Ponuka práce
Voľné štátnozamestnanecké miesta na ÚVZ SR sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tlačiť E-mail
Piatok, 27 September 2019 00:00

Výberové konanie vyhlasuje ÚVZ SR prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.
Prihlásiť sa do konkrétneho výberového konanie je potrebné prostredníctvom registra VK.

Ponúkané pozície:

Odbor ochrany zdravia pred žiarením
VK/2019/5740
termín prihlásenia do 07. 10. 2019
pozícia odborný radca

VK/2019/5741
termín prihlásenia do 07. 10. 2019
pozícia odborný radca

 
Voľné štátnozamestnanecké miesta na ÚVZ SR sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Tlačiť E-mail
Streda, 28 August 2019 13:14

Výberové konanie  vyhlasuje ÚVZ SR prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.

Prihlásiť sa do konkrétneho výberového konanie je potrebné prostredníctvom registra VK. 

 

Ponúkané pozície:

 

Odbor ochrany zdravia pred žiarením

VK/2019/5266

termín prihlásenia do 04. 09. 2019

pozícia odborný radca


VK/2019/5262

termín prihlásenia do 04. 09. 2019

pozícia odborný radca  


VK/2019/5261

termín prihlásenia do 04. 09. 2019

pozícia odborný radca  


VK/2019/5259

termín prihlásenia do 04. 09. 2019

pozícia odborný radca  


Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu

VK/2019/5452

termín prihlásenia do 11. 09. 2019

pozícia odborný radca