Ponuka práce

Voľné štátnozamestnanecké miesta na ÚVZ SR sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“).


Výberové konanie vyhlasuje ÚVZ SR  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.Voľné štátnozamestnanecké miesta na ÚVZ SR sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) Tlačiť E-mail
Utorok, 05 Marec 2019 15:47

Aktuálne voľné štátnozamestnanecké miesta:

pozícia odborný radca
Odbor ochrany zdravia pred žiarením
VK/2019/2288
termín prihlásenia do 11.4.2019


pozícia odborný radca

Odbor ochrany zdravia pred žiarením
VK/2019/2283
termín prihlásenia do 11.4.2019

pozícia odborný radca

Odbor preventívneho pracovného lekárstva

VK/2019/2422

termín prihlásenia do 17.4.2019


Prihlásiť sa do konkrétneho výberového konanie môžete prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList.

Posledná úprava Piatok, 05 Apríl 2019 11:41