Povodne a ochrana zdravia


Povodeň a jej dôsledky (pre duševné zdravie) Tlačiť E-mail

zaplavyVážení občania,

 

situácie, ktoré ste v uplynulých dňoch zažili boli vážne a dramatické. Možno ste počas nich alebo aj neskôr na sebe pozorovali viacero neobvyklých prejavov: strach, napätie,  panika, podráždenosť, pocity bezmocnosti, smútok, nespavosť a pod. Všetko sú to normálne reakcie na nenormálnu situáciu. Môžu nastať ihneď, alebo aj s istým časovým odstupom. Nasledujúce riadky Vám ponúkajú niekoľko jednoduchých návodov ako im čeliť tak, aby nezanechali nepriaznivé dôsledky na Vašom duševnom či telesnom zdraví:

Čítať celý článok...
 
Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách - pokyny pre verejnosť Tlačiť E-mail

zaplavyUMÝVANIE RÚK

Umývajte si starostlivo a často ruky!!!

Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších  opatrení, ktoré Vám umožní chrániť si svoje zdravie počas sanácie a obnovy Vašich domovov. Umývajte si ruky pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a samozrejme aj vždy pred a po použití WC.

Čítať celý článok...
 
Voda a pohromy Tlačiť E-mail
Streda, 01. Júl 2009 07:48

V histórii bol vplyv človeka na prírodné prostredie obmedzený, mal skôr lokálny, či regionálny dosah. Na celej planéte sa však neustále odohrávali rozsiahle prírodné javy, ktoré označujeme ako katastrofy. Katastrofy  sú obvykle spájané s ľudskou spoločnosťou, prinášajú pohromu, utrpenie, smrť.

V poslednom období je v odborných aj populárnych publikáciách, článkoch a rôznych programoch venovaná zvýšená pozornosť problematike klimatických zmien a znečistenia atmosféry. Zmeny klímy na Zemi prinášajú so sebou extrémne výkyvy počasia. Na jednej strane sú to katastrofálne suchá, ktoré znamenajú nekonečný zápas o vodu a prežitie, na druhej strane ničivé povodne, pri ktorých sú vždy zaznamenávané nepredstaviteľné škody.

Z histórie poznáme viacero príkladov premeny krajiny na púšť, z ktorých by niektoré pri dostatku vody mohli byť dnes potenciálne veľmi úrodné oblasti. Hoci sa zdá, že voda je nevyčerpateľný, obnoviteľný zdroj, regionálne je jej však na veľkých územiach nedostatok, alebo je celkom nedostupná pre využitie človekom. Menej ako 1 % vody vyskytujúcej sa na našej planéte je využiteľné pre ľudskú spotrebu, viac ako 1,2 miliardy ľudí nemá prístup ku kvalitnej pitnej vode. Nebezpečenstvo ktoré hrozí pri používaní znečistenej vody spočíva v skutočnosti, že voda môže byť významným faktorom prenosu infekčných ochorení spôsobených baktériami a vírusmi. Známe príklady epidémií z vody ukazujú, že voda vo svojom obehu nepozná hranice a že jej vlastnosti musia byť kontrolované v medzinárodnom meradle a vo vzájomnej spolupráci. Na zdraví ľudí sa pitná voda podieľa aj svojim chemickým zložením, kedy chemická kontaminácia pitnej vody môže spôsobiť akútne poškodenie organizmu, alebo pri dlhodobom príjme takejto vody hrozí vznik závažných chronických ochorení. Čím ďalej, tým obtiažnejšie sa stáva zásobovanie obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou. Mnohé krajiny riešia tento problém predajom balenej  pitnej vody, čím sa paradoxne stáva z tzv. „bezcenného zdroja“ ekonomicky vysoko hodnotený prírodný zdroj. Ako vyplýva z publikovaných údajov,  v celkovom hodnotení množstva vodných zdrojov je situácia v Európe zatiaľ pomerne uspokojivá, horšie je to s kvalitou vody a jej využívaním.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 2