Životné prostredie

V životnom prostredí, ktoré obklopuje každého z nás, sa nachádza veľa rozličných faktorov, ktoré môžu priaznivo či nepriaznivo vplývať na naše zdravie. Aby sme mohli ochoreniam spôsobeným škodlivými faktormi predchádzať, je dôležité vedieť o rizikách, ktoré sa v životnom prostredí vyskytujú.  Na týchto stránkach nájdete mnoho užitočných informácií a článkov k aktuálnym témam súvisiacim s problematikou životného prostredia a zdravia.

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR sa, s ohľadom na neustálu potrebu prehlbovania poznatkov a vedomostí o škodlivých faktoroch prostredia, plánovania preventívnych opatrení a aktivít na znižovanie nežiadúcich environmentálnych vplyvov ako aj zlepšenie informovania verejnosti, zapája do riešenia mnohých národných a medzinárodných programov a projektov z environmentálnej oblasti. Viac sa o nich dozviete po kliknutí na tému "Programy a projekty".