Ponuka práce
Výberové konanie na obsadenie funkcie - hlavný radca - regionálny hygienik a generálny tajomník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Tlačiť E-mail
Piatok, 30. október 2020 14:39

Hlavný hygienik Slovenskej republiky a generálny tajomník Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:


hlavný  radca - regionálny hygienik a generálny tajomník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Výberové konanie: 2020/2

Termín prihlásenia do: 11. 11. 2020

Miesto výkonu štátnej služby: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
                                                so sídlom v Banskej Bystrici

                                                Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica


Stupeň riadenia:
2


Hlavné úlohy:
Špecializovaná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy v oblasti ochrany, podpory a rozvoji verejného zdravia spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, v pôsobnosti orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti. Kontrolná a inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí v štátnej službe.

Čítať celý článok...