. január – 19. január 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.


Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Nebezpečné kozmetické výrobky 24.1.2023 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Utorok, 24. január 2023 08:17

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Taliansku, v Českej republike a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/00052/23 

názov: Boum – parfum pre ženy

značka: Mavi profumi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 059513 530438

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfum pre ženy zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Čítať celý článok...
 
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 52. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Monitoring odpadových vôd
Pondelok, 23. január 2023 14:56

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Čítať celý článok...
 
Referendum 2023: odporúčania pre členov volebných komisií a voličov Tlačiť E-mail
COVID-19
Piatok, 20. január 2023 12:42

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v súvislosti s referendom konaným 21. januára 2023 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach. Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení (COVID-19, chrípka, chrípke podobné ochorenia a pod.)


Odporúčania pre členov volebných komisií vo volebných miestnostiach

  • na viditeľnom mieste uverejnite oznam pre voličov o odporúčaní dodržiavať základné hygienicko-epidemiologické opatrenia,

  • zabezpečte dezinfekciu rúk pre voličov pred vstupom do volebnej miestnosti, ako aj dezinfekciu rúk na stoloch pre členov volebnej komisie,

  • odporučte prekrytie horných dýchacích ciest všetkých osôb v interiéri,

  • zabezpečte vo volebnej miestnosti len potrebný počet voličov v jednom okamihu, aby sa predišlo zhromažďovaniu osôb na jednom mieste,

  • zabezpečte pravidelné vetranie volebných miestností,

  • zabezpečte dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, písacích potrieb (písacie potreby dezinfikovať po každom použití voličom, nezdieľať písacie potreby medzi sebou).

Čítať celý článok...
 
Základné informácie o vtáčej chrípke A(H5N1) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 17. január 2023 09:32

Epidémia vysokopatogénnej vtáčej chrípky v rokoch 2021 – 2022 s presahom do roku 2023 je doteraz najväčšia pozorovaná v Európe. Údaje zo spoločnej správy EFSA, ECDC a referenčného laboratória EÚ poukazujú k začiatku decembra 2022 na celkovo 2520 ohnísk u hydiny až v 37 európskych krajinách, v dôsledku čoho bolo zabitých 50 miliónov vtákov v postihnutých zariadeniach. Celkovo 227 zistení bolo u vtákov chovaných v zajatí a 3867 prípadov vysokopatogénnej chrípky bolo zistených u voľne žijúcich vtákov.

  • V období od 11. júna do 9. septembra 2022 bolo v 16 európskych krajinách hlásených 788 prípadov vysokopatogénnej vtáčej chrípky A(H5N1). Prípady boli zaznamenané u voľne žijúcich vtákov, hydiny aj vtákov chovaných v zajatí najmä v Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Spojenom kráľovstve, Nórsku a Belgicku.
  • V období od 10. septembra do 2. decembra 2022 bolo v 27 európskych krajinách hlásených 1163 prípadov vysokopatogénnej vtáčej chrípky A(H5N1). Prípady boli zaznamenané u voľne žijúcich vtákov (613), hydiny (398) aj vtákov chovaných v zajatí (151).

V septembri a v októbri 2022 boli v Španielsku zaznamenané dva prípady osôb pozitívne testovaných na chrípku spôsobenú vírusom vtáčej chrípky A(H5N1). Osoby nemali príznaky ochorenia. Išlo o pracovníkov hydinárskej farmy v provincii Guadalajara, kde bolo 20. septembra 2022 potvrdené ohnisko nákazy u hydiny. Testovanie všetkých pracovníkov farmy prebehlo v rámci nariadených opatrení vzhľadom na ochorenia u hydiny. V roku 2021 bol v Spojenom kráľovstve hlásený jeden prípad osoby pozitívne testovanej na chrípku spôsobenú vírusom vtáčej chrípky A(H5N1).

Čo je chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky A(H5N1)?

Vírusy vtáčej chrípky môžu spôsobiť infekciu u vtákov, ale aj u ľudí. Prirodzeným rezervoárom vírusu vtáčej chrípky sú voľne žijúce vodné vtáky.

Vírusy vtáčej chrípky sa delia na vírusy s vysokou a nízkou patogenitou. Vysokopatogénne vírusy vtáčej chrípky spôsobujú u zvierat vysokú smrtnosť, zatiaľ čo nízkopatogénne vírusy spôsobujú mierne ochorenie alebo asymptomatickú infekciu.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (5. január – 12. január 2023) Tlačiť E-mail
Radiačná monitorovacia sieť
Piatok, 13. január 2023 14:11

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (5. január – 12. január 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.

Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/

Čítať celý článok...
 
Výsledky mimoriadnej kontroly vianočných trhov 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 13. január 2023 11:24

Mimoriadna kontrola vianočných a mikulášskych trhov v roku 2022 poukázala na mierne zlepšenie situácie oproti roku 2019, kedy sa vianočné trhy organizovali naposledy. Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva našli nedostatky v 7,3 % prevádzok, kým pri ostatnej kontrole (2019) to bolo 7,9 % skontrolovaných zariadení.

Pri kontrole v roku 2022 sme nezistili mimoriadne závažné hygienické nedostatky, čo je aj výsledkom spolupráce zo strany organizátorov vianočných trhov, za čo im ďakujeme.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonali spolu 561 kontrol v 386 zariadeniach stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov. Nedostatky boli zistené v 28 zariadeniach (7,3 %).


Najvyššie percento zariadení so zistenými nedostatkami bolo v Bratislavskom kraji, v ktorom sa nedostatky zistili v 11 zariadeniach zo skontrolovaných 48 zariadení, (čo predstavuje 22,9 %), ďalej v Nitrianskom kraji, v ktorom sa nedostatky zistili v štyroch zo skontrolovaných 29 zariadení (13,8 %). V Banskobystrickom, Košickom a v Trnavskom kraji sa nedostatky zistili len v jednom zo skontrolovaných zariadení. Žiadne nedostatky sa nezistili pri kontrolách v Prešovskom kraji.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 163